O programu

NAŠA METODOLOGIJA

Kako bismo pomogli mladima da nauče veštine koje kompanije zaista traže, napravili smo mrežu od šest partnerskih organizacija u Kruševcu, Kragujevcu, Knjaževcu, Novom Pazaru i Pirotu. Ovo su bile naše pilot zajednice u kojima smo tesitrali švajcarski sistem upravljanja tržištem rada i prilagođavali ga posebnostima naše zemlje, tragajući za onim sistemom za podizanje zapošljivosti mladih koji nam najbolje odgovara. Od 2022. godine, priključili smo još tri partnerske organizacije u Nišu, Požegi i Šapcu.

Takođe nas interesuje šta je sve neophodno promeniti unutar zakonodavnog okvira Republike Srbije da bi ovakav sistem zaživeo širom zemlje.

Znanjem do posla: Naši lokalni partneri će uz našu podršku vremenom jačati i razvijati lepezu svojih usluga, da bi po okončanju projekta bili sposobni da:

U okviru našeg programa bio je aktivan i projekat „Podrška sprovođenju Programa reformi politike zapošljavanja i socijalne politike u Republici Srbiji sa fokusom na politiku zapošljavanja i povećanja zapošljivosti mladih” kao deo aktivnosti koje finansijski podržava Vlada Švajcarske, a koji je sprovodio Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva (SIPRU) u partnerstvu sa ključnim resornim ministarstvima zaduženim za sprovođenje politika zapošljavanja i zapošljivosti mladih u Republici Srbiji – Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Ministarstvom omladine i sporta.

ZNANJEM DO POSLA KAO PARTNER INSTITUCIJAMA

Razvijajući svoje programe obuka na radnom mestu, „Znanjem do posla“ je stekao vredno iskustvo – najpre u oblasti razvoja programa i planova obuke mladih na radnom mestu. Ovo iskustvo stavili smo na raspolaganju Privrednoj komori Srbije i Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja u procesu izrade planova i programa obuke u okviru formalnog obrazovanja po dualnom modelu.

"Imamo jedinstvenu priliku da kreiramo sistem podrške zapošljavanju napravljen po meri Srbije. O nalazima sa terena izveštavamo sva relevantna ministarstva Vlade Srbije kako bi doprineli stvaranju zakonskog okvira koji pogoduje bržem razvoju programa obuke na radnom mestu van formalnog obrazovnog sistema."

- Oliver Štrajt, Direktor E2E programa

Deluju samostalno

Pružaju podatke o stanju na tržištu rada mladima u njihovim sredinama

Kreiraju programe obuke na radnom mestu

Daju praktične savete za razvoj karijere i profesionalnu obuku

Pomažu kompanijama i nezaposlenima da se brže i lakše pronađu i upoznaju