Regionalni događaj - Značaj učenja kroz rad (WBL) i socijalne inkluzije za razvoj ekonomija Zapadnog Balkana

Regionalni događaj - Značaj učenja kroz rad (WBL) i socijalne inkluzije za razvoj ekonomija Zapadnog Balkana

Regionalni događaj „Značaj učenja kroz rad (WBL) i socijalne inkluzije za razvoj ekonomija Zapadnog Balkana“ se organizuje u bliskoj saradnji sa Komorskim investicionim forumom Zapadni Balkan 6 (WB6) i Privrednom komorom Srbije (PKS). Događaj će biti održan u prostorijama PKS-a.

Datum: 31. maj 2023

Vreme: od 10h do 14h

Mesto: Privredna komora Srbije, Resavska 13 – 15, Beograd

Događaj će biti organizovan u hibridnom formatu i trebao bi da omogući razmenu iskustava predstavnika privatnog sektora WB6 o formalnim i neformalnom učenju kroz rad i socijalnoj inkluziji. Kako se ekonomije WB6 susreću sa nedostatkom radne snage, dokvalifikacija/prekvalifikacija sadašnjih i budućih zaposlenih se sagledava kao neizbežna.

Kontekst:
Učenje kroz rad (WBL), kao oblik stručnog obrazovanja i obučavanja, predstavlja način razvoja veština i kompetencija pojedinaca i smanjenja jaza između ponude i potražnje za veštinama na regionalnom tržištu rada. U regionu WB6, gde postoji potreba za unapređenjem zapošljivosti i produktivnosti radne snage, naročito mladih, WBL može da igra primarnu ulogu u promociji ekonomskog razvoja i socijalne inkluzije za ekonomski razvoj Zapadnog Balkana.

Govornici na konferenciji biće predstavnici Privredne komore Srbije, Evropske fondacije za obuku, Kancelarije za dualno obrazovanje i Nacionalni okvir kvalifikacije, WB6 Komorski investicioni forum, predstavnici uspešnih WBL programa u ekonomijama WB6 regiona, predstavnici inkluzivnog privatnog sektora WB6.

Događaj organizuje projekat “Znanjem do posla”, koji podržava Vlada Švajcarske, u saradnji sa Komorskim investicionim forumom Zapadni Balkan 6 (WB6) i Privrednom komorom Srbije (PKS).

Agendu možete naći ovde

Ovde se možete registrovati za događaj.

Više o panelistima i sadržaju događaja: