E2E Priča - Nove strategije za susret sa tržištem rada

E2E Priča - Nove strategije za susret sa tržištem rada

Knjaževac: Karijerno vođenje i savetovanje postaje važna podrška mladima da osmisle nove strategije za suočavanje sa sve intenzivnijim promenama na tržištu rada, izjavila je Jelena Stefanović, koordinatorka komponente za karijerno vođenje i savetovanje programa „Znanjem do posla“, prilikom posete Job info centru u Knjaževcu.

U karijernim centrima, formiranim u gradovima i opštinama koje učestvuju u programu „Znanjem do posla“, mladi mogu dobiti informacije o mogućnostima za dalje obrazovanje i zapošljavanje, ali i prisustvovati radionicama za unapređivanje veština upravljanja njihovim profesionalnim razvojem.

„Vreme u kome živimo obeleženo je brzim promenama, kako u privredi, tako i na tržištu rada. Menjaju se i kultura i uslovi rada. U takvim uslovima, karijerno vođenje i savetovanje postaje važna karika u povezivanju poslodavaca i mladih i to ne samo kada se radi o ostvarivanju ekonomskih ciljeva, već i kao podrška pojedincu da osmisli nove načine za ostvarivanje svojih karijernih ciljeva“, istakla je Jelena Stefanović, koordinatorka komponente za karijerno vođenje i savetovanje programa „Znanjem do posla“.

Kroz program „Znanjem do posla“ primenju se alati karijernog vođenja i savetovanja, koji su razvijeni u Švajcarskoj i u toj zemlji se i dan danas koriste kao jako bitni prilikom karijernog savetovanja, rekla je za naš portal Katarina Jagodić, karijerna praktičarka Job info centra u Knjaževcu.

„Da bismo uspeli da na najbolji mogući način odgovorimo na potrebe mladih u pogledu njihovog profesionalnog razvoja stvaramo stalno nove alate, dok naši karijerni praktičari stalno stiču nova znanja i usavršavaju se. Sve usluge su besplatne, a u okviru grupnog kararijernog vođenja i savetoavanja nudimo mladima radionice na razlicčte teme, kao što su pisanje CV – ja, radionice o rodno senzitivnim zanimanjima, na temu razvijanja veština, organizujemo realne susrete...“.

Po savet o nastavku školovanja ili, razvoju karijere u Job Info centre mogu da dođu osnovci i srednjoškolci, kao i svi oni koji traže posao ili žele da menjaju karijeru.

Tekst i foto: Ljiljana Pavlović / Uredila Sandra Vlatković