Lokalni Partneri

SMEDEREVO

Pro.Tok 21

info@protok21.org.rs
Despota Đurđa 4, 11300 Smederevo
+381 66 804 74 35
www.protok21.org.rs

Kontakt osobe:
Brankica Marjanović
brankica.marjanovic@protok21.org.rs
+381(0)69 406 77 71

Sanja Dimić
sanja.dimic@protok21.org.rs

+381(0)62 964 73 11

Organizacija Pro.Tok21 je lokalni partner E2E programa na teritoriji grada Smedereva i Podunavskog okruga.

Pro.Tok21 je udruženje građana, dobrovoljna, nestranačka i neprofitna asocijacija fizičkih i pravnih lica, osnovana na neodređeno vreme, radi ostvarivanja ciljeva u oblasti održivog razvoja kao spoja – ekologije, društvenih faktora, i ekonomskih faktora. Sedište organizacije je u Smederevu.

Pro.Tok21 okuplja entuzijaste različitih profila, koji imaju odlučnosti da lokalnoj zajednici ponude nove koncepte funkcionisanja našeg društva. Svoja znanja i veštine usmeravaju prvenstveno ka podizanju svesti građana o potrebi stvaranja novih modela u sredini u kojoj živimo.

Želimo samoodrživo društvo. Naša vizija je zajednica gde nema ni viška, ni manjka. Gde je potencijal u svemu i svakome – iskorišćen. Zato težimo tome da kroz ovaj program pomognemo mladim ljudima različitih profila da pronađu za sebe pristojan posao koji će odgovarati njihovim potrebama, a našim partnerskim poslodavcima kvalitetan kadar voljan da se obrazuje.