O programu

TRAJANJE PROGRAMA

Program je svoje aktivnosti počeo 2016. godine, a predviđeno je da traje do kraja 2023. godine.
Prva faza projekta trajala je četiri godine, nakon čega je još jedna četvorogodišnja faza odobrena čija implementacija je u toku.BUDŽET PROGRAMA

U prvoj fazi, za sve aktivnosti našeg E2E programa izdvojen je budžet od 14,9 miliona evra.
Za obe faze (2016-2023) Vlada Švajcarske je doprinela sa 16,9 miliona evra, a Vlada Srbije sa dodatnih 13,8 miliona evra.
Doprinosi sa obe strane se ne ogledaju samo u novcu, već i u vremenu, stručnosti i drugim načinima i sredstvima podrške.