Nacionalna standardna klasifikacija zanimanja

Na osnovu Nacrta metodologije za razvoj standarda zanimanja čija izrada je podržana od strane E2E tokom 2020. i 2021. godine, MRZBSP i E2E su testirali Nacrt metodologije kroz razvoj predloga standarda za 10 zanimanja iz Šifarnika zanimanja: bravar, mašinbravar, univerzalni zavarivač, tehničar zavarivanja, operater obrade metala na mašinama sa numeričkim upravljanjem, barmen, glavni kuvar, kuvar, hotelski recepcioner, konobar.

Standard zanimanja sadrži opis zanimanja, uslove rada, tipične poslove u okviru zanimanja, potrebna znanja, veštine, sposobnosti i stavove za efikasno obavljanje poslova u određenom zanimanju, kao i druge važne elemente o zanimanju, čime se omogućava lakše sporazumevanje i razmena informacija na tržištu rada, bolje uparivanje ponude i potražnje i povezivanje sistema obrazovanja sa tržištem rada.