E2E Priča - Obuka i dokvalifikacija kao put sigurnosti

E2E Priča - Obuka i dokvalifikacija kao put sigurnosti

Požega: Kompanija “Matis” iz Ivanjice učestvuje u projektu “Znanjem do posla”, kroz obuku za nove radnike, ali i prekvalifikaciju već zaposlenih. Zbog potreba za radnicima, oni već dugi niz godina imaju otvorena vrata za svaki vid inovacija i na polju zapošljavanja.

Ivan Bešević je mentor za obuku novih radnika, rekao je da se u zajedničkom projektu koji, realizuju vlade Švajcarske i Srbije , otišlo korak dalje.

“Pre svega smo prepoznali jednu vrstu socijalne dimenzije kada je reč o kategoriji teže zapošljivih ljudi. I naš cilj je bio da kroz stručno usavršavanje i zbog povećanog obima posla konstantno širimo naše proizvodne kapacitete u svim sferama i angažujemo osobe koje će na najbolji način moći da odgovore tim potrebama”, naveo je Bešević.

Četiri radnice, koje su osobe sa invaliditetom nakon obuke stekle sertifikat, osposobljene su za rad u toj kompaniji, a što je najvažnije, dobile su i zaposlenje u istoj kompaniji.

Međutim, to je samo deo pozitivne strane projekta “Znanjem do posla, ocenio je Bešević, jer se zahvaljujući tome tek otvaraju nove perspektive u unapređenju rada kompanije.

“Novoobučeni radnici dobijaju šansu za zaposlenje, dok mi dobijamo zaposlenog u privrednom društvu, koji može na pravi način da odgovori svim potrebama koje se danas zahtevaju u industriji nameštaja. Pored angažovanja lica sa invaliditetom, kao i novih mladih ljudi, interes nam je i da postojeće zaposlene usavršavamo, znači da njih i dalje obučavamo da budu što produktivniji, što efikasniji i da odgovore svim zahtevima domaćeg i inostranog tržišta”, istakao je Bešević.

Požeško preduzeće “Razvitak” je bazirano na izvozu, a zbog toga takođe ima potrebe ne samo za novim radnicima, već i da se dokvalifikacijom već zaposlenih unapredi proizvodnja.

Marko Erić je mentor za osposobljavanje radnika na CNC laseru, koji kroz projekat “Znanjem do posla” obučava zainteresovane radnike.

“Ovo je savremena mašina, koja zahteva viši stepen znanja. A rad sa laserom je svakako zanimljiv i sofisticiran posao. Zbog toga je onima koji su trenutno na obuci i veći izazov, ali i prilika da sebi obezbede i višu zaradu”, napomenuo je Erić.

Pored šanse za otvaranje novih radnih mesta, ovim projektom se otvaraju i nove mogućnosti za poslovnu organizaciju privrednih društava, koja su suočena sa deficitom radne snage. Prekvalifikacijom svakako mogu reorganizovati postojeći ljudski potencijal i omogućiti zaposlenima da u okviru postojeće kompanije dođu do radnog mesta, koje će im doneti ne samo veću zaradu, već i napredovanje, ali i motivaciju za daljim usavršavanjem.

Tekst i foto: Predrag Stojković / Uredila: Sandra Vlatković