E2E Priča - Novi test u Job info centru

E2E Priča - Novi test u Job info centru

Kragujevac: Karijerni Job info centar Kragujevac postao je bogatiji za još jedan alat za samoprocenu kandidata ciljne grupe od 13 do 24 godine, koji omogućava da analiziraju i provere svoje osobine ličnosti koliko su uklopive u osobine koje određena radna mesta zahtevaju na tržištu rada.

Šta je „IdentyFi“?

„IdentyFi“ je test koji analizira ličnost u profesionalnim situacijama rada i daje inpute pojedincima o njihovoj uklopivosti u odnosu na zahtev poslodavaca. I jednoj i drugoj strani može predvideti ponašanja u budućim specifičnim situacijama samog pojedinca“, objasnila je karijerna praktičarka Job info centra u Kragujevcu Zorica Mitrović.

Ona je rekla da je u pitanju samoprocena, nema tačnih ili pogrešnih odgovora, kao ni dobrih ili loših rezultata, odnosno profila ličnosti.

„Ne postoje visoke ili niske vrednosti. Zapravo, najvažnije je uklapanje i poklapanje profila ličnosti sa radnim mestom. Pre nego što karijerni praktičar analizira vrednosti sa kandidatom, potrebno je da bude dobro upućen koje su osobine važne za određeno radno mesto ili mesto za određenu obuku. Sučeljavanjem dobijenih vrednosti iskazanih kroz rezultate testiranja sa profilom zahteva radnog mesta dobijamo jednu kompatibilnost u procesu koja i kandidatu i poslodavcu pruža održivost u radu, napredovanju i dugoročnom zaposlenju“ ocenila je Marković.

Test sadrži 72 pitanja

„Pristup testu je jednostavan. Karijerni praktičari u Job info centrima generišu kod koji dodeljuju kandidatu što mu omogućava da dobije jedinstveni rezultat, tj. rezultat koji je karakterističan u odnosu na odgovore svake pojedinačne osobe. Test sadrži 72 pitanja, u proseku rešavanje traje 15 minuta. Kandidati ga mogu rešavati i na računaru i na telefonu. Takođe, nije potrebna priprema kandidata“ napomenula je praktičarka.

Sadržaj testa je takav da meri više dimenzija: savesnost, volju za učenjem, emotivnu snagu, spremnost za ostvarivanja kontakata, spremnost za timskim rad i istrajnost.

„Zapravo, test kroz dimenzije ličnosti daje odgovore na kojoj skali se nalazimo kada su upitanju zahtevi poslodavca, da li više volimo da nešto radimo precizno i polako i da li smo orjentisani ka detaljima, ili želimo posao da obavimo brzo i na određeni način. Takvi rezultati mogu dati u oba slučaja pozitivnu stranu ličnosti, odnosno oba slučaju nam mogu dati kompatibilnost sa određenim profilom i zahtevom poslodavca i određenog radnog mesta. Osobe koje su precizne u radu i posvećene su detaljima retko mogu odgovoriti brzo i fleksibilno na promene planova i promene koje su danas izražene i veoma česte. Sa druge strane brze i fleksibilne osobine daju sliku osobe koja nije spremna da radi na poslovima koji zahtevaju izuzetnu preciznost i pedantnost.“

Svaki poslodavac, prema rečima Zorice Mitrović, poseduje poslove za koja su mu potrebna oba kandidata. Test pomaže da se osoba rasporedi u uključi u poslove koje odgovaraju određenoj ličnosti.

Meri se i spremnost za timski rad

„Takođe, možemo navesti primer kada su u pitanju ličnosti koji vole da rade u timu i sa druge strane osobe koje više vole samostalno da obavljaju poslove. Ako bismo nekog okarakterisali da ima timski duh i da isključivo voli da radi timski, u grupi, ne možemo od njega očekivati veliku samostalnost u radu i spremnost da sami traže rešenja za određene situacije. Opet, u zavisnosti od prirode rada i radnog mesta, poslodavcima su potrebni i jedni i drugi kandidati, oni koji znaju da se ponašaju i rade u grupi, kao i kandidati koji su spremni za samostalan rad.“

Marković je ukazala da test može dati i vrednost na skali da je osoba spremna da proceni sama kada je potrebno raditi timski, a kada je neophodno da samostalno reši izazov. Znači da ima osoba sa opisom ličnosti koja zadovoljava oba kriterijuma.

Na testu postoji kratak opis profila ličnosti koji objašnjava vrednosti.

„Dobijene vrednosti je potrebno uporediti sa potrebnim profilima i zahtevima radnih mesta koje svaki kandidat može dobiti od karijernog praktičara. Rezultati su normirani, što znači da svaka osoba može i automatski porediti svoje rezultate sa prosekom generacija. Normiranje se ekspertski stalno proverava, odnosno prilagođava“, karijerna praktičarka.

Posle rešavanja testa, sertifikat se automatski generiše u bazi i svaki kandidat ga može dobiti na svoj mejl.

Primena novog testa u Job info centrima

Tim karijernih praktičara u Job info centru Kragujevac će u narednom periodu predlagati kandidatima da provere sebe i dobiju povratne informacije koje im mogu učvrstiti verovanja u svoje osobine ličnosti, pored kompetencija koje poseduju.

„Do sada smo razvili tri ključna alata za karijerne procene koja nam mogu pružiti tri perspektive kod svakog kandidata : Basic Check alat za procenu kognitivnih i praktičnih kompetencija, WayFi kviz koji pruža odgovore za potencijalna zanimanja za određenu osobu, a sada i nov alat „IdentyFi“ test za procenu ličnosti“.

Zorica kaže da svi testovi daju povratne informacije u obliku sertifikata koje kandidati mogu priložiti uz radnu biografiju i spremno se uputiti na tržište rada. Sva dodatna objašnjenja kandidati mogu dobiti i u karijernim centrima i sa karijernim praktičarima pojasniti i tumačiti značenja.

Tekst i foto: Gordana Mirović / Sandra Vlatković