Studijska poseta Švajcarskoj – unapređenje kapaciteta karijernih praktičara

Studijska poseta Švajcarskoj – unapređenje kapaciteta karijernih praktičara

Kao jedna od mera jačanja kapaciteta lokalnih partnerskih organizacija, karijernih praktičara Job Info centara, projekat „Znanjem do posla“ (E2E) organizovao je posetu Švajcarskoj od 16-20.oktobra 2023.

Karijerni praktičari E2E Job Info centara imali su priliku da se u toku četvorodnevne posete Bernu, Ženevi i Brugu, upoznaju bliže sa relevantnim institucijama, organizacijama i preduzećima koje usko sarađuju na teritoriji Švajcarske i zajedno čine uspešan sistem karijernog vođenja i savetovanja u ovoj zemlji sa najdužom tradicijom pružanja KViS usluga. Učeći iz najboljih praksi naši karijerni praktičari mogli su da unaprede svoja znanja i veštine, i razmene iskustva iz polja karijernog vođenja i savetovanja, upoznaju se sa konkretnim IT rešenjima za bolju procenu kompetencija mladih, kvalitetnije vođenje i selekciju mladih uključenih u dualni sistem, uključivanje teško zapošljivih grupa na tržište rada.

Učesnici su u okviru ove studijske posete obišli najpre Cité des Métiers du Grand Genève, karijerni centar kantona Ženeve u kom su svima dostupne informacije i servisi u vezi profesionalnog usmerenja i tržišta rada. Nakon toga, uputili smo se u Lernwerk, neprofitnu privatnu organizaciju koja je usmerena na integraciju odraslih na tržište rada i pomoć mladima u obrazovanja, rada, sa jakim fokusom na dugoročno nezaposlene i njihovo angažovanje u socijalnim preduzećima. Sledeća stanica ove posete bio je SDBB, nacionalni resursni centar za stručno osposobljavanje i karijerno savetovanje, koji objedinjuje karijerne informacije, nudi multifunkcionalnu platformu za karijerno vođenje i informisanje kao i obuke za usvaršavanje karijernih praktičara. Pored toga, deo poseta je bio i obilazak kompanije Gateway.One, koja nudi platformu i portfolio onlajn instrumenata za procenu interesovanja i kompetencija koje koriste mladi i kompanije, kako bi omogućili bolje usklađivanje interesovanja mladih sa zahtevima kompanija u dualnom sistemu obrazovanja. BIZ centar za profesionalnu orijentaciju i karijerno savetovanje, kao i njihov karijerno-informacioni centar bili su na kraju ovog studijskog putovanja. Karijerni praktičari su ovde imali priliku da praktično sami istraže karijerno-informacioni centar uz ažurirane multimedijalne alate i da čuju o sistemu KViS i praksi karijernih praktičara u radu sa odraslima i mladima u centru.

Ova studijska poseta bila je još jedan dokaz da E2E stavlja snažan fokus na razvoj KViS sistema usluga lokalnih partnera i pružanje podrške pojedincima i grupama u sticanju veština upravljanja karijere, koje imaju za cilj bolji položaj mladih na tržištu rada, radnu integraciju odraslih, donošenje informisanog izbora i postizanje karijernih ciljeva. Karijerno vođenje i savetovanje, kao i usluge traženja posla, pored programa učenja zasnovanog na radu, ključni su deo portfolija usluga partnera.

E2E KViS usluge su usmerene na omladinu u školi, mlade koji su u tranziciji ka tržištu rada, mlade iz NEET grupe i starosnu grupu od 15 do 30 godina (stariji od 30 ako pripadaju teško zapošljivim kategorijama). Holistički pristup KViS paketu usluga osmišljen je na način da pomogne mladima da shvate svoje vrednosti, sposobnosti, sklonosti i potencijale, da dobiju adekvatne informacije iz oblasti rada i obrazovanja i da naprave plan razvoja karijere i adekvatne odluke o karijeri.

Takođe, u okviru projekta uspostavljeno je devet Job info centara, koji imaju ulogu karijernog centra koji na održiv i inovativan način povezuje škole, pojedince, privredu i civilni sektor na lokalnom nivou i predstavlja snažnu vezu između svet obrazovanja i svet rada. Ključna uloga JOB INFO centra je da školarcima, studentima i nezaposlenima pruži podršku u procesu razvoja karijere i planiranja karijere, u sticanju radnog iskustva i veština koje će im biti od značaja pri zapošljavanju; u sagledavanju ličnih pozicija i interesa, u davanju relevantnih informacija sa tržišta rada; pripremanje mladih za uspešno vođenje karijere i brže zapošljavanje.

Za sada je pet karijernih centara dobilo javnu akreditaciju za priznate pružaoce CGC usluga od Agencije za kvalifikacije Republike Srbije. Još tri centra su u procesu dobijanja akreditacije.

U prethodnom trajanju projekta (2017-2023), više od 29.000 mladih koristilo je usluge KViS-a, usluge su pružene na način da se podrže i privuku i muške i ženske učesnike E2E je fokusiran na pružanje kvalitetnih i standardizovanih KViS usluga koje su komplementarne drugim pružaocima usluga i takođe nudi KViS usluge koje su potrebne, ali još uvek nisu razvijene u lokalnim zajednicama.