Lokalni Partneri

KRUŠEVAC

Educational Center – Krusevac
office@ec.org.rs
Despota Uglješe 8, 37000 Kruševac
037/243-004
www.ec.org.rs


Contact persons:
Violeta Stevović
eta@ec.org.rs
+381(0)62291984

Ilija Jovanović
ilija@ec.org.rs
+381(0)628917484

Udruženje građana „Edukativni centar – Kruševac“ je lokalni partner programa Znanjem do posla (E2E – Education to Employment) na teritoriji grada Kruševca i Rasinskog okruga. Udruženje je u lokalnoj zajednici vidljivo i prepoznato po strateškom delovanju u oblasti unapređivanja zapošljivosti i podršci boljem pristupu mladih tržištu rada.

U okviru E2E programa, naše delovanje je usmereno na promociju i implementaciju programa i mera kojima se unapređuju kapaciteti zapošljivosti, povećava konkurentnost mladih na tržištu rada i time doprinosi većem zapošljavanju mladih na teritoriji Rasinskog okruga. Budući da ulaz na tržište rada za mnoge mlade ljude predstavlja ozbiljan izazov, kroz E2E program obezbeđujemo savetodavnu, edukativnu i praktičnu podršku za uspešnu tranziciju između obrazovanja i zapošljavanja.

Glavni fokus našeg delovanja je doprinos ličnom i profesionalnom razvoju mladih, kroz jačanje njihovih znanja, veština i stavova i pružanje podrške u procesu donošenja odluka o izboru i razvijanju karijere.Usluge koje su kroz E2E program dostupne mladima:

  • Individualno i grupno karijerno vođenje i savetovanje
  • Karijerno informisanje i upoznavanje sa zanimanjima
  • Povezivanje sa poslovnom zajednicom
  • Obuke na radnom mestu

Usluge programa E2E su namenjene:

  • Nezaposlenim mladima, uzrasta do 30 godina
  • Mladima tokom srednjoškolskog obrazovanja, uzrasta od 15 do 19 godina
  • Kompanijama, poslodavcima i pružaocima usluga obuka i prakse za mlade
  • Mentorima u kompanijama koje učestvuju u programu obuke na radnom mestu
  • Posebno prilogođena podrška mladima iz osetljivih, teže zapošljivih grupa