Usluge za Mlade

O KARIJERNOM VOĐENJU I SAVETOVANJU

"Znanjem do posla" usluge karijernog vođenja i savetovanja namenjene su mladima kako bi spoznali svoje sposobnosti i potencijale, bili karijerno informisani i doneli adekvatne odluke u domenu izbora zanimanja, obuka, obrazovanja, planiranja karijere i pripreme za tržište rada. U karijernim centrima u pet gradova sprovode se, neposredno i online, individualna i grupna savetovanja, informisanja o mogućnostima zapošljavanja, obučavanja, daljeg obrazovanja, povezuju se mladi i poslodavci u cilju unapređenja zapošljivosti i zapošljavanja mladih.

Usluge koriste mladi u školskom (osnovna, srednja škola, fakultet) i van školskog sistema i mladi koji se nalaze na tržištu rada. Cilj je pružiti sveobuhvatan set usluga sa raznovrsnim alatima za rad sa mladima različitog uzrasta i različitih potreba (upis srednje škole, upis fakulteta, priprema za tržište rada, pronalaženje zaposlenja, adekvatnih obuka...), u razvoju veština za upravljanje karijerom.

Skup raznovrsnih usluga karijernog vođenja i savetovanja sprovodi se kroz različite modalitete rada i uz primenu velikog broja alata za individualni i grupni rad, neki od alati koje koristimo u okviru projekta „Znanjem do posla“ su

1. Realni susreti
2. Karijerni kviz
3. Basic Check – Test sposobnosti
4. Matching tool – alat za upoređivanje
5. Kartice kompetencija, kartice osećanja
6. Alati za definisanje ličnih vrednosti, kompetencija i želja itd.