E2E istražuje najbolje slovenačke prakse u zapošljavanju osoba sa invaliditetom

E2E istražuje najbolje slovenačke prakse u zapošljavanju osoba sa invaliditetom

Projekat „Znanjem do posla“ (E2E), višegodišnji partnerski projekat dve vlade – švajcarske i srpske, osmišljen sa ciljem da se stvore uslovi za unapređenje zapošljavanja mladih, takođe je posvećen unapređenju zakonskog okvira za zapošljavanje i profesionalnu integraciji osoba sa invaliditetom. Sa ciljem da podrži Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u njihovim naporima da unaprede regulativu i neguju inkluzivne prakse zapošljavanja, E2E je uspešno organizovao četvorodnevnu studijsku posetu Sloveniji od 8. do 11. maja 2023. godine.

Tokom studijske posete Ljubljani, učesnici su imali jedinstvenu priliku da sarađuju sa predstavnicima Ministarstva za rad, porodicu, socijalna pitanja i jednake mogućnosti Republike Slovenije. Upoznati su sa zakonskim rešenjima i efektnim rezultatima postignutim u oblasti profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom.

Da bi dodatno obogatili svoje razumevanje, učesnici su krenuli u posetu organizacijama za primer koje su posvećene osnaživanju i integraciji osoba sa invaliditetom. Dragocene uvide stekli su od Želve, preduzeća posvećenog obuci i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, Papilota, organizacije koja podstiče profesionalnu rehabilitaciju i aktivno zapošljavanje osoba sa invaliditetom, i Javnog fonda za stipendije, razvoj, invalidnost i izdržavanje Republike Slovenije, koji su podelili njihove primere dobre prakse i istakli dostupne podsticaje za promociju zapošljavanja osoba sa invaliditetom.

Studijska poseta je pružila platformu za sadržajnu razmenu, omogućavajući učesnicima da iz prve ruke vide najbolje primere primenjene u Sloveniji. Ovo iskustvo će nesumnjivo doprineti tekućim naporima da se unapredi zakonodavni okvir zapošljavanja i unaprede programi profesionalne inkluzije osoba sa invaliditetom u našoj zemlji.

Projekat E2E ostaje posvećen stvaranju inkluzivnog radnog okruženja koje promoviše jednake mogućnosti za sve, ali i podršci osnaživanju osoba sa invaliditetom u Srbiji. Ova studijska poseta označava još jednu prekretnicu u stalnim naporima da se unaprede zakonodavstvo i podstaknu jednake mogućnosti zapošljavanja za sve