E2E priča – Online obuka – Standardi usluga karijernog vođenje i savetovanja (KViS)

E2E priča – Online obuka – Standardi usluga karijernog vođenje i savetovanja (KViS)

Beograd: Projekat „Znanjem do posla“ (E2E) je organizovao još jednu online obuku za karijerne praktičare u cilju upoznavanja sa Pravilnikom o standardima usluga karijernog vođenja i savetovanja. Obuka je organizovana u periodu od 21-23.12.2020 na Zoom platformi i predstavlja rezultat saradnje sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Projekat E2E obezbeđuje tehničko-finansijsku podršku u okviru definisanih aktivnosti promocije, informisanja o Standardima usluga karijernog vođenja i savetovanja i edukacije u cilju unapređenja kapaciteta onih koji pružaju te usluge (zaposleni u NSZ, agencijama za zapošljavanje, NVO, itd). Ove aktivnosti su definisane Nacionalnim akcionim planom zapošljavanja (NAPZ) za 2020. godinu i sprovode se u skladu sa Preporukama za implementaciju Plana primene standarda usluga KViS koji je doneo Savet za Nacionalni okvir kvalifikacija. Obuku su održale Jelena Manić Radoičić i Tamara Stanojević ispred Beogradske otvorene škole.

 

 

Trodnevnu obuku je prošlo 17 učesnika i to šest učesnica iz direkcije Nacionalne službe zapošljavanja (NSZ) i filijale Beograd i 11 učesnika brokerskih organizacija na E2E projektu. Ovo je druga u nizu obuka, u oktobru ove godine u Beogradu u Hotelu M organizovana je obuka za 13 učesnika i to šestoro predstavnika agencija za zapošljavanje i sedmoro predstavnika inovativnih modela zapošljavanja koje vodi Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva u okviru E2E projekta. U planu su još dve obuke za predstavnike filijala NSZ.

 

 

Cilj ovih  obuka je da se svi akteri koji se bave karijernim vođenjem i savetovanjem u okviru različitih sektora i sistema upoznaju sa standardima KViS, i na osnovu toga unaprede svoje usluge i aktivnosti, kako bi pružali i obezbedili što kvalitetnije usluge KViS.

 

Tekst i foto: Znanjem do posla

E2E priča – Saradnja E2E i PKS – Online obuka primene SKA analize za predstavnike PKS

E2E priča – Saradnja E2E i PKS – Online obuka primene SKA analize za predstavnike PKS

Beograd: U decembru mesecu u okviru projekta „Znanjem do posla” održana je trodnevna online obuka o primeni SKA analize. U ovoj obuci učestvovalo je 20 predstavnika Privredne komore Srbije, sedam predstavnika Edukativnog Centra iz Sombora i Škole za osnovno obrazovanje odraslih iz ovog grada, kao i predstavnici Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije.

 

Ova obuka poslužila je učesnicima da se upoznaju sa osnovama SKA analize, kao i neophodnosti njene primene prilikom organizovanja obuka na radnom mestu za mlade nezaposlene ljude, koje se u sklopu projekta “Znanjem do posla” sprovode u našoj zemlji, kao i za razvoj standarda kvalifikacija.

 

 

Programi stručnog osposobljavanja koji se realizuju kao učenje kroz rad, zasnovani su na stručnim kompetencijama potrebnim za obavljanje odgovarajućeg posla u okviru zanimanja ili radnog mesta. Prvi korak u planiranju učenja kroz rad je utvrđivanje detaljnog opisa rada za koji treba obučiti polaznike kroz obuku. Stručnjaci Švajcarskog federalnog instituta za stručno obrazovanje i obuku (SFIVET) su tokom prve faze projekta obučili izvestan broj predstavnika brokerskih organizacija za primenu SKA metodologije pri izradi profila kompetencija. SKA je akronim od reči veština (Skills), znanje (Knowledge) i stav (Attitude).

 

Poslednju obuku primene SKA analiza realizovanu u 2020.godini održali su predstavnici brokerskih organizacija, partnerskih organizacija projekta „Znanjem do posla“, iz Kragujevca i Pirota. Brokerske organizacije su obuku za primenu SKA analize uspešno savladali u prvoj fazi projekta, dok se kroz projekat adekvatno nadograđuje znanje iz ove oblasti i to obukama koje drže stručnjaci Švajcarskog federalnog instituta za stručno obrazovanje i obuku (SFIVET).

 

Saradnja projekta „Znanjem do posla“ u ovoj oblasti nastaviće se uključivanjem predstavnika Privredne komore Srbije u SKA radionice za izradu profila kompetencija koje sprovode lokalne brokerske organizacije.

 

Tekst i foto: Znanjem do posla