O programu

UPRAVNI ODBOR


Aktivnosti našeg programa odvijaju se po uputstvima Upravnog odbora koji čine:

Predstavnici institucija Švajcarske (SDC)

Vlada Srbije / Kabinet predsednice Vlade

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Privredna komora Srbije


Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

KO SU NAM PARTNERI?

Na nacionalnom nivou, projektni partneri Srbije su ministarstva Vlade Republike Srbije – Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, državne institucije poput Sekretarijata za javne politike , Nacionalna služba za zapošljavanje, Agencija za kvalifikacije i Privredna komora Srbije.

Na lokalnom nivou sarađujemo sa pet partnerskih organizacija u našim pilot opštinama – Kragujevac, Kruševac, Knjaževac, Pirot, Novi Pazar, Niš, Požega, Šabac, Kraljevo i Smederevo.

Kragujevac

Kruševac

Knjaževac

Pirot

Niš

Požega

Šabac

Kraljevo

Smederevo