Usluge za Mlade

BASIC CHECK - TEST SPOSOBNOSTI I SKLONOSTI

Zakaži Basic Check i prođi kroz Alat za uparivanje

Test sposobnosti i sklonosti nazvan Basic Check, je test koji pomaže mladima u karijernom planiranju i proceni kompetencija, a koji je projekat „Znanjem do posla“ razvio u saradnji sa partnerima iz Švajcarske – Gateway Solutions AG (https://www.gatewayone.rs/).

Test Basic Check se na projektu pre svega koristi kao deo procesa analize kompetencija za mlade koji su se prijavili na neku od razvijenih i ponuđenih obuka na radnom mestu. Ova vrsta mernog instrumenta predstavlja jedan vid objektivne i u odnosu na zanimanje neutralne procene koji upućuje na lični profil sposobnosti mladih.

Ovaj test kao jedan od mnogobrojnih alata, može se koristiti u procesu karijernog vođenja i savetovanja i sa drugim mladima koji žele da provere svoje opšte kompetencije sa fokusom na kognitivne sposobnosti i praktične kompetencije. U cilju sveobuhvatnije procene kompetencija, test Basic Check je nadograđen praktičnim delom koji sadrži još šest oblasti zadataka u cilju provere praktičnog znanja i sposobnosti.

Test se sprovodi isključivo u karijernom centru uz nadzor karijernog praktičara i u definisanom terminu. Sadrži dve osnovne oblasti procene, standardni i praktični deo.

Standardni, opšti deo sadrži četiri oblasti zadataka i usmeren je na procenu kognitivnih sposobnosti:

  • Zadaci za razmišljanje sa jezičkim zadacima
  • Zadaci za razmišljanje sa višedimenzionalnim zadacima
  • Numerički zadaci
  • Engleski kao strani jezik

Praktični deo sadrži šest oblasti zadataka, usmeren je na proveru praktičnih znanja i sposobnosti:

  • Prirodne nauke
  • Ekonomija, planiranje i organizacija
  • ICT i obrada podataka
  • Higijena i bezbednost na radu
  • Razumevanje tehnike i tehnologije
  • Čovek i zdravlje

Za test je potrebno izdvojiti dva sata. Test je prošao period standardizacije i svi kandidati dobijaju sertifikat sa sigurnosnim ključem i QR kodom, čija autentičnost se može proveriti na sajtu Gateway. Podršku u sagledavanju i tumačenju rezultata (u koja zanimanja/obuke se uklapaju utvrđene sposobnosti), pružaju karijerni savetnici na projektu „Znanjem do posla“.

MATCHING TOOL - ALAT ZA UPARIVANJE

MATCHING TOOL - ALAT ZA UPARIVANJE /upoređivanje je razvijen kao dodatni deo Basic Check testa sposobnosti, koji kao merni instrument u proceni kompetencija ukazuje na profil sposobnosti mlade osobe.

Alat za uparivanje se koristi za upoređivanje za upoređivanje ostvarenih rezultata na testu Basic Check sa zahtevima određenih, ponuđenih poslova, ili za dobijanje informacija o traženim nivoima znanja i zahtevima za izabrane poslove prema kategorijama koje se proveravaju u testu. Informacije o zahtevima i traženim nivoima znanja su prikupljeni u direktnom radu sa poslodavcima i firmama.. Dodatno, opisi poslova su dostupni u alatu za uparivanje, u cilju boljeg informisanja i razumevanja šta konkretni posao podrazumeva. Opisi su razvijeni i dostupni na stranici Opisi poslova. Alat za uparivanje je dostupan na sledećem linku:

https://www.gatewayone.rs/basic-check

Kragujevac

Kruševac

Knjaževac

Pirot

Niš

Požega

Šabac

Kraljevo

Smederevo