Beograd: Nacionalnoj službi za zapošljavanje dodeljen je grant iz programa EU-IPA 2012 u vrednosti od 6,5 miliona evra, kako bi se pomoglo efikasnijem zapošljavanju socijalno ugroženih grupa u Srbiji, posebno Roma.

Sredstva će biti na raspolaganju Nacionalnoj službi za zapošljavanje, lokalnim savetima za zapošljavanje i lokalnim samoupravama, kao i kategorijama nezaposlenih koji će biti obuhvaćeni obukama prema potrebama tržišta rada (nezaposleni bez ili sa niskom kvalifikacijama, mladi bez ili sa niskim kvalifikacijama, dugoročno nezaposleni, stanovnici ruralnih oblasti i Romi). Krajnji korisnici projekta su nezaposlene osobe.

Namera je omogućiti razvoj institucija i ubrzati društveno-ekonomski razvoj Srbije i to preko viših stopa zapošljavanja, obrazovanija i konkurentnije radne snage, kao i povećanog socijalnog uključivanja osoba iz socijalno ugroženih grupa, sa posebnim akcentom na Romima.

Izvor: plusonline.rs link