E2E Priča - JOB shadowing u kompaniji Zumtobel

E2E Priča - JOB shadowing u kompaniji Zumtobel

Program Job shadowing ili "Senke na poslu" koji Job Info Centar Niš sprovodi u okviru projekta "Znanjem do posla" podrazumeva posetu učenika kompanijama sa kojima JIC Niš sarađuje. Ideja je da se mladi uz pomoć stručnih radnika upoznaju sa određenim zanimanjem. Na ovaj način učenici lakše premoste jaz između teorijskog i praktičnog dela posla, a samim tim stiču znanja koja im mogu biti korisna za donošenje daljih karijernih odluka.

„Tokom trajanje posete određenoj kompaniji, učenici prate rad zaposlenog i na taj način uče osnovne elemente posla koji ih interesuje. Ovakav pristup pomaže mladima da se na licu mesta upoznaju sa određenim zanimanjem, i tako lakše odluče da li bi se tim poslom bavili u budućnosti", objašnjava Aleksandra Ignjatović, karijerna savetnica u niškom JIC.

U 2023. godini ostvarena je uspešna saradnja sa kompanijom Zumtobel Lighting iz Niša. Dvojica kandidata, posle završene obuke za CNC operatera, dobili su posao u kompaniji. Saradnja je nastavljena i u 2024, pa je početkom godine organizovana grupna poseta učenika kompaniji Zumtobel.

„U nastavku saradnje smo organizovali i posetu kompaniji Zumtobel za učenike četvrte godine smera Tehničar za kompjutersko upravljanja CNC mašinom iz srednje Mašinske škole u Nišu i upoznavanje sa radnim mestog CNC operatera", kažu u JIC Niš. „CNC operater proizvodi poluproizvode i gotove proizvode od različitih vrsta materijala (metal, plastika, drvo) koristeći različite mašine i uređaje sa integrisanim softverom. Oblast rada CNC operatera je široka i postoji stalna potražnja za ovim profilom."

Dosadašnje iskustvo je pokazalo, dodaju u JIC Niš, da ove vrste posete kompanijama mladima pružaju značajan i često nezamenjiv izvor informacija u vezi sa određenom profesijom.

„Pogotovo kada je reč o učenicima koji nikada nisu bili u prilici da budu na nekoj praksi tokom školovanja. Ovo u velikoj meri pomaže da donesu dalju odluku u vezi sa njihovim daljim karijernim putem", objašnjava Aleksandra Ignjatović.

U niškom Job Info Centru kažu da su zadovoljni zbog toga što je Mašinska škola prepoznala značaj ovakvih poseta i da su zbog benefita koje učenici imaju zainteresovani za dalju saradnju.

Tekst i foto: Jovana Đorđević / Uredila: Sandra Vlatković