Rezultati

BROŠURE

Primena zakona o planskom sistemu

JIC for companies

Ex post analiza efekata primene

Ex ante analiza

Virtuelna realnost kao podrška mladima

Brošura o rodnim stereotipima pri odabiru zanimanja

E2E priručnik za karijerne praktičare WEB

Upskilling/reskilling brošura

Brošura za Job Info Centar

Fact sheet

Uspešne priče

Karijerno vođenje i savetovanje

WBL 2018-2019

Javni poziv 2020

Javni poziv 2022

Brošura Javni Poziv 2022