Od 2020. godine svi učenici javnih škola u američkom gradu Čikagu, koji diplomiraju moraće da školi predaju i plan razvoja svoje karijere nakon diplomiranja. Gradonačelnik Čikaga Emanuel Ram i njegova pomoćnica zadužena za obrazovanje Dženis Džekson saopštili su da će prikupti milion dolara za sprovođenje projekta koji su nazvali “Učenje, planiranje, uspeh” (Learn.Plan.Succeed.).

Prema ovom ambicioznom planu za 172 škole i 110.000 učenika srednjih škola u Čikagu biće angažovano 8 dodatnih karijernih savetnika koji će sa svojim kolegama raditi sa decom na planiranju karijere nakon završenog školovanja.

Učenici koji ne donesu potrvrdu o upisu na fakultet, potrvrdu da su primljeni u oružane snage SAD, potvrdu o zaposlenju ili potvrdu o upisu u takozvane stručne škole (trade schools) neće dobiti matursku diplomu – jer je ideja programa da pomogne učenicima da shvate da matura nije kraj.

Svoju diplomu učenici mogu dobiti u bilo kojem trenutku života čim pribave neki od navedenih dokumenata.

Izvor: Education.Good.Is link