Usluge za Mlade

ŠTA NUDIMO MLADIMA

U uslovima dinamičnih društvenih i ekonomskih promena potrebno je doneti promišljene karijerne odluke koje će biti u skladu sa interesovanjima i sposobnostima mlade osobe a sa druge strane odgovaraju zahtevima i potrebama na tržištu rada. Mladi bi trebalo da razumeju karijerne opcije koje im stoje na raspolaganju, i dovedu ih u vezu sa sopstvenim interesovanjima i talentima.

Od presudnog značaja jeste da mladi imaju obrazovanje i one veštine koje poslodavci traže, ali za dugoročne uspehe mladima je potrebno i nešto više: trebalo bi da znaju kako izgleda i u kojim pravcima se kreće privreda u njihovoj lokalnoj zajednici ali i u celoj zemlji, kako se ta privreda menja i kako to utiče na ponudu poslova. I još važnije, u ovom periodu promena i nestalnosti, da preuzmu aktivnu ulogu u definisanju svojih karijernih ciljeva, prikupljanju i analizi informacija o sebi i karijernim mogućnostima i zauzmu odgovoran pristup u donošenju karijernih odluka.

Svim ovim pitanjima bavi se projekat „Znanjem do posla“ u okviru svoje komponente za karijerno vođenje! Karijerno vođenje i savetovanje na projektu predstavlja most između sveta obrazovanja i sveta rada, između mladih i kompanija i instrument za ostvarivanje ne samo ekonomskih, već i socijalnih ciljeva.

Ako ne znaš koju školu ili fakultet da odabereš niti kojim zanimanjem želiš da se baviš, ako ne umeš da utvrdiš koje sve talente i interesovanja imaš, ako želiš da saznaš koje mogućnosti imaš u domenu obrazovanja, obuka i zapošljavanja, ako želiš da upoznaš sa zahtevima određenih zanimanja i sa poslodavcima, poseti neki od naših karijernih centara u:

Otkrij svoja interesovanja i sklonosti

Informiši se i sagledaj sve mogućnosti

Proveri da li je određeni posao zaista za tebe

Donesi pravu karijernu odluku

Kragujevac

Kruševac

Knjaževac

Pirot

Niš

Požega

Šabac

Kraljevo

Smederevo