Lokalni partneri

PIROT

ZIP Centre
Contact: Ana Petrović
Facebook page

Citizen Association “Osveženje”
Contact: Mira Zlatkov
Facebook page
www.osvezenje.com

“Job info Center” je lokalni partner E2E programa na teritoriji grada Pirota i okoline. U pitanju je konzorcijum koji čine dve organizacije – Udruženje građana “Osveženje” i ZIP centar – poslovni inkubator iz Pirota.

Glavni cilj ovog konzorcijuma je da poboljša položaj mladih na tržištu rada uspostavljanjem specifičnog skupa usluga sa posebnim fokusom na teže zapošljive grupe mladih u romskoj zajednici i uz pomoć partnerstva između javnog, civilnog i privatnog sektora.

Vizija: Postati lokalno prepoznatljiv centar značajan za povećanje zapošljivosti mladih ljudi i razvoj njihovih karijera.

Misija: Informativni centar za rad ima za cilj povećanje zapošljivosti mladih ljudi kroz saradnju i umrežavanje sa drugim relevantnim institucijama.

Usluge koje su kroz „Job info Center“ dostupne u Pirotu i okolini kroz E2E program:

 • Odabir najboljeg kandidata za kompaniju!
  • Targetiranje i odabir potencijalnih zaposlenih
  • Pružanje podrške u izradi plana obuke
  • Pružanje podrške u pisanju i upravljanju projektima
  • Organizovanje obuka za mentore u kompaniji
 • „Informišite se – predstavite se – zaposlite se“ (usluga namenjena mladima uzrasta od 15-30 godina)
 • Karijerno savetovanje i vođenje
  • Podrška u donošenju odluka o budućim karijernim koracima
  • Upoznavanje mladih sa mogućnostima za dalje školovanje nakon osnovne ili srednj škole
  • Informisanje mladih o raspoloživim obukama, slobodnim radnim mestima i konkretnim zanimanjima

Kome su namenjene usluge:

 • Mladim ljudima starosti 15-19 godina, srednjoškolcima i učenicima završnih razreda u osnovnim školama
 • Mladim nezaposlenima starosti od 18-30 godina
 • Kompanijama, poslodavcima i pružaocima obuka
 • Osetljivim grupama mladih: mladi ljudi starosti od 15-30 godina, pripadnici Romske populacije