LOKALNI PARTNERI

NOVI PAZAR

Udruženje psihologa Novi Pazar (Klaster mladih NP)
Kontakt osoba: Zehra Hasanbegović
Mitrovačka bb (Sportska hala Pendik), Novi Pazar
udruzenje.psihologanp@gmail.com
063 189 01 30, 020 600 353
Web page

Omladinski klaster Novi Pazar je konzorcijum koji je sastavljen od dva entiteta: Kancelarije za mlade grada Novog Pazara i nevladine organizacije „Udruzenje psihologa“. Ovaj klaster zapravo predstavlja most između poslodavaca kojima je u ovom gradu i okolini potrebna kvalifikovana radna snaga i mladih koji su u potrazi za poslom. Omladinski klaster je osnovan sa ciljem da pruži svu neophodnu podršku mladima Novog Pazara i okoline pri odabiru adekvatne karijere, ali i osnaži ih do željenog zaposlenja. Osnovni cilj Omladinskog klastera Novi Pazar je da radi na povećanju upošljivosti mladih iz ovog grada i okoline i to kroz sticanje znanja i praktičnih veština.

Usluge koje su kroz Omladinski klaster i E2E program dostupne u Novom Pazaru i okolini:

  • Centar za razvoj kompetencija

Cilj: Namenjen osnaživanju ličnih i interpersonalnih veština mladih, kako bi poboljšali samo-prezentaciju i time povećali šanse na tržištu rada.

Kome je namenjen: Mladima starosti 15-30 godina, koji napuštaju sistem socijalne zaštite, socijalno i ekonomski ugroženim grupama mladih, mladima iz ruralnih sredina, mladima sa invaliditetom…

  • Karijerno savetovanje i vođenje

Cilj: Osnaživanje mladih u odabiru adekvatne profesije, podrška u aktivnom traženju posla, povezivanje mladih sa tržištem rada.

Kome je namenjeno: Mladima starosti od 15-30 godina

  • Vršnjačka edukacija

(vršnjačke radionice o karijerom savetovanju i vođenju, promocija srednjih škola u ​​osnovnim školama, sastanci sa predstavnicima škola, formiranje vršnjačkih timova za karijerno vođenje i savetovanje u srednjim školama u Novom Pazaru)

Cilj: Kroz vršnjačko obrazovanje i radionice koje drže mladi do efikasnije edukacije vršnjaka

Kome je namenjeno: Mladima starosti od 15-19 godina.

  • Business Connection

Cilj: omogućiti poslodavcima Novog Pazara organizovanje radnih praksi, ako i potencijalni odabir budućih zaposlenih među najboljim mladim polaznicima obuka na radnom mestu.

Kome je namenjeno: Poslovni sektor u Novom Pazaru i okolini

  • Razvijanje PPDP-a na principu saradnje pri zapošljavanju mladih

Cilj: Omogućiti potpisivanje sporazuma između javnih institucija, poslovnog sektora, obrazovnih institucija i civilnog sektora, koji će kroz formiranje radnih grupi omogućiti mladima u Novom Pazaru i okolini kombinovanja teorije i prakse u obrazovanju. Ovim pristupom stvoriće se mogućnosti da poslovni sektor dobije aktivniju ulogu u razvoju nastavnih planova i programa koji su u skladu sa stvarnim potrebama kompanija.