Usluge za Mlade

BASIC CHECK - TEST SPOSOBNOSTI I SKLONOSTI

Test sposobnosti i skolnosti nazvan Basic Check drugi je test koji pomaže mladima u karijernom planiranju, a koji je projekat „Znanjem do posla“ razvio u saradnji sa partnerima iz Švajcarske – Gateway Solutions AG (https://www.gatewayone.rs/). Podsećamo da je u martu 2020. godine sa primenom počeo i karijerni kviz koji je razvijen sa istim partnerima.

Test Basic Check se na projektu pre svega koristi kao deo procesa analize kompetencija za mlade koji su se prijavili na neku od razvijenih i ponuđenih obuka na radnom mestu. Ova vrsta mernog instrumenta predstavlja jedan vid objektivne i u odnosu na zanimanje neutralne procene koji upućuje na lični profil sposobnosti mladih.

Ovaj test kao jedan od mnogobrojih alata može se koristiti u procesu karijernog vođenja i savetovanja i sa drugim mladima koji žele da provere svoje opšte kompetencije sa fokusom na kognitivne sposobnosti. Test se sprovodi isključivo u karijernom centru uz nadzor karijernog praktičara i u definisanom terminu.

Test se sastoji iz četiri dela:

  • Zadaci za razmišljanje sa jezičkim zadacima
  • Zadaci za razmišljanje sa višedimenzionalnim zadacima
  • Numerički zadaci
  • Engleski kao strani jezik

Svaka oblast se sastoji od tri ili četiri podoblasti. Test traje oko sat i po vremena. Posle standardizacije testa u Srbiji svi kandidati dobijaju finalni sertifikat sa sigurnosnim ključem i QR kodom. Podršku u sagledavanju i tumačenju rezultata (u koja zanimanja/obuke se uklapaju utvrđene sposobnosti), pružaju karijerni savetnici na projektu „Znanjem do posla“.

MATCHING TOOL - ALAT ZA UPARIVANJE

Alat za uparivanje je razvijen kao dodatni deo Basic check testa sposobnosti, koji kao merni instrument u proceni kompatencija ukazuje na profil sposobnosti mlade osobe.


Alat za uparivanje se koristi za upoređivanje rezultata postignutih na testu osnovne provere i potrebnih nivoa za obavljenje određenih poslova/zanimanja ili za dobijanje informacija o tome koji su glavni potrebni nivoi za određene poslove. Informacije o potrebnim nivoima prikupljaju se na terenu, direktno od poslodavaca i kompanija. Dodatno, opisi zanimanja su dostupni za poređenje u alatu za uparivanje, razvijeni su i dostupni na stranici Opisi poslova. Alat za uparivanje je dostupan na sledećem linku:

https://www.gatewayone.rs/basic-check

Kragujevac

Kruševac

Knjaževac

Pirot

Novi Pazar