LOKALNI PARTNERI

ŠABAC

Udruženje Svetlost
Sime Katića 1, 15000 Šabac
+381 (0) 63 82 89 342
nvo.svetlost@gmail.com

Web page

Udruženje Svetlost je lokalni partner E2E programa na teritoriji Mačvanskog i Kolubarskog okruga. Udruženje je u lokalnoj zajednici vidljivo i prepoznato po delovanju u oblasti omladinskog rada kroz programe neformalne edukacije i mobilnosti, prikupljanje i distribuciju podataka, davanje podrške mladima na izazove sa kojima se suočavaju i umreženo delovanje na kreiranju boljeg kvaliteta života u zajednici. U našem radu mladima dajemo podršku, delimo snage, povećavamo mogućnosti i podstičemo njihov profesionalni i lični razvoj.

Vizija Udruženja Svetlost kroz program E2E je da postanemo moderan servis koji pruža usluge nezaposlenim mladima, teško zapošljivim grupama i poslodavcima.

Misija: Udruženje Svetlost ima za cilj razvoj i unapređenje zapošljivosti mladih sa posebnim akcentom na teže zapošljive grupe kroz efikasno i efektivno posredovanje između aktera na tržištu rada.

Photo by Vanilica

Udruženje Svetlost pokreće Job Info Centra Šabac koji će povezivati karijerno vođenje i savetovanje mladih sa potrebama na tržištu rada, u Mačvanskom i Kolubarskom okrugu, kroz umrežavanje sa školama, privredom i civilnim sektorom.

Mladima i osobama iz teško zapošljivih grupa nudimo informisanje o mogućnostima daljeg obrazovanja i usavršavanja, o zanimanjima/profesijama, o stipendijama, programima mobilnosti, pomoć prilikom prijavljivanja na različite programe, dajemo savete kroz realne susrete sa poslodavcima, pomažemo u razumevanju kulture poslovanja i pomažemo u razvoju mekih veština.

Poslodavcima nudimo oglašavanje konkursa za posao kroz naše kanale komunikacije, podršku u pripremi i realizaciji programa obuke i treninga, podršku pri prikupljanju prijava i selekciji kandidata, organizovanje intervjua sa kandidatima.