JAVNE POLITIKE

Program „Znanjem do posla – E2E“ kroz saradnju i partnerstvo sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (MRZBSP) i Ministarstvom prosvete (MP), odnosno Kancelarijom za dualno obrazovanje i Nacionalnim okvirom kvalifikacija, sprovodi niz aktivnosti na unapređenju politika zapošljavanja i obrazovanja sa ciljem da doprinese efikasnijoj tranziciji i konkurentnijem istupanju mladih na tržištu rada, odnosno delotvornom i održivom povezivanju mladih i privrede. Podrška se pruža i institucijama koje sprovode te politike, Nacionalnoj službi za zapošljavanje, Agenciji za kvalifikacije, Privrednoj komori Srbije, školama i dr.

Saradnja programa „Znanjem do posla – E2E“ sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja odvija se na osnovu Memoranduma o razumevanju između Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Švajcarske konfederacije u vezi sa sprovođenjem programa „Znanjem do posla – E2E“, koji su potpisali ministarka prof. dr Darija Kisić Tepavčević i ambasador Švajcarske Konfederacije u Srbiji, Urs Schmid.

POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA

Planiranje i kreiranje politike zapošljavanja

Zakonodavni okvir politike zapošljavanja

Nacionalna standardna klasifikacija zanimanja

POLITIKE OBRAZOVANJA

Neformalno obrazovanje i obuka - JPOA

Karijerno vođenje i savetovanje (KViS)

Kvalifikacije