E2E Priča - Šmid: Snažna podrška Švajcarske

E2E Priča - Šmid: Snažna podrška Švajcarske

Niš: Ambasador Švajcarske u Srbiji NJ.E. Urs Šmid posetio je početkom novembra Job Info Centar (JIC) Niš u cilju podrške projektu „Znanjem do posla“, koji partnerski podržavaju vlade Švajcarske i Srbije, sa ciljem uspešnijeg zapošljavanja mladih.

Za godinu i po dana, od kada je formiran JIC Niš, obuku na radnom mestu prošlo je 40 polaznika u ovdašnjim kompanijama, u kojima se zatim na tim mestima i zaposlilo.

„Projekat E2E pokrenut je sa ciljem da se moderni poslovni modeli rada sa mladim ljudima prenesu iz Švajcarske u Srbiju. Izuzetno smo zadovoljni dosadašnjim rezultatima kako Projekta, tako i rada Job Info centara. Ovakav pristup mladima, ali i kompanijama, značajno doprinosi jačanju lokalne ekonomije kroz sve aktivnije angažovanje mladih ljudi koji budućnost grade u svojim lokalnim zajednicama, kao i povećanju njihove konkurentnosti na tržištu rada. Sa druge strane ovo je snažna podrška kompanijama da lakše dođu do kvalitetnog kadra sa kojima će graditi buduće uspehe“, rekao je Šmid prilikom obilaska JIC Niš.

Značajni rezultati projekta „Znanjem do posla“

Predstavnik partnerske organizacije na projektu "Znanjem do posla" ENECA, Milivoje Jovanović, istakao je rezultate od početka aktivnosti na teritoriji Nišavskog okruga 2022. godine.

"Jako važan projekat za nas, jer radimo na zapošljavanju mladih. Sarađivali smo sa pet škola, gde upravo mlade ljude upućujemo kako da pre svega prepoznaju šta su to znanja i veštine koje su njima potrebne za određene poslove. To je praćeno i konkretnim savetovanjima u vezi sa pripremom za tržište rada", rekao je Jovanović.

Od 2022. godine karijerni savetnici JIC Niš pomažu mladima koji traže posao da lakše dođu do željenog radnog mesta ili profesionalne obuke, kao i kompanijama da dođu do adekvatnog kadra.

"Usluge u JIC su pre svega namenjene mladima od 15 do 19 godina, ali i ostalim mladima do 30 i više od 30 godina, kao i teže zapošljivim kategorijama stanovništva. U našem radu primenjujemo individualno savetovanje, gde kroz niz alata proveravamo kompetenciju mladih ljudi kako bi im olakšali nalaženje posla i donošenje odluka o daljem školovanju, ali i u ličnom razvoju", objasnila je Aleksandra Ignjatović, karijerna savetnica Job Info Centra Niš.

Konkretni zadaci Job Info centara su, između ostalog, da mlade povežu sa poslodavcima, da im pomognu u pisanju CV-ja, da ih kroz profesionalne testove usmere ka potencijalnim poslovima.

Od skoro 800 mladih ljudi, koji su prošli karijerno vođenje i savetovanje, 56 odsto bile su žene, pokazuju podaci JIC Niš. Osim ENECA, lokalni partneri iz Pirota i Knjaževca, takođe, pružaju podršku lokalnim školama i poslodavcima.

Kroz program "Znanjem do posla" i usluge karijernog vođenja i savetovanja do sada je širom Srbije prošlo više od 27.000 mladih ljudi, a 250 kompanija uključilo se u ovaj projekat. Više od 2.000 polaznika programa uspešno je završilo obuku na radnom mestu, od čega je čak 77 odsto zatim pronašlo posao.

Tekst: Jovana Đorđević / Foto: J.Đ i JIC Niš/ Uredila: Sandra Vlatković