E2E priča – Dobrim rezultatima do poverenja mladih i poslodavaca

E2E priča – Dobrim rezultatima do poverenja mladih i poslodavaca

Pirot: Realizacijom projekta “Znanjem do posla“ JOB INFO centar u Pirotu, za četiri godine, ostvario je dobre rezultate. Stekli su poverenje mladih koji traže zaposlenje, ali i kompanija kojima su potrebni obučeni radnici. Veoma se ozbiljno pripremaju i za nastavak projekta “Znanjem do posla“.

 

“Morali smo godinama da stičemo poverenje. Danas nam veruju mladi, a i poslodavci nam se sami javljaju. Iz 16 kompanija su tražili od nas da organizujemo obuku jer su imali potrebu za kvalitetnom radnom snagom.”, kaže karijerni savetnik JOB Info centra.

 

 

Obuke na radnom mestu prošlo je više od 80 ljudi, a 60 odsto je odmah posle obuke dobilo zaposlenje.

 

“Verujem da će se to nastaviti i dalje, da će se javljati poslodavci i tražiti da organuzujemo obuke za zanimanja koja su tražena. Sve ove obuke radimo u skladu sa zahtevima poslodavaca”, objašnjava Cenić.

 

U bazi podataka JOB info centra sada je 1.700 osoba, a više od 1.500 mladih ljudi je prošlo karijerno savetovanje i dobilo neki vid pomoći u odabiru karijernog puta ili u razvoju istog. Obuke na radnom mestu organizovane su u 16 kompanija za 9 zanimanja. Za vreme obuka na radnom mestu obučeno je i 20 mentora iz kompanija u kojima je projekat realizovan.

 

Zahvaljujući dobroj saradnji sa svim osnovnim i srednjim školama u Pirotu, JOB info centar uspešno organizuje i karijerno savetovanje.

 

“Radimo karijerno savetovanje od najmlađeg uzrasta. Nastavićemo saradnju sa školama i dalje, razgovarati o poslu, zanimanjima, … Ovakvi razgovori organizovani su sa učenicima Tehničke škole i Gimnazije u Pirotu. Imali smo nekoliko sastanaka sa njima. Upoznali smo ih sa zanimanjima, kao što su IT stručnjak, prevodilac, pravnik, socijalni radnik… Na taj način njima će biti lakše da se odluče za određeno zanimanje”, kaže Cenić.

 

Zanimljivo je da JOB info centar ima sve ozbiljniju saradnju i sa osnovnim školama u Pirotu.

 

 

„Osnovci su zainteresovani za informacije o zanimanjima i koja se zanimanja traže na tržištu rada, pa i kakva je plata. Mnogi od njih nisu znali šta je IT stručnjak. To je za njih veoma značajno kako bi razmišljali o svom daljem školovanju, od osnovne škole do fakulteta. Cilj nam je da im skrenemo pažnju da upišu školu i odaberu ona zanimanja koja su danas tražena i deficitarna“, kaže Cenić.

 

Pripremljena su i tri vodiča “Vodič za buduće srednjoškolce“, “Vodič za buduće studente“ i “Vodič za studije u inostranstvu”. U JOB info centru najavljuju nastavak razgovora sa učenicima ostalih škola i predstavljanje vodiča.

 

Tekst i foto: Zoran Panić / Uredila: Sandra Vlatković

E2E priča – Mladi upoznali zanimanje programer

E2E priča – Mladi upoznali zanimanje programer

Pirot: Job Info centar u Pirotu za pirotske gimnazijalce organizovao zanimljiv susret u Start up centru.

Mladi upoznali zanimanje programer

U okviru projekta “Znanjem do posla’’ sa učenicima Gimnazije u Pirotu je nedavno organizovan zanimljiv susret na kome je predstavljeno zanimanje programer.

Prema rečima karijernog savetnika u Job Info centru, partnera na projektu, Marka Cenića, neretko se dešava da mladi imaju pogrešnu predstavu o nekom zanimanju.

“Često imaju preopširnu ili pak preusku sliku o nekom zanimanju, a neretko se dešava da imaju i sasvim pogrešnu sliku o tom poslu. Zbog toga smo mi u Job Info Centru došli na ideju da te zablude i loše informisanje iskorenimo i da ove godine mladima ponudimo mogućnost da se u realnim susretima upoznaju sa određenim zanimanjem, kao i sa ljudima koji se bave tim poslom”, kaže Cenić.

 

 

Osluškivanjem potreba učenika srednjih škola na području grada Pirota, Job Info Centar je odlučio da mladima predstavi zanimanje programer, tačnije zanimanje Softver developer.

“U Start up centru učenici drugog razreda specijalnog informatičkog odeljenja Gimnazije Pirot imali su priliku da se upoznaju i saznaju nešto više o samom zanimanju, ali i da razgovaraju sa direktorom i zaposlenima u kompaniji Resoultesa. Tom prilikom mogli su da iz prve ruke čuju kako je to baviti se ovim poslom, ne samo u Srbiji, već i šire, čak do Južne Afrike, jer im je direktor firme Lesli Adrian Dunbar govorio upravo o tome. Takođe, mogli su da čuju i šta zapravo znači biti programer, kako je Dunbar stigao dotle, zašto je baš izabrao ovaj poziv, koji su preduslovi za bavljenje ovim poslom, koju školu je najbolje upisati, ali i šta je sve potrebno kako biste postali kvalitetan developer. Pored toga, mladi su mogli da razgovaraju i sa zaposlenima, te da pitaju sve što ih je zanimalo”, kaže Cenić.

Cenić dodaje da su mladi i tek kako bili zainteresovani da postavljaju pitanja o tome kako stići dotle, koju školu treba upisati, ali i da saznaju nešto više o samom zanimanju, šta to u stvari ono predstavlja.

“Na kraju, učenicima je predstavljen i koncept Start up-a, šta on predstavlja, kako funkcioniše i koje su prednosti ovakvog vida poslovanja. Trebalo bi istaći da su učenici, ali i profesor, bili izuzetno zadovoljni prikazanim i da jedva čekaju da se ponovo organizuje ovakav realan susret”, kaže Cenić.

 

 

Pitanja i komentari učenika

Cenić navodi neka od brojnih pitanja i komentara učenika na realnom susretu:
„Šta je to developer?“, „Čime se tačno vi bavite?“, „Koji fakultet treba da završim da bih bio na Vašem mestu?“, „Svideo mi se ovaj susret, shvatio sam šta znači ovo zanimanje“, „Adrian nam je rekao koliko je odricanja i rada potrebno kako bismo stigli dotle“, „Odličan koncept, puno mi je pomoglo da se dodatno opredelim o svom budućem pozivu”.

 

Tekst i foto: Zoran Panić / Uredila: Sandra Vlatković

E2E priča – Most između mladih i privrede

E2E priča – Most između mladih i privrede

Pirot: Job Info Centar iz Pirota za tri godine realizacije projekta “Znanjem do posla” postao je svojevrsni most između mladih, institucija i poslodavaca. Njihova misija je da mobilišu sve resurse kako bi doprineli smanjenju jaza između ponude i tražnje radne snage u ovom delu Srbije.

 

“Sa jedne strane program pomaže mladima da na jednom mestu dobiju podršku na putu od škole do posla, povećaju svoje kapacitete, uključe se na tržište rada i lakše dođu do posla. Sa druge strane, kroz saradnju sa kompanijama i pružaocima obuka razvija se program obuke na radnom mestu odgovarajući na potrebe privrede. Na taj način pomažemo kompanijama da obezbede odgovarajuću radnu snagu”, kaže Mira Zlatkov iz Job info centra .

 

 

Statistika je ohrabrujuća – do sada su realizovane obuke za 9 različitih zanimanja u okviru 16 kompanija, a kroz program su prošle 82 mlade osobe nakon čeka se više od 60 posto zaposlilo.

 

Program je realizovan  u dva ključna pravca, mladi su sticali neophodne veštine, a kompanije su obučavale radnike za konkretna radna mesta.

 

“Obuke su bile značajne svim mladima koji su bili uključeni u program, ne samo onima koji su se zaposlili nakon toga, već i ostalim učesnicima: Svi su stekli znanje i veštine za konkretna zanimanja i time dobili veće šanse za zapošljavanje. Takođe, mnogim polaznicima ovo je bilo i prvo radno iskustvo. Sa druge strane, poslodavci su imali priliku da obuče radnike po svojoj meri i popune svoja radna mesta”, ističe Zlatkov.

 

Mentori trajni resurs kompanija

Program obuke na radnom mestu podrazumevao je i trening mentora koji su u kompanijama bili zaduženi za obuku i praćenje rada kandidata.

 

“Kroz trening obučeno je dvadesetak mentora koji ostaju kao trajni resurs kompanija za buduće programe”, navodi Zlatkov.

 

Da mladi lakše donose odluke

U Job info centru navode i da im je u radu veoma značajan i drugi pravac projekta koji se odnosi  na karijerno informisanje i savetovanje. Kroz taj segment radilo se na osnaživanju mladih u donošenju bitnih odluka za budućnost.

“Koristeći proverene metode i alate švajcarskih eksperata, trudimo se da na najbolji mogući način pomažemo mladim osobama da izaberu pravi put za sebe. Grupne radionice karijernog savetovanja sprovode se u saradnji sa svim osnovnim i srednjim školama na teritoriji grada Pirota, dok u našem Centru obavljamo individualno savetovanje sa učenicima ili mladima koji su u potrazi za poslom”, kaže Zlatkov.

 

 

Job Info Centar je pripremio i tri vodiča: „Vodič za buduće srednjoškolce“ „Vodič za buduće studente“, kao i  „ Vodič za studije u inostranstvu“ a izrađeni su i edukativni materijali koji su dostupni i podeljeni učenicima, kako bi im pomogli da što lakše donesu odluku za svoju budućnost na polju mogućnosti obrazovanja i zapošljavanja.

 

“Kroz različite edukacije i obuke pomogli smo mladima da se što bolje pripreme  i budu što konkurentniji na tržistu rada kako bi brže i lakše došli do posla. Kao rezultat toga u internoj bazi imamo preko 1600 mladih koji su dobili neku uslugu podrške u zapošljavanju”, navodi Zlatkov.

 

U okviru karijernog savetovanja organizovani su i realni susreti, gde je mladima pružena prilika da se upoznaju sa konkretnim zanimanjima za koja su i sami pokazali interesovanje.

 

Poseban akcenat tokom realizacije projekta stavljen je na teže zapošljive kategorije mladih kako bi i oni dobili jednaku šansu za uključivanje i što bolje pozicioniranje na tržištu rada.

 

Istraživanjem ponude i tražnje do trajnog rešenja

U okviru projekta „Znanjem do posla“ radi se i na sveobuhvatnom istraživanju ponude i tražnje radne snage u Pirotu sa ciljem da se doprinese preciznijem kreiranju mera podrške u oblasti zapošljavanja u narednom periodu.

 

 

“Ovo istraživanje trebalo bi da odgovori na pitanja koja su vezana za nesklad između ponude formalnog i neformalnog obrazovanja i tražnje za određenim zanimanjima. Tačnije, s jedne strane su znanja i veštine raspoložive radne snage i kompetencija koje poslodavci na tržištu rada traže”, objašnjava Zlatkov.

 

Ona smatra da je potrebno izmeriti i efekte elemenata obuke mladih na radnom mestu koji su sprovedeni u protekle tri godine na ovom projektu.

 

Aktivnosti i ciljevi projekta su u potpunosti u okvirima strateškog opredeljenja grada kada je u pitanju politika zapošljavanja. Pirotu nedostaje obučena radna snaga, a to je upravo problem koji uz pomoć ovog projekta nastoji da se prevaziđe.

 

Tekst i foto: Zoran Panić / Uredila: Sandra Vlatković

E2E priča – Obrazovanjem se povećavaju šanse za zaposlenje

E2E priča – Obrazovanjem se povećavaju šanse za zaposlenje

Pirot: JOB Info centar u Pirotu organizovao obuku za rad na računaru za korisnike Centra za socijalni rad

Job Info centar u Pirotu, partner na projektu ‘’Znanjem do posla’’ organizuje obuku za rad na računaru za 15 korisnika Centra za socijalni rad u Pirotu. Osim povećanja njihove digitalne pismenosti, oni koji završe  obuku, imaće veće šanse za zaposlenje, kažu organizatori obuke.

– Prijavila sam se za ovu obuku jer želim da unapredim svoja informatička znanja. Imam sertifikat za poslovnog sekretara i ovo je samo nadogradnja. Školu sam završila 2014. godine, bez posla sam i imam dvoje dece. Veoma sam zadovoljna što je ovakva obuka organizovana – kaže Katica Rančić, jedna od petnaest polaznika ove obuke.

 

 

Predavač, profesor informatike Ivan Vasić kaže da program obuke obuhvata Office paket, odnosno obradu teksta, izradu prezentacija i tabelarnih proračuna.

– To su neke osnove koje će, verujem, biti korisne za svakog polaznika obuke. To su osnove iz digitalne pismenosti koje su potrebne svima nama. Verujem da će im nova znanja pomoći u njihovom daljem radu i karijeri – kaže Vasić.

 

Prema rečima Ivane Panić iz Centra za socijalni rad, cilj obuke je da se dodatnim obrazovanjem poveća šansa za zaposlenje teže zapošljivih kategorija stanovništva u koje spadaju i korisnici pomoći ove ustanove.

– U Centru je još 2017. godine završen projekat virtuelna preduzeća koji je finansirala EU preko programa prekogranične saradnje. Obuka za rad na računaru se odvija kod nas jer smo tada ove prostorije opremili neophodnom računarskom opremom. Nama je i dalje cilj da se najpre mladima, ali i teže zapošljivim kategorijama stanovništva povećaju šanse za zaposlenje. Ova obuka je samo jedna u nizu koju organizujemo u saradnji sa partnerima na projektu “Znanjem do posla”, a sve sa ciljem da se smanji nezaposlenost putem obrazovanja – kaže Panićeva.

 

 

Mira Zlatkov iz Job Info centra naglašava da je ova obuka deo projekta ‘’Znanjem do posla’’ koji se u Pirotu realizuje već četiri godine.

– Jedan deo ovog velikog projekta su obuke za teže zapošljive kategorije. U saradnji sa Centrom za socijalni rad organizujemo osnovnu informatičku obuku za korisnike Centra kako bi im pomogli da steknu neka nova znanja koja će im pomoći da lakše dođu do posla. Obuka će trajati mesec dana. Oni koji rade će dobiti neka nova znanja koja mogu da im koriste u poslu i napredovanju – kaže Zlatkov,napominjući da obuka podrazumeva 15 časova.

 

Prva faza projekta “Znanjem do posla” se završava krajem ove godine

– Uspešno smo organizovali obuke za CNC operatere, zavarivače i službenike obezbeđenja. U toku je obuka za barmene. Ovom obukom za rad na računaru za korisnike Centra za socijalni rad se završava prva faza od četiri godine projekta “Znanjem do posla“ u Pirotu – kaže Mira Zlatkov.

 

 

Tekst i foto: Zoran Panić / Uredila: Sandra Vlatković

E2E priča – Sajam zapošljavanja u Pirotu: Korist i za poslodavce i za mlade

E2E priča – Sajam zapošljavanja u Pirotu: Korist i za poslodavce i za mlade

Pirot: Veliki broj mladih na sajmu zapošljavanja u Pirotu obišlo je štand JOB Info centra, partnera na projektu “Znanjem do posla“. Ovaj program, već pune tri godine uspešno se realizuje u Pirotu, a sajam je još jedna prilika da se veći broj mladih upozna sa obukama koje se organizuju.

 

„Na ovom štandu sam dobio prave i potrebne informacije za obuke za zanimanja koja nudi ovaj program. Bez posla sam već tri godine i svaka pomoć oko obuke i mogućeg zaposlenja je dobrodošla“, kaže Dragan Jovanović, mladić iz Pirota.

 

Marko Cenić, karijerni savetnik JOB Info centra na štandu je mladima objašnjavao sve prednosti programa. On nije iznenađen velikim interesovanjem.

 

„Projekat “Znanjem do posla“ se kod nas realizuje od 2016. godine i od tada učestvujemo na sajmovima zapošljavanja i naša dosadašnja iskustva su veoma pozitivna. Uvek je bila dobra poseta onih koji traže posao i interesuju se za zanimanja koja nudi ovaj program“, kaže Cenić.

 

Cenić dodaje da su kod štanda zastajali i mladi, ali i nešto stariji.

 

 

„Raspitivali su se kakve sve obuke nudimo, da li će posle završene obuke lakše doći do posla, o kojim je poslodavcima reč i koja su deficitarna zanimanja u gradu“, kaže Cenić.

 

On podseća da, projekat “Znanjem do posla“, nudi pre svega znanje u rukama, ali i šansu mladima da brže nađu posao.

 

„Kroz tih nekoliko meseci obuke polaznici nauče da rade i stvore sebi mogućnost da posle završene obuke ostanu da rade u tim firmama gde je obuka bila organizovana. To je za sve njih veoma značajno da se zaposle i nađu svoje mesto pod suncem“, kaže Cenić.

 

 

Cenić očekuje nastavak projekta “Znanjem do posla“ i svi koji su došli na štand mogli su da čuju koje obuke bi mogle da se realizuju od januara 2020. godine

 

„U pregovorima smo sa Armadom Sekjuriti sa kojom smo organizovali obuku za službenika u obezbeđenju da organizujemo nove obuke. Svakako da će biti interesantan i mašinski sektor jer ima potrebe za radnicima ove struke“, kaže Cenić i dodaje da je u Pirotu u toku obuka za barmene.

 

Sajam zapošljavanja u Pirotu organizovala je Nacionalna služba za zapošljavanje, na kome su nezaposleni i poslodavci mogli da upoznaju jedni druge.

 

Tekst i foto Zoran Panić / Uredila: Sandra Vlatković

E2E priča – Nova školska godina, novi izazovi

E2E priča – Nova školska godina, novi izazovi

Pirot: Karijerno savetovanje JOB info centra u Pirotu

Početak nove školske godine donosi nove izazove đacima završnih razreda osnovnih i srednjih škola. I ove godine JOB Info centar u Pirotu, partner na projektu “Znanjem do posla“, odlučio je da što pre krene u proces informisanja učenika o mogućnostima koje su im na raspolaganju nakon završetka osnovnoškolskog ili srednjoškolskog obrazovanja.

 

– Veliki uspeh smo postigli tokom prethodnih godina na polju informisanja i karijernog savetovanja mladih u Pirotu. Za nas je i ove godine bio izazov da počnemo što pre sa realizacijiom grupnih i individualnih savetovanja u školama, ne samo u odeljenjima završnih razreda, već i sa malo mlađim učenicima – kaže Marko Cenić, karijerni savetnik u JOB Info centru.

 

 

Cenić je sa Jovanom Božilović realizovao ove radionice.

– U oktobru smo održali sedam radionica grupnog karijernog savetovanja u Gimnaziji (4 radionice) i Ekonomskoj školi (3 radionice). Više od 120 učenika prošlo je našu radionicu grupnog karijernog savetovanja i informisanja, gde su mogli da saznaju više o mogućnostima nastavka svog školovanja, ali i o pravom načinu u koracima ka pronalaženju adekvatnog posla. U svrhu informisanja korišćene su i brošure „Vodič za buduće brucoše“, kao i „Vodič za studiranje u inostranstvu“. Svi oni koji su želeli mogli su i individualno da razgovaraju sa karijernim savetnicima, i više saznaju o svom putu karijernog razvitka – kaže Cenić.

 

Prema njegovim rečima, treba istaći da je veoma značajno pravilno i detaljno informisati mlade osobe, kako bi što lakše odabrale svoj put, jer u eri interneta, informacije mogu biti ne samo nepotpune, već i pogrešne.

 

 

– Do kraja godine u planu su i radionice u ostalim osnovnim i srednjim školama u Pirotu i u još tri opštine Pirotskog okruga- Babušnici, Beloj Palanci i Dimitrovgradu – kaže Cenić.

 

Komentari učenika posle radionica

Učenici posle radionice popunjavaju evaluacione listiće na kojima ocenjuju radionicu. Neki od komentara koje su mladi imali nakon radionica bili su: „Korisno je zato što mogu da nam pomognu oko izbora fakulteta“, „Zanimljiv način prezentovanja“, „Puno novih korisnih informacija“, „Upoznavanje sa onim sto nas čeka“, „Usmeravaju nas na dobar put“, „Korisno je zbog podrške u pronalaženju sebe u raznim zanimanjima“ i „Zanimljivi predavači koji drže pažnju“.

 

Tekst i foto: Zoran Panić / Uredila: Sandra Vlatković