Kvalifikacije

  • Priprema inicijative za usvajanje standarda kvalifikacije na zahtev privrede

U okviru saradnje sa Privrednom komorom Srbije, a na predlog Saveta za liftove, utvrđen je nedostatak kompetentnih montera liftova. S obzirom na specifičnost ovog posla kao i uslovima rada koji ne dozvoljavaju mlađima da ove kompetencije steknu u redovnom srednjem stručnom obrazovanju, uz podršku NIRAS-a pripremljena je inicijativa za razvoj standarda kvalifikacije zasnovana na SKA analizi poslova u 12 kompanija, članica saveta (David Pajić Daka doo, Šindler doo, GT Lift doo, ANND Vasić doo, Mikromotor doo, Kosmaj doo, Kleman doo, Jugoinspekt Beograd, Grosi liftovi doo Beograd, Elkont inženjering doo, Teko liftovi doo Beograd, Balkan lift komerc doo). Standard kvalifikacije monter liftova, NOKS nivo 5, usvojen je avgusta 2021.godine.

  • Razvoj kvalifikacija u IKT sektoru – podrška sektorskom veću za IKT i Agenciji za kvalifikacije

Sektor IKT je jedan od najfrekventnijih i po pitanju obrazovanja i zapošljavanja. Brzina razvoja ovog sektora je veoma velika a broj stručnjaka sa adekvatnim kompetencijama ne zadovoljava potrebe kompanija. Stoga je izazov razvoja kvalifikacija veoma velik. U okviru podrške NIRAS-a Agenciji za kvalifikacije odnosno Sektorskom veću za IKT, održane su dve radionice o švajcarskim i međunarodnim iskustvima u ovoj oblasti. Radionice je vodio zamenik direktora ICT Berufsbildung iz Berna, Dietmar Eglseder. Učesnicima skupa predstavljena je i najnovija verzija e-CF (e-Competence framwork).

  • Priprema promotivnog video materijala o podnošenju inicijative za razvoj standarda kvalifikacije

Salji razvoj Nacionalnog okvira kvalifikacija Republike Srbije zasnovan je svakako i na stalnom razvoju novih kvalifikacija kojima pojedinac stiče neophodne kompetencije za rad okviru zanimanja i dalje obrazovanje u skladu sa tehnološkim i društvenim razvojem. Kako bi promovisali ideju da se standardi kvalifikacija donose na osnovu relevantnih dokaza, sadržanih u inicijativi za razvoj standarda, NIRAS je podržao Agenciju, izradom promotivnog videa.