E2E Priča - Job info: Više od 1000 korisnika

E2E Priča - Job info: Više od 1000 korisnika

Knjaževac: U protekloj, 2023. godini, usluge karijernog vođenja i savetovanja u Job info centru koristilo je 1320 mladih ljudi, što najbolje govori o sve većem prepoznavanju značaja ove vrste savetovanja u pravovremenom donošenju odluka o izboru budućeg zanimanja i karijere.

„Veliki broj mladih ljudi opredeljuje se za individualna savetovanja, jer im kod nas, uz korišćenje različitih alata, pružamo podršku da spoznaju svoje sposobnosti i potencijale, karijerno se informišu i konačno donesu odgovarajuće odluke o izboru zanimanja, obuka, obrazovanja, planiranja karijere i pripreme za tržište rada“, rekla je Sanja Džakula, karijerna praktičarka u Job info centru u Knjaževcu.

Ona je istakla, kako je rekla, sa zadovoljstvom, da su tokom prethodnog perioda nastavili, ali i uspostavili saradnju sa gotovo svim osnovnim i srednjim školama, kako iz Rasinskog i Zaječarskog okruga, tako i iz cele jugoistočne Srbije.

„Odlično sarađujemo da sa karijernim timovima u školama, sa kojima organizujemo radionice karijernog vođenja i savetovanja. Na tim radionicama obrađujemo one teme za koje su učenici i učenice zainteresovani – od realnih susreta na kojima govorimo o prednostima i manama određenih zanimanja, preko izrade naših čuvenih testova, pa sve do priče o rušenju stereotipa kada je u pitanju podela na ’’muška’’ i ’’ženska’’ zanimanja’’.

Job info centar Knjaževac pozvao je sve zainteresovane mlade ljude, koji imaju bilo kakve nedoumice o svojoj karijeri, da ih pozovu i zakažu individualno karijerno savetovanje, uz obećanje da će im pomoći da kreiraju karijerni put koji je u skladu sa sposobnostima i interesovanjima svakog od njih.

Tekst i foto: Ljiljana Pavlović / Uredila Sandra Vlatković