E2E Saopštenje – Potpisivanje Sporazuma o saradnji Kraljevo

E2E Saopštenje – Potpisivanje Sporazuma o saradnji Kraljevo

Kraljevo 01.09.2021: Između Grada Kraljeva i projekta „Znanjem do posla“ (E2E), osmogodišnjeg partnerskog projekta dve vlade – Švajcarske i Srbije osmišljenog da stvori preduslove za brže zapošljavanje mladih potpisivan je Sporazum o saradnji.

 

Sporazumom je predviđena zajednička podrška Grada Kraljeva i švajcarsko-srpskog projekta „Znanjem do posla“ na podizanju zapošljivosti mladih kroz organizaciju obuka na radnom mestu kod poslodavaca sa teritorije Grada Kraljeva. Sporazum je dobar znak da obuke za mlade ljude postaju polako održiva trajna rešenja i da u tome zajednički učestvuju i kompanije i lokalna samouprava. Model koji je projekat „Znanjem do posla“ pilotirao, kao saradnju privatnog i javnog sektora, uz podršku civilnog društva, ima potencijal da zaživi širom zemlje.

 

Projekat „Znanjem do posla“ objavio je javni poziv za poslodavce sa ciljem da se kroz javno-privatno partnerstvo sa kompanijama iz ciljnih područja Srbije, među kojima je i Grad Kraljevo, organizuju obuke na radnom mestu za mlade koji traže zaposlenje. Pomenuti program podrške olakšaće poslodavcima proces izbora, obuke i zapošljavanja novih zaposlenih. Za sprovođenje Poziva na teritoriji Grada Kraljeva opredeljuju se sredstva za obuku do 200 mladih do kraja 2023.godine kod lokalnih poslodavaca u ukupnom iznosu od 20.000.00,00 RSD, od čega je 10% učešće sredstava iz budžeta lokalne samouprave Kraljeva. Pored ovog iznosa, poslodavci obezbeđuju dodatna sredstva iz sopstvenih izvora neophodna za organizovanje obuka na radnom mestu u svojim prostorijama.

 

 

 

Kako je istakao gradonačelnik Kraljeva dr Predrag Terzić prilikom potpisivanja sporazuma, ovo je izuzetan dan za Kraljevo, pre svega za mlade iz ovog grada, koji će, zahvaljujući Vladi Švajcarske i izuzetnom projektu nevladinog sektora, dobiti šansu da kroz obuku u izuzetno jakim i ozbiljnim lokalnim kompanijama steknu dragocena znanja, veštine i iskustva koja će im olakšati put do posla. Terzić je napomenuo da dobar rezultat rada proističe iz broja zaposlenih, a grad Kraljevo aktivno radi na merama smanjenja nezaposlenosti. – Statistika pokazuje da 90 odsto mladih ljudi koji su kroz ovaj program prošli obuku nakon toga su i dobili posao. Ova obuka značiće gradu Kraljevu i ljudima od 18,19,30 godina koji do sada nisu imali prilike da dobiju posao ili su radili na mestima gde nisu bili zadovoljni. Na ovaj način još jednom ćemo uspeti da podstaknemo zapošljavanje u našem gradu. Želim da se mladi uključe u ovaj projekat i veoma brzo steknu nova znanja i veštine i da ostanu ovde u Kraljevu, što i jeste naš najveći cilj.- naglasio je Terzić.

 

Derek Džordž, zamenik direktora Švajcarske kancelarije za saradnju, Ambasada Švajcarske Konfederacije u Republici Srbiji, izrazio je zadovoljstvo što se nalazi u Kraljevu i što će kroz realizaciju projekta „Znanjem do posla“ mladi iz ovog grada i okoline dobiti priliku da steknu nova saznanja i iskustva i na taj način lakše dođu do posla. -Veliko nam je zadovoljstvo što se i Grad Kraljevo odlučio da opredeli određena finansijska sredstva i učestvuje u projektu, što smatramo da potvrdom uspešnosti do sada implementiranih aktivnosti programa koje Švajcarska podržava. Grad Kraljevo je prepoznao potrebu da učestvuje u jednoj ovakvoj aktivnosti i time pomogne mladima sa svoje teritorije na putu do kvalitetnog zaposlenja. Dosadašnja iskustva projekta u kompanijama Elektromontaža, Leoni, Radijator i Pomak pokazala su da je ovakav model koristan i da se jača lokalna ekonomija kroz sve aktivnije angažovanje mladih ljudi koji budućnost grade u svojim lokalnim zajednicama – rekao je Džordž.

 

 

 

Cilj projekta „Znanjem do posla“ je povećanje zapošljivosti i zapošljavanja mladih i posredno brži, održivi i inkluzivni ekonomski razvoj Srbije. Ideja E2E je da podstakne, podrži i ponudi model trajne saradnje lokalnih samouprava, škola, organizacija civilnog društva i privrednih subjekata kako bi se mladima pružila mogućnost da nauče one veštine koje se traže na tržištu rada i tako lakše dođu do posla.

 

Ovo je treći poziv objavljen u okviru E2E projekta, podržanog od strane Švajcarske,  čija je ukupna vrednost  14,3 miliona evra za 8 godina sprovođenja projekta.

 


 

Tokom prve faze projekta kroz 61 program obuke na radnom mestu, za koji je izdvojeno 1,2 miliona evra, prošlo je 1,060 mladih, a pomoć na putu do posla dobilo je i još 350 mladih iz teže zapošljivih grupa, za koje je izdvojeno 180.000 evra. Više od 60% mladih je nakon obuka zaposleno. U sprovođenju obuka na radnom mestu učestvovalo je 128 kompanija koje su u proseku sa 50% sufinansirale obuke, kao i 30 partnera kako iz javnog sektora, tako i iz civilnog društva.
Projektom je takođe predviđena podrška mladima na školovanju i onima koji traže zaposlenje kroz usluge karijernog vođenja i savetovanja, za šta je Švajcarska izdvojila milion evra u drugoj fazi.
U drugoj fazi projekta Švajcarska i Srbija nastavljaju da zajedno doprinose realizaciji – Vlada Švajcarske sa 7,5 miliona EUR i Vlada Srbije sa 4,5 miliona EUR.
Ukupna vrednost sredstava za programe obuka na radnom mestu u Kraljevu do sada iznosi 128.000 EUR. Kompanije sa teritorije grada Kraljeva su doprinele sa dodatnih 116.000 EUR i do sada je 161 mlada osoba završila obuku na radnom mestu.

 

 

Za više informacija: Sandra Vlatković, 066.8333.053 / 063.373.083www.znanjemdoposla.rs

E2E priča – Šansa za 195 mladih bez posla

E2E priča – Šansa za 195 mladih bez posla

Počinju nove obuke u Kraljevu, Loznici, Kragujevcu i Batočini

ŠANSA ZA 195 MLADIH BEZ POSLA

Nove obuke za nezaposlene mlade, po projektu „Znanjem do posla“, koje startuju na području Kraljeva, Loznice, Kragujevca, Batočine, obuhvataju  ukupno 195 polaznika koji dobijaju šansu da sticanjem znanja i veština koje su tražene na tržištu skrate put do zaposlenja.

 

Obuke se sprovode u organizaciji Business Innovation Programs (BIPS), partnera u projektu „Znanjem do posla“.

 

Obuka za operatere u „Leoniju“

Javni poziv na obuku „Znanjem do posla“ u kompaniji „Leoni“ u Kraljevu izazvao je „neverovatno“ interesovanje mladih bez posla, rekli su u BIPS-u. Prijavilo se deset puta više kandidata od planiranog broja polaznika.

 

Odabrano je 60 koji će u Leoniju pohađati obuku za zanimanje „operater u proizvodnji kablovskih sklopova“.

 

„Obuka za operatera u proizvodnji kablovskih sklopova traje sedam nedelja. Sastoji se iz teorijskog i praktičnog dela. Teoretski deo traje nedelju dana i odvija se u trening centru kompanije, a zatim se praktični deo obuke nastavlja na radnom mestu u proizvodnji“, naveo je koordinator BIPS-a za zapošljavanje i saradnju sa privatnim sektorom Vladimir Dobi.

Mladi se, dodao je, obučavaju za posao koji je vezan za automobilsku industriju u najsavremenijoj i najvećoj Leonijevoj fabrici na svetu.

 

„Polaznici se poslu operatera u proizvodnji kablovskih sklopova za razne tipove automobila“, rekao je Dobi.

 

On je napomenuo da kandidati čim uđu u kompaniju od poslodavca dobijaju ugovor o radu na tri meseca, a praksa je da se radni odnos po isteku tog perioda produžava.

 

O napretku mladih na obuci brine 20 mentora, kao i četiri instruktora teoretske obuke iz kompanije „Leoni“.

 

U BIPS-u ističu da je ova obuka rezultat dobre saradnje i pozitivnih iskustava iz prethodnog ciklusa učenja na radnom mestu u Leoniju.

 

„Prošle godine se u Leoniju u Kraljevu obučavalo 49 mladih za dva zanimanja: kontrolor kvaliteta u proizvodnji kablovskih sklopova i operater u toj proizvodnji i do danas je na radnim mestima u kompaniji ostalo njih 47“, rekao je Dobi.

 

 

Kako od 600 prijavljenih odabrati 60

 

U svim obukama „Znanjem do posla“, jedan od najvažnijih koraka je selekcija kandidata, kažu u BIPS-u.

 

Za obuku u Leoniju najpre su pregledani CV-jevi nekoliko stotina prijavljenih, da bi izbor bio sužen na 90, a njih 60 je pozvano na intervju.

 

„Metod koji koristimo pri selekciji je intervju zasnovan na kompetencijama. Prilikom individualnog razgovora kandidat se upoznaje ga sa programom obuke, a proveravaju se i ključne kompetencije koje se definišu za svakog polaznika“, objasnio je koordinator za edukaciju i karijerno savetovanje u BIPS-u Lazar Đoković.

 

U selekciju su uključeni i predstavnici kompanije iz odeljenja za ljudske resurse.

 

„Prilikom selekcije trudili smo se da prepoznamo glavne kompetencije i ono što je potrebno za zanimanje za koje se polaznici obučavaju, pri čemu smo vodili računa da uključimo i mlade iz drugih struka, pored mašinske“ rekao je Đoković.

 

Pored „mašinaca“ za obuku su se prijavili i kandidati medicinske, ekonomske i ugostiteljske struke, s namerom da se u vreme epidemije COVID -19 preorijentišu na druga deficitarna zanimanja.

Tokom selekcije vrednovani su preciznost, odgovornost, sposobnost koncentracije i timska orijentisanost, zatim poznavanje mašinske struke, dodatno iskustvo, kultura rada i slično.

 

Prijavljeni kandidati su pokazali veliku želju da uče i to će ključno doprineti da oni koji prođu obuku „Znanjem do posla” ostanu da rade u kompaniji“, naveo je Đoković.

 

Obuke za šivače, operatere, bravare

 

U novom ciklusu „Znanjem do posla“ u kompaniji „Adient“ u Loznici obučavaće se 100 mladih bez posla za zanimanje „šivač navlaka za automobilska sedišta“. Za njihov napredak biće zadužena 34 mentora iz kompanije koji su prošli obuku po programu „Znanjem do posla”.

 

Inače, nastavak obuke u Adientu je rezultat uspeha prošlogodišnje obuke, budući da je od 120 praktikanata, čak 112 ostalo da radi u kompaniji.

 

U novi ciklus obuka na radnom mestu po programu „Znanjem do posla“ biće uključena i kompanija „Grah Automotive“ iz Batočine.

 

„U ovoj kompaniji obučavaće se 30 polaznika za zanimanje operater u proizvodnji kablovskih sklopova“, rekao je Vladimir Dobi (BIPS).

 

Iz BIPS-a, takođe, najavljuju početak obuke za zanimanje bravar u Kragujevcu za petoro polaznika u preduzeću „Primus aqua“, koje se bavi izradom kotlova.

 

Prema rečima Dobija, obuke u novom ciklusu su višestruko značajne kako za lokalnu zajednicu, tako iza kompanije. One doprinose zapošljavanju na područjima koja imaju veliku nezaposlenost, kao što su Kraljevo i Loznica, jer otvaraju značajne mogućnosti mladima sa III i IV stepenom stručne spreme ili nižim kvalifikacijama, kojih ima najviše na evidenciji nezaposlenih (NSZ).

 

S druge strane, i poslodavci dobijaju dobro selektovane praktikante, odnosno buduće radnike koji su obučeni tačno prema njihovim potrebama.

 

Tekst i foto: Gordana Mirović / Uredila: Sandra Vlatković

E2E priča – Elektromonteri – sa visinama „na ti“

E2E priča – Elektromonteri – sa visinama „na ti“

Kraljevo: Pažljivo i oprezno, pokretima Spajdermena, 26-godišnji Milinko Pantelić iz Kraljeva osvaja metar po metar visine. Nije lako jer na sebi nosi i nekoliko kilograma opreme. Već na prvi pogled, hodom uz stub od desetak metara zadivljuje posmatrače kojima je jasno da to, ipak, ne može svako da radi. Elektromonter može da bude samo onaj koji nema „ frku“ od visine i u njoj traži i malo adrenalina.

Milinko je bio prvi iz grupe praktikanata koji nam je pokazao šta je naučio za svega 10 – tak dana  praktične obuke na radnom mestu u kompaniji „ Elektromontaža“ u Kraljevu.

Sa sigurnosnom opremom – penjalicama na nogama, rukavicama , šlemom na glavi, Milinko se smelo vinuo „nebu pod oblake“.  Pratio je savete svog mentora, držeći se čvrsto za stub, a povremeno i  puštajući jednu ruku, uz oslonac na drugu i noge. Tako se kratko odmara i proverava opremu pre nego što nastavi dalje uvis.

I njegov silazak sa stuba smo ispratili sa tremom, ali nam je laknulo kada nas je sa širokim osmehom dočekao sa obe noge na zemlji.

„Najvažnija je opreznost prilikom penjanja i da se čuvaš. Na vrhu ovog stuba mi je bilo ok. Nije bio težak za penjanje, drveni je, i za njega koristimo uže penjalice sa šiljcima koji se zabadaju. Teže je penjati se na betonskim stubovima za koje imamo drugu vrstu penjalica, zbog klizanja“

Milinko kaže da nema strah od visine, jer je desetak godina radio kao fasader.

Ključni deo obuke za elektromontere je ovladavanje veštinom penjanja zbog terenskog rada, koja se vežba na stubovima za trening postavljenim u dvorištu kompanije „ Eleketromontaža“. Pored toga, praktikanti rade i druge poslove  među kojima su izrada ormara i lampi za stubove, priča Milinko.

Po obrazovanju je elektromonter mreže i postrojenja, ali do sada nije mogao da pronađe posao u struci.

„Utisci sa obuke su sjajni, zadovoljan sam. Sve ono što sam kroz školovanje učio o ovom poslu, nema mnogo veze sa ovim praktičnim radom, koji mi je mnogo korisniji. Kao đaci smo bili samo posmatrači na kratkoj praksi koju smo proveli u kompanijama. Nadam se da ću da se zaposlim posle obuke „Znanjem do posla“. Sviđa mi se posao, a danas je i veoma dobro plaćen. To je definitivno moj izbor.“

 

Zašto su Miloš i Marko izabrali obuku za elektromontere

Miloš Ćosović (23) je pošao putem svoga brata, koji već radi kao elektromonter. Nikada nije radio u ovoj struci za koju se obrazovao u srednjoj školi u Kraljevu. Radnog iskustva ima samo na poslovima na elektroinstalacijama u Nemačkoj.

„Sviđa mi se posao elektromontera. Osećam taj adrenalin dok se penjem na stubove velikih visina. Za 10-tak dana na ovoj obuci sam se mnogo puta popeo na stubove i nije mi bio nikakav problem. Za mene je to bilo potpuno novo iskustvo jer tokom prakse kroz školovanje nismo se nijednom popeli na stub. Radili smo neke druge poslove.  A s druge strane, ostala znanja iz škole koje imam sada mogu ovde da obnovim kroz rad. “

Miloš bi takođe voleo da ostane da radi u „Elektromontaži“ po završetku dvomesečne praktične obuke .

„ Znam da se dosta radi na terenu i spreman sam za to.“

19-godišnji Marko Mirić je bio nezaposleni elektromonter na evidenciji NSZ, dok nije pozvan na obuku „Znanjem do posla“.  Sada ima priliku da kroz radnu praksu stekne znanja i veštine koje traži poslodavac i olakša sebi put do zaposlenja.

„Svideo mi se ovaj posao, ali sam i svestan da je rizičan pošto se  radi na visini i sa strujom. Na metar- dva nemam nikakav strah, ali već posle šestog, sedmog metra- tresu se noge. Na svakih pet minuta moraš da imaš minut opuštanja, odmaranja, i onda sebi kažeš – tu sam, siguran sam. I najbitnije je da često proveravate stanje sigurnosne opreme koju nosite. Na obuci je stvarno odlično. Ovde imam prvi pravu priliku da učim kroz rad.“

Marko kaže da je najvažnije da tokom ove prakse pokaže da se ne libi nijednog posla, da  bude vredan, pažljiv i ozbiljan u obavljanju zadataka i da se osposobi za samostalan rad.

Svaki dan prakse je novo iskustvo, kaže Marko i sa nestrpljenjem očekuje novi izazov koji praktikante očekuje narednih dana – penjanje na dalekovod čija visina premašuje 20 metara.

Marko je nam je otkrio i da je svoj dan podelio na dva dela, i to jedan kada 8 sati trenira  u Elektromontaži „adrenalinski“ posao koji voli i drugi koji je rezervisan za opuštanje uz hip hop muziku koju stvara. Priznaje da je naporno uskladiti obe stvari, ali da ,ipak, ne bi voleo da u životu mora da izabere samo jednu.

 

Obuka pod „budnim“ okom mentora  

Praktikanti su jednoglasni – najveća pomoć na praksi im je mentor. Petoricu mladih praktikanata vodi Goran Glavčić koji u „Elektromontaži“ radi već 33 godine.

„U radu  sa mladim ljudima najbitniji je, odmah na početku obuke, uspostaviti dobar odnos, pun poverenja, a onda se i radi i uči lako.  Veoma sam zadovoljan mladima koji su na obuci projekta „Znanjem do posla“,  vredni su, slušaju savete i žele da nauče“

Goran kaže da je na početku obuke najviše vremena potrošio da im ukaže na ono što je najvažnije u poslu elektromontera, a to je da vode računa o bezbednosti, da obave posao i ostanu živi i zdravi.

„Moraju da vode računa o svojoj i bezbednost kolega, kao i drugih ljudi na terenu gde se izvode radovi. To je najvažnije. Ljudski život je nenadoknadiv.“  

Goran priča da posao elektromontera veoma težak,  jer u svakom momentu radnik mora da bude pribran kada radi na visinama od 30 metara.

„Rekao sam mladim praktikantima da uopšte nije bitno da se savlada za jedan dan ili 10 dana, bitno je da oni to savladaju za mesec dana, ali da su sigurni. Kada se popnu na stub  treba i da siđu kako treba.  Važno je i da sarađuju sa kolegama, jer se ovaj posao obavlja u zajedničkom radu.“    

Goran kaže da praktikanti svakoga dana  po grupama vežbaju penjanje na stubove. Ostali praktični zadaci čekaju ih u pogonima Elektromontaže na remontu prekidača, trafo-stanicama i ostalim celinama u okviru kompanije.

„Ako budu slušali naše savete i učili sve po programu obuke ja sam siguran da će se dobro pokazati  i zaposliti.“

Goran kaže da su praktikanti znatiželjni i postavljaju mu brojna pitanja u vezi sa poslom. Odmah po dolasku u kompaniju, kaže, pitali su kada će da se penju na stubove.

„ Jeste ovaj posao težak ali, verujte, i lep je.“

 

Obuka „Znanjem do posla“  baš po meri  „Elektromontaže“

Kompanija „ Elektromontaža“ iz Kraljeva  primila je ukupno 15 mladih  bez posla na praktičnu obuku za elektromontere. Vrlo su zadovoljni izborom  kandidata jer su veoma zainteresovani da uče na radnom mestu. Draško Veličković kaže da je Elektromontaža prepoznala program „Znanjem do posla“ kao dobru priliku za obučavanje kadrova upravo prema  konkretnim potrebama kompanije i navodi da je to i bitna prednost ove obuke u odnosu na slične koje sprovodi NSZ . Ističe i  kvalitetno obavljenu selekciju prijavljenih kandidata koji su krenuli na praktičnu obuku.

„Na tržištu rada ne možemo da pronađemo elektromontere kao gotove kadrove, pa  je rešenje da se uz doobuku u našoj kompaniji pripreme za konkretan posao. Obuka projekta „Znanjem do posla“ je  fleksibilna u tom smislu da potencijale i znanje mladih ljudi kroz radnu praksu kompaniji potpuno možemo da prilagodimo našim potrebama“.

Koncept obuke je takav, kaže Veličković, da ne trošimo resurse za teorijsku obuku kandidata jer su nju sproveli profesori u srednjoj Elektro-saobraćajnoj školi u Kraljevu u trajanju od 56 sati. Na drugoj strani, naši stručnjaci su maksimalno angažovani u praktičnoj obuci mladih kojima tokom 320 časova prenose znanja i veštine koje su potrebne za samostalan rad.

Veličković  kaže da je program obuke za elektromontere projekta „Znanjem do posla„ dobro i detaljno urađen, kao i da se posebna pažnja posvećuje zaštiti na radu, o čemu praktikanti uče na početku praktične obuke i prolaze testiranje.

On je rekao da će praktikanti na obuci steći srednji nivo znanja. Pravilo je u ovom poslu, dodaje, da  posle 6 meseci operativnog rada na terenu elektromonter može da iskaže sve svoje kvalifikacije.

„Obuka Znanjem do posla ostaće nam kao važan resurs kompanije u budućim obukama za mlade radnike koji dolaze.“

Zadovoljni iskustvom već na početku obuke „Znanjem do posla“ za elektromontere ne kriju  interesovanje da obuku prošire i novom grupom kandidata.

 

Tekst i foto: Gordana Mirović / Uredila: Sandra Vlatković