Upoznaj zanimanja

U protekloj godini poslodavci u pet opština u kojima je E2E program dostupan iskazali su potrebu za određenim zanimanjima i sprovedene su obuke za mlade u tim kompanijama. Ovde možeš upoznati ta zanimanja za koja su se tvoji vršnjaci obučavali

MONTER PVC I ALU STOLARIJE

Opis zanimanja: Monter PVC i ALU stolarije obavlja poslove na izradi i montaži proizvoda (prozori, roletne, komarnici), prepravci proizvoda na mestu montaže, kao i komunikaciji i administraiciji na radnom mestu. Neke od obaveza Montera PVC i ALU stolarije su: bušenje rupa, štelovanje prozora, štelovanje i pakovanje roletni, sklapanje komarnika, ali i pravilno korišćenje tehničke dokumentacije, komunikacija sa saradnicima i klijentima, prezentacija plasmana proizvoda, upravljanje drumskim vozilom. Većina poslova montera PVC i ALU stolarije se obavlja napolju i neretko na visini. U svakodnevnom poslu koristi: bušilicu, brusilicu, šrafilicu, ger mašinu, čekić, pajser, silikon.

Poželjne osobine: Potrebno je da monter PVC i ALU stolariije bude precizan, savestan, odgovoran, fokusiran, da nema strah od visine, da efikasno planira i organizuje vreme, poštuje principe timskog rada.

Obuka na radnom mestu: Obuka za montera PVC i ALU stolarije se sastoji od teorijskog i praktičnog dela. Prvi deo obuke je teoretskog tipa, traje 56 sati i odvija se u kompanijama u kojima postoji potreba za ovim profilom zanimanja.  Kroz ovaj deo obuke kandidati si pripremaju za praktični deo. Po završetku teoretskog dela obuke, sledi praktični deo, koji se odvija u jednoj od partnerskih kompanija i traje 304 sata. Tokom praktičnog dela, kandidati uče u praksi posao Montera ALU i PVC stolarije, razvijaju potrebna znanja i veštine, uz iskusne mentore i stručnjake u datoj oblasti. Po završetku praktičnog dela obuke, polaznici polažu završni ispit. Kandidatima koji polože završni ispit,ostave najbolji utisak na praktičnom delu obuke i zadovolje zahteve partnerske kompanije, može biti ponuđena mogućnost zapošljavanja.

ELEKTROMONTER

Opis zanimanja: Elektromonter obavlja poslove na montaži vazdušnih i kablovskih vodova, transformatorskih stanica, kao i razvodnih postrojenja. Neke od obaveza elektromontera su: montaža i remont dalekovoda i mreže niskog napona, postavljanje visokonaponskih ćelija, niskonaponskih blokova, postavljanje, ispitivanje, stavljanje u pogon i održavanje niskonaponske instalacije, ugradnja i povezivanje elektro ormana svih tipova, vrsta i namena, kao i zamena brojila. Većina poslova elektromontera se obavlja napolju i na visini.

Poželjne osobine: Potrebno je da elektromonter bude precizan, odgovoran, strpljiv, fokusiran i da nema strah od visine.

Obuka na radnom mestu: Obuka za elektromontera se sastoji od teorijskog i praktičnog dela. Praktični deo se obavlja u kompaniji “Elektromontaža“ koja u svom svakodnevnom poslovanju ima potrebu za ovim profilom radnika. Cilj obuke je unapređenje i sticanje kompetencija mladih u oblasti elektroindustrije i povećanje mogućnosti za zapošljavanje. Rezultati obuke su stečena znanja, veštine i stavovi za pravilan i bezbedan rad na visini i sa strujom.

TEHNIČAR GRAFIČKE DORADE

Opis zanimanja: Tehničar grafičke dorade obavlja poslednju fazu izrade grafičkog proizvoda, i podrazumeva znanje i veštine za obavljanje sledećih aktivnosti: prikupljanje otisaka; povezivanje i uređivanje strana, numerisanje strana; koričenje; finalne dorade na cilindru; pakovanje proizvoda; održavanje mašina. Tehničar grafičke dorade radi na različitim mašinama, ali se većina poslova odrađuje ručno u zatvorenoj prostoriji.

Poželjne osobine: Potrebno je da Tehničar grafiče dorade bude precizan, odgovoran, strpljiv, tolerantan, uredan, da obraća pažnju na kvalitet numerisanih otisaka, kontinuirano kontroliše kvalitet rezova, pazi na sigurnost pakovanja proizvoda, obraća pažnju na rokove isporuke.

Obuka na radnom mestu: Obuka za Tehničara grafičke dorade se sastoji od teorijskog i praktičnog dela. Praktični deo se obavlja u kompanijama koje u svom svakodnevnom poslovanju imaju potrebu za Tehničarom grafičke dorade. Cilj obuke je unapređenje i sticanje kompetencija mladih u oblasti štamparske industrije i izrade grafičkog materijala, povećanje mogućnosti za zapošljavanje. Rezultati obuke su stečena znanja, veštine i stavovi za sprovođenje proizvodnog procesa u štamparskoj industriji.

CNC OPERATER

Opis zanimanja: Oblast rada CNC operatera je veoma široka. Za obavljanje ovog posla, neophodna su znanja iz mašinske struke, pored toga neophodno je i poznavanje rada na softverima koji su izrađeni za ovu oblast. Potrebna su znanja i veštine za obavljanje sledećih aktivnosti: izrada i čitanje tehničkih crteža i tehničke dokumentacije; korišćenje različitih načina rada na CNC mašini; upotreba različitih vrsta alata (alati za rezanje, zatezanje, merenje, pomoćni alati) i materijala; obezbeđivanje kvaliteta i sigurnosti rada u skladu sa standardima i procedurama; čišćenje i održavanje mašina.

Poželjne osobine: Potrebno je da CNC operater bude precizan, odgovoran, uredan, otvoren za komunikaciju i da obraća pažnju na detalje.

Obuka na radnom mestu: Obuka za CNC operatera se sastoji od teorijskog i praktičnog dela. Praktična obuka se obavlja u kompanijma koje u svom svakodnevnom poslovanju imaju potrebu za CNC operaterima. Glavni cilj obuke je povećanje zapošljivosti mladih i mogućnosti za zaposlenje putem razvoja deficitarnih veština u metalo-prerađivačkoj industriji.. Rezultati obuke su stečena znanja, veštine i stavovi u oblastima izrade i čitanja tehničkih crteža; poznavanje tehničkih dokumenata i koordinatnih sistema; principi merenja i kontrole; poznavanje materijala i alata; poznavanje procesa pripreme; poznavanje principa rada na CNC mašini, kontrola kvaliteta i sigurnost na radu.

VASPITAČ/MEDICINSKI TEHNIČAR

Opis zanimanja: Vaspitač/medicinski tehničar radi sa decom uzrasta 1-3 godine u obdaništima (jaslicama), brine o njima tokom njihovog boravka u obdaništu, neguje ih, edukuje, socijalizuje, i usmerava ih na pravi put od prvih godina života.  Za obavljanje ovog posla potrebna su znanja i veštine za obavljanje sledećih aktivnosti: pripremne aktivnosti; sprovođenje aktivnosti vaspitanja i nege; briga o deci; vođenje pedagoške i zdravstvene dokumentacije.

Poželjne osobine: Potrebno je da Vaspitač/medicinski tehničar bude fizički sposoban, obraća pažnju na detalje, uredan, otvoren za komunikaciju, dobar slušalac, dobar posmatrač, kreativan, dobar motivator, strpljiv, brižan, nežan, pazi na bezbednost dece, organizovan, precizan, posvećen, izražava empatiju.

Obuka na radnom mestu: Obuka na radnom mestu za Vaspitača/medicinskog tehničara se sastoji od teorijske i praktične obuke. Praktična obuka se odvija u vrtićima koji imaju potrebu za ovim zanimanjem. Glavni ciljevi obuke su povećanje zapošljivosti i stvaranje mogućnosti za zapošljavanje kroz razvoj potrebnih i deficitarnih veština u oblasti zdravstva, obrazovanja i brige o deci. Rezultati obuke su stečena znanja, veštine i stavovi u oblasti teorijskog znanja o obrazovnom sadržaju i aktivnostima; teorijskog znanja o staranju i negi; teorijskog poznavanja raznovrsnih programa; teorijskog znanja o socijalnoj i obrazovnoj inkluziji u predškolskim ustanovama; praktične implementacije obrazovnog procesa i nege; teorijskog znanja o pedagoškoj dokumentaciji i njegovoj upotrebi; vođenje pedagoške dokumentacije.

Galanterista

Opis zanimanja: Galanterista izrađuje i popravlja različite delove i proizvode od materijala. Na osnovu dobjenog ili samostalno kreiranog modela, galanterista koristi određeni material i kroji delove budućeg proizvoda. Za obavljanje ovog posla potrebna su znanja, i veštine za obavljanje sledećih aktivnosti: krojenje; priprema (kože i drugih materijala); šivenje; ručne operacije; završne aktivnosti (slanje proizvoda, konsultacija i prodaja, pakovanje)

Poželjne osobine: Potrebno je da Galanterista bude odgovoran, precizan, razume značaj svake operacije, komunikativan, timski igrač, primenjuje mere bezbednosti na radu.

Obuka na radnom mestu: Obuka na radnom mestu za Galanteristu se sastoji od teorijske i praktične obuke. Praktična obuka se odvija u kompanijama i radionicama koje imaju potrebu za ovim zanimanjem. Glavni ciljevi ove obuke su omogućavanje učesnicima da samostalno obavljaju zadatke i aktivnosti u industriji prerade kože i steknu profesionalne kompetencije u preradi kože, kako bi se poboljšala njihova zapošljivost i konkurentnost na tržištu rada. Rezultati obuke predstvljaju omogućavanje učesnicima da prilagode i modeluju kožu; da izvode pripremne aktivnosti sa prilagođenim delovima kožnih proizvoda; da izvode ručne operacije za proizvodnju kožnih proizvoda; da koriste šivaće mašine; da očiste i kontrolišu proizvode; da pakuju proizvode. Osnovni rezultat ove obuke je povećanje broja kvalifikovanih i kompetentnih lica na tržištu rada i povećanje zapošljivosti mladih.

BRAVAR – MONTAŽER

Opis zanimanja: Bravar-montažer se bavi izradom i proizvodnjom različitih ručnih alata, delova strojeva, metalnih ograda, prozora i vrata i izradom drugih metalnih konstrukcija i delova. Bravar-montažer radi u zatvorenoj prostoriji i na otvorenom, obavezno je poštovanje mera zaštita na radu i nošenje lične zaštitne opreme.  Za obavljanje ovog posla potrebna su znanja, i veštine za obavljanje sledećih aktivnosti: priprema materijala (sečenje i bušenje materijala); montaža; zavarivanje; završne aktivnosti (brušenje, odmašćivanje i bojenje metalnih delova).

Poželjne osobine: Potrebno je da Bravar-montažer bude precizan; da obraća pažnju na detalje, odgovoran, da poseduje dobru kordinaciju, da obraća pažnju na mere bezbednosti i koristi zaštitnu opremu.

Obuka na radnom mestu: Obuka na radnom mestu za Bravara-montažera se sastoji od teorijkog i praktičnog dela. Praktična obuka se sprovodi u kompanijama koje u svom svakodnevnom poslovanju imaju potrebu za ovim zanimanjem. Glavni cilj obuke je razvoj teorijskog i praktičnog znanja i veština kod mladih koji nemaju prethodno znanje iz ove oblasti, kako bi se povećale mogućnosti za zapošljavanje. Rezultati obuke su stečena znanja, veštine i stavovi za obavljanje osnovnih aktivnosti koje ovo zanimanje podrazumeva.

MODNI KONFEKCIONAR

Opis zanimanja: Modni konfekcionar radi u krojačkim salonima i tekstilnoj industriji, radi na izradi odeće i konstrukcijskoj pripremi krojenja. Sav posao se obavlja u zatvorenoj prostoriji. Ovo zanimanje zahteva znanja i veštine za obavljanje velikog broja aktivnosti, kao što su: šivenje skrojenih delova; umetanje skrojenih delova; priprema proizvoda za klijenta; finalno šivenje; krojenje tkanine; priprema za šivenje; održavanje mašina i radnog mesta; izrada podloge; pravljenje pojedinačnih delova proizvoda; prerada poluproizvoda i gotovog proizvoda.

Poželjne osobine: Potrebno je da Modni konfekcionar bude uredan, precizan i odgovoran.

Obuka na radnom mestu: Obuka na radnom mestu za Modnog konfekcionara se sastoji od teorijskog i praktičnog dela. Praktična obuka se sprovodi u kompanijama koje u svom svakodnevnom poslovanju imaju potrebu za ovim zanimanjem. Cilj program i obuke je da omogući učesnicima sticanje teorijskog i praktičnog znanja, kako bi mogli samostalno da rade kao Modni konfekcionari i kako bi stekli potrebne kompetencije u ovoj oblasti.  Rezultat obuke su obučeni učesnici za korišćenje mašina za ravno i kružno šivenje, mašina za šivenje preko ušivenog materijala, mašina za šivenje, mašine za vezivanje, korišćenje mašine za šivanje prstena, kako bi sproveli sve neophodne aktivnosti.

SPECIJALISTA PRODAJE

Opis zanimanja: Specijalista prodaje mora biti ubedljiva i uporna osoba jer ovo zanimanje zahteva posedovanje znanja i veština za obavljanje sledećih aktivnosti: planiranje i kontrola prodaje; priprema za prodaju (odabir klijenata, prezentacija proizvoda, analiza potreba klijenata, razvoj ponude); prodaja; monitoring prodaje – post-prodajna briga o kupcima.

Poželjne osobine: Potrebno je da Specijalista prodaje bude precizan, da obraća pažnju na detalje, posvećen, sistematičan, pokazuje inicijativu, ubedljiv, odgovoran, uporan, profesionalan.

Obuka na radnom mestu: Obuka na radnom mestu za Specijalistu prodaje se sastoji od teorijskog i praktičnog dela. Praktična obuka se sprovodi u kompanijama koje u svom svakodnevnom poslovanju imaju potrebu za ovim zanimanjem. Cilj obuke je unapređenje kompetentnosti mladih diplomiranih osoba i sticanje neophodnih znanja i veština u oblasti prodaje i prodajnog menadžmenta kroz program obuke koja obuhvata teorijsku i praktičnu obuku na radnom mestu. Obuka, takođe, doprinosi sticanju iskustva i prevazilaženju glavnih barijera zapošljavanju mladih osoba. Rezultati obuka su razvijena osnovna/stručna znanja i veštine u  oblasti planiranja i kontrole prodaje, pripremu prodaje, prodaja, praćenje prodaje i komunikacija.

OPERATER UNUTRAŠNJEG TRANSPORTA

Opis zanimanja: Operater unutrašnjeg transpota se bavi upravljanjem zaliha, manipulacijom robe, planiranjem redosleda realizacije i distribucije robe, transportom i smeštajem otpada, obavljanjem unutrašnjeg i industrijskog transporta.  Za obavljanje ovog posla potrebna su znanja i veštine za obavljanje osnovnih aktivnosti rukovanja viljuškarom, platformom za dizanje robe i kranom.

Poželjne osobine: Potrebno je da Operater unutrašnjeg transpota bude odgovoran, da obraća pažnju na opasnosti i rizike koji se mogu javiti na radnom mestu, obraća pažnju na bezbednost na radu i na detalje.

Obuka na radnom mestu: Obuka na radnom mestu za Specijalistu prodaje se sastoji od teorijskog i praktičnog dela. Praktična obuka se sprovodi u kompanijama koje u svom svakodnevnom poslovanju imaju potrebu za ovim zanimanjem. Cilj obuke je da omogući kandidatima da samostalno i bezbedno upravljaju unutrašnjim transportnim mašinama (viljuškar, platforma i dizalica) u cilju unapređenja kapaciteta mladih i učiniti ih konkurentnijim na tržištu rada. Rezultati teorijskog dela obuke su upoznavanje sa: vrstama i grupama mašina za unutrašnji transport (ITM), principima rada ITM-a, merama sigurnosti, ličnom zaštitnom opremom, alatima i principima vezivanja tereta, pravilima za kontrolu ITM funkcija i sigurnim parkingom u neutralnom položaju nakon rada; u praktičnom delu rezultati su: sposobnost provere ITM-a, manipulacije i manevarskog područja, proveravanje i vezivanje tereta, sigurno upravljanje ITM-om i manipulisanje teretom, rad pod okolnostima smanjene vidljivosti, parkiranje IMT-a u neutralan položaj.

JAVA DEVELOPER

Opis zanimanja: Specijalista prodaje mora biti ubedljiva i uporna osoba jer ovo zanimanje zahteva posedovanje znanja i veština za obavljanje sledećih aktivnosti: planiranje i kontrola prodaje; priprema za prodaju (odabir klijenata, prezentacija proizvoda, analiza potreba klijenata, razvoj ponude); prodaja; monitoring prodaje – post-prodajna briga o kupcima.

Poželjne osobine: Potrebno je da Specijalista prodaje bude precizan, da obraća pažnju na detalje, posvećen, sistematičan, pokazuje inicijativu, ubedljiv, odgovoran, uporan, profesionalan.

Obuka na radnom mestu: Obuka na radnom mestu za Specijalistu prodaje se sastoji od teorijskog i praktičnog dela. Praktična obuka se sprovodi u kompanijama koje u svom svakodnevnom poslovanju imaju potrebu za ovim zanimanjem. Cilj obuke je unapređenje kompetentnosti mladih diplomiranih osoba i sticanje neophodnih znanja i veština u oblasti prodaje i prodajnog menadžmenta kroz program obuke koja obuhvata teorijsku i praktičnu obuku na radnom mestu. Obuka, takođe, doprinosi sticanju iskustva i prevazilaženju glavnih barijera zapošljavanju mladih osoba. Rezultati obuka su razvijena osnovna/stručna znanja i veštine u  oblasti planiranja i kontrole prodaje, pripremu prodaje, prodaja, praćenje prodaje i komunikacija.

JAVASCRIPT DEVELOPER

Opis zanimanja: JavaScript developer radi u oblasti Java Script programiranja. Za obavljanje ovog posla potrebna su znanja, i veštine za obavljanje sledećih aktivnosti: analiza projekta, kodiranje; komunikacija sa vođom tima i projektim menadžerom.

Poželjne osobine: Potrebno je da JavaScript developer bude analitičan, posvećen, kreativan, tačan, odgovoran, promišljen, strpljiv, timski igrač, otvoren za kritike, otvoren za sugestije

Obuka na radnom mestu: Obuka na radnom mestu za JavaScript developer se sastoji od teorijskog i praktičnog dela. Cilj obuke je povećenje zapošljivosti mladihi mogućnosti za zapošlajvanje kroz razvoj specijalizovanih ICT znanja i veština u oblasti JavaScript programiranja, koje su tražene i na tržištu rada, uz organizovanje obuke na radnom mestu. Opšti rezultat obuke je samostalni rad učesnika u polju analize projekata, kodiranja; komunikacija sa vođom tima i projektim menadžerom.

KOVAČ

Opis zanimanja: Kovač se bavi izradom gvozdenih, čeličnih i proizvoda od obojenih metala (kovano gvožđe). Kovač radi u zatvorenoj prostoriji i često u uslovima visokih temperatura.  Za obavljanje ovog posla potrebna su znanja i veštine za obavljanje sledećih aktivnosti: pripremene aktivnosti (oblačenje zaštitne opreme, pripreme mašina za rad); kovanje; održavanje opreme i mašina za kovanje.

Poželjne osobine: Potrebno je da Kovač bude precizan, odgovoran, timski igrač, otvoren, komunikativan, obraća pažnju na radnu etiku i pravila rada.

Obuka na radnom mestu: Obuka na radnom mestu za Kovača se sastoji od teorijskog i praktičnog dela. Cilj obuke je povećanje zapošljivosti mladih i mogućnosti za zapošljavanje kroz razvoj veština traženih na tržištu rada, u oblasti metalo-prerađivačke industrije. Rezultati obuke su sledeća stečena znanja i veštine: razumevanje tehničke dokumentacije, merenje i kontrolisanje; metalo-prerađivačkih procesa kroz deformisanje; praktično sprovođenje procesa kovanja uz upotrebu presa i čekića; primena procedure zagrevanja; održavanje opreme i mašina za kovanje; upoznavanje sa procedurama bezbednosti na radu pri upotrebi prese i čekića.

.

KNJIGOVOĐA

Opis zanimanja: Knjigovodstveni službenici ili knjigovođe izrađuju, vode, arhiviraju i održavaju finansijsku i nefinansijsku dokumentaciju u raznim institucijama u državnoj upravi, u nevladinim organizacijama, u proizvodnim i uslužnim organizacijama i kompanijama. Knjigovođe, dakle vode razne vrste evidncija, na standardizovan i Zakonom propisan način kako bi rezultati nečijeg poslovanja bili vidljivi i razumljivi svim zainteresovanim stranama. Za obavljanje ovog posla potrebna su znanja i veštine za obavljanje sledećih aktivnosti: knjigovodstvo robe; finansijsko knjigovodstvo; računanje PDV-a; platni spisak i praćenja novih propisa.

Poželjne osobine: Potrebno je da Knjigovođa bude precizan, uredan, odgovoran, strpljiv, smiren i tolerantan, timski igrač, željan usavršavanja.

Obuka na radnom mestu: Obuka na radnom mestu za Knjigovođu se sastoji od teorijskog i praktičnog dela. Praktična obuka se sprovodi u agencijama, firmama, institucijama koje u svom svakodnevnom poslovanju imaju potrebu za ovim zanimanjem. Glavni ciljevi ovog programa su razvijanje, jačanje i poboljšanje profesionalnih i ličnih kapaciteta nezaposlenih mladih u skladu s zahtevima tržišta rada. Opšti rezultati obuke omogućavaju učesnicima da samostalno rade u oblasti knjigovodstva robe; finansijskog knjigovodstva; računanja PDV-a; platnih spiskova; i praćenja novih propisa.

KALIONIČAR

Opis zanimanja: Kalioničar kali čelik za izradu alata za turbine, mlazne avione, CNC mašine… Materijal se kali, često greje u pećima na izuzetno visokim temperaturama. Za obavljanje ovog posla potrebna su znanja i veštine za obavljanje sledećih aktivnosti: kaljenje u slanim kupatilima; kaljenje u indukcionoj peći; kaljenje u vakumskoj peći; održavanje mašina i radnog mesta.

Poželjne osobine: Potrebno je da Kalioničar obraća pažnju na detalje, da bude odgovoran, da poštuje pravlia rada i procedure osiguranja bezbednosti na radu i lične bezbednosti.

Obuka na radnom mestu: Obuka na radnom mestu za Kalioničara se sastoji od teorijskog i praktičnog dela. Praktična obuka se sprovodi u kompanijama koje u svom svakodnevnom poslovanju imaju potrebu za ovim zanimanjem. Cilj obuke je da poveća zapošljivost mladih i kreira mogućnosti za zapošljavanje, kroz razvoj veština potrebnih na tržištu rada u metalo-prerađivačkoj industriji uz pomoć obuka na radnom mestu. Rezultati obuke su stečena znanja i veštine u oblasti teorijskog poznavanja strukture metala i faza prerade metala, praktične upotrebe alata za termičku obradu  metala, sprovođenja termičkog procesa u radu.

SOMELIJER

Opis zanimanja: U modernom ugostiteljstvu, Somelijer je odgovorna osoba sa odličnim veštinama i kontinuirano unapređenim znanjem iz oblasti pića, hrane i cigara. On/ona mora biti u potpunosti odgovoran za kupovinu i skladištenje vina, određivanje cena i upravljanje troškovima. Kvalifikovani Somelijer ima izvrsne odnose sa gostima, kolegama i vrhunske veštine u marketingu, što podrazumijeva da je ovo zanimanje mnogo više od posluživanje vina. Za obavljanje ovog posla potrebna su znanja i veštine za obavljanje sledećih aktivnosti: pripremne aktivnosti (priprema restorana, priprema ponude); planiranje i skladištenje (izrada liste vina); služenje vina; rad sa cigaretama (čuvanje, preporučivanje, posluživanje).

Poželjne osobine: Potrebno je da Somelijer bude uredan, odgovoran, precizan, gostoljubiv i prijatan; sistematičan; otvoren za inovacije, posvećen kontinuiranom usavršavanju i profesionalnom razvoju.

Obuka na radnom mestu: Obuka na radnom mestu za Somelijera se sastoji od teorijskog i praktičnog dela. Praktična obuka se sprovodi u restoranima i vinskim udruženjima, koji u svom svakodnevnom poslovanju imaju potrebu za ovim zanimanjem. Cilj programa je da se mladima obezbede potrebne veštine i znanja kako bi bili kompetentni  za obavljanje svih aktivnosti koje profesija Somelijer podrazumeva. Posle obuke učesnici će biti spremini da rade sa vinima, sprovode pripremne aktivnosti, planiraju kupovinu, nabavku i skladištenje vina, razvijaju ponudu vina, povezuju vino sa određenom hranom, preporučuju određeno vino gostima, sarađuju sa barmenima, služe cigarete.

ZUBARSKI TEHNIČAR

Opis zanimanja: Zubarski tehničar izrađuje potpune ili delimične zubne proteze, radi nadogradnju zuba, stavlja mostove i izrađuje zubne krunice. Uglavnom radi u sedećem položaju u nekoj od zubotehničkih laboratorija ili ordinacija. On je deo tima koji čine stomatolog i stomatološka sestra. Za obavljanje ovog posla potrebna su znanja i veštine za obavljanje sledećih aktivnosti: izrada proteza; izrada metalne osnove; pravljenje fiksnih ekstenzija; izrada ranih modela; digitalno izrađivanje fiksnih ekstenzija/nadogradnje.

Poželjne osobine: Potrebno je da Zubni tehničar bude odgovoran, tolerantan, precizan, timski igrač, ima spretne prste i ruke, da obraća pažnju na bezbednost na radu.

Obuka na radnom mestu: Obuka na radnom mestu za Zubrskog tehničara se sastoji od teorijskog i praktičnog dela. Praktična obuka se sprovodi u stomatološkim ordinacijama. Cilj programa/obuke je unapređenje kvaliteta i profesionalizma u radu zubarskih tehničara i primena naučenog u praksi. Posle obuke, kao rezultat, učesnici mogu da obavljaju sledeće aktivnosti: samostalna izrada različitih vrsta proteza; izrada različitih vrsta mentalnih osnova; savladavanje tehnika za izradu fiksnih nadogradnji; modeliranje zuba; digitalna izrada fiksne nadogradnje.

GUMARSKI TEHNIČAR

Opis zanimanja: Gumarski tehničari rade sa različitim, specifičnim vrstama gume, valjaju smešu, obrađuju sirovu gumu, vrše konfekciju i vulkanizaciju. Za obavljanje ovog posla potrebna su znanja i veštine za obavljanje sledećih aktivnosti: ispunjavanje zahteva klijenta; održavanje i rad na mašinama i presi; priprema proizvodnje; vulkanizacija; remont; kontrola i skladištenje.

Poželjne osobine: Porebno je da Gumarski tehničar bude uslužan i prijatan, odgovoran, precizan, poverljiv, da obraća pažnju na bezbednost na radu.

Obuka na radnom mestu: Obuka na radnom mestu za Gumarskog tehničara se sastoji od teorijskog i praktičnog dela. Praktična obuka se sprovodi u kompanijama koje u svom svakodnevnom poslovanju imaju potrebu za ovim zanimanjem. Cilj obuke je sticanje teorijskog i praktičnog znanja i veština, kako bi učesnici mogli samostalno da obavljaju radne zadatke kao Gumarski tehničari u procesu proizvodnje guma. Rezultati obuke su stečene veštine za komunikaciju sa klijentima, održavanje mašina i radnog mesta, sprovođenje zadataka u u procesu proizvodnje guma, gumenih valjkova, izrade proizvoda i bušenje metalnih komponenti.

TAPETAR

Opis zanimanja: Tepatar se uglavnom bavi tapaciranjem (presvlačenjem) nameštaja,  bira, meri i kroji tkaninu, na drvene delove nameštaja slaže opruge, sunđere, vunu, sintetičke materijale i oblaže ih različitim dekorativnim tkaninama i kožom. Radi u zatvorenim prostorijama, industrijskim pogonima ili privatnim radionicama. Za obavljanje ovog posla potrebna su znanja, i veštine za obavljanje sledećih aktivnosti: priprema tapaciranja; tapaciranje; slaganje/sklapanje tapaciranih delova u celinu – gotov proizvod.

Poželjne osobine: Potrebno je da Tapetar bude precizan, kreativan, uporan, odgovoran, uredan, da obraća pažnju na detalje, daje inicijativu u poslu.

Obuka na radnom mestu: Obuka na radnom mestu za Tapetara se sastoji od teorijskog i praktičnog dela. Praktična obuka se sprovodi u radionicama i firmama koje u svom svakodnevnom poslovanju imaju potrebu za ovim zanimanjem. Cilj obuke je adekvatan transfer znanja, kako bi učesnici postali profesionalni tapetari i time se povećala zapošljivost mladih nezaposlenih osoba. Rezultati stručne obuke su stečene veštine u oblasi: pripreme tapaciranja; tapaciranja; slaganja/sklapanja tapaciranih delova u celinu – gotov proizvod.

TEHNIČAR PRERADE MLEKA

Opis zanimanja: Tehničar prerade mleka obezbeđuje bezbednost potrošača procesom analiziranja mleka i održavanjem njegove ispravnosti i svežine, bavi se ambalažom i sortiranjem svih dobijenih mlečnih proizvoda. Takođe,  snabdeva i organizuje distribuciju mleka i njenih proizvoda kao i uslove za adekvatno skladištenje. Za obavljanje ovog posla potrebna su znanja i veštine za obavljanje sledećih aktivnosti: implementacija celokupnog procesa obrade mleka; pravljenje fermentisanih proizvoda, pravljenje sira; skladištenje proizvoda.

Poželjne osobine: Potrebno je da Tehničar prerade mleka bude savestan, precizan, pažljiv, uredan, odgovoran i da dobro komunicira.

Obuka na radnom mestu: Obuka na radnom mestu za Tehničara prerade mleka se sastoji od teorijskog i praktičnog dela. Praktična obuka se sprovodi u mlekarama. Cilj obuke je unapređenje zapošljivosti  i kreiranje prilika za zapošljavanje mladih, a kroz razvoj veština potrebnih na tržištu rada uz pomoć obuke na radnom mestu za zanimanje Tehničar prerade mleka. Rezultati programa obuke su: poznavanje i primena sistema kvaliteta u mlekarskoj industriji; poznavanje procesa dobijanja mleka, metode za analizu kvaliteta, sortiranje mleka i njihovu implementaciju; poznavanje pomoćnih sirovina i aditiva; poznavanje, praćenje i kontrola procesa obrade toplote; sprovođenje sanitarnih mera; poznavanje i praćenje tehnoloških procedura za proizvodnju fermentisanih mlečnih proizvoda i kontrolu kvaliteta jogurta i voćnog jogurta; poznavanje i praćenje tehnoloških procedura za proizvodnju belih sireva; poznavanje procesa skladištenja mlečnih proizvoda.

KONFEKCIONAR-ŠIVAČ

Opis zanimanja: U područje rada Šivača spada izrada odela i modela, pripremanje i upravljanje bazičnim materijalima, iscrtavanje krojeva, upravljanje planom na osnovu uzorka, boje i veličine. Šivač vrši manuelno krojenje ili uz pomoć kalupa, sastavlja i sklapa iskrojene i obeležene komade odela, ušiva ih i vrši doradu. Radi uz pomoć različitih aparata i mašina za krojenje. Za obavljanje ovog posla potrebna su znanja i veštine za obavljanje sledećih aktivnosti: šivenje na običnoj mašini – trikotaža; šivenje na običnoj mašini – statički; šivenje na iberdeck mašini; šivenje na prstenastoj mašini; šivenje na strojnoj mašini; šivenje na overluk mašini.

Poželjne osobine: Potrebno je da Šivač bude odgovoran, precizan, uredan.

Obuka na radnom mestu: Obuka na radnom mestu za Konfekcionara-šivača se sastoji od teorijskog i praktičnog dela. Praktična obuka se sprovodi u kompanijama koje u svom svakodnevnom poslovanju imaju potrebu za ovim zanimanjem. Cilj obuke je da se kandidati kroz sticanje teorijskog i praktičnog znanja i veština,  obuče da samostalno obavljaju radne zadatke i poslove u okviru ove profesije. Kao rezultat obuke učisnici su obučeni za rad na mašinama za ravno šivenje, za rad na specijalizovanim šivaćim mašinama, za rad na automatskim mašinama, povećane su im mogućnosti za zapošljavanje, kao i konkurentnost na tržištu rada.

GRAFIČKI TEHNIČAR

Opis zanimanja: U zavisnosti od aktivnosti koje se obavljaju u okviru zanimanja Grafički tehničar, razlikuju se brojni grafički tehničari/operateri (grafički tehničar/operater za izradu forme otisaka; grafički tehničar/operater za vršenje otisaka; tehnički urednik; grafički urednik).  Grafički tehničar radi u grafičkoj industriji. Za obavljanje ovog posla potrebna su znanja i veštine za obavljanje sledećih aktivnosti: priprema odštampanog materijala; povezivanje knjiga; formatiranje korica; finalna dorada na proizvodu; štapanje uz korišćenje offset mašine.

Poželjne osobine: Potrebno je da Grafički tehničar bude bude odgovoran, precizan, uredan i da obraća pažnju na mere bezbednosti na radu.

Obuka na radnom mestu: Obuka na radnom mestu za Grafičkog tehničara se sastoji od teorijskog i praktičnog dela. Praktična obuka se sprovodi u štamparijama i drugim kompanijama, koje u svom svakodnevnom poslovanju imaju potrebu za ovim zanimanjem. Cilj obuke je obučavanje učesnika za samostalni rad na grafičkim mašinama i u procesu grafičke izrade proizvoda (knjiga). Rezultat obuke je omogućavanje učesnicima da steknu znanja iz oblasti pripreme prese za štampanje i samog štampanja na osnovu tehničke dokumentacije, kao i formatiranja kjniga i izrada gotovog proizvoda prema tehničkoj dokumentaciji.

Lista do sada razvijenih i odobrenih programa obuka E2E
 1. JavaScript Developer
  Java Developer
 2. Kalioničar – električar
 3. Kovač
 4. Somelijer
 5. CNC operater – glodanje
 6. Unapređenje veština vaspitača/medicinske sestre u predškolskim ustanovama
 7. Razvoj praktičnih veština knjigovođa
 8. Rukovalac sredstvima unutrašnjeg transporta
 9. Agent prodaje
 10. Operater na grafičkim mašinama
 11. Bravar – monter
 12. Šivač, krojač dečije odeće
 13. Pomoćni mlekar
 14. Tapetar
 15. Izrađivač kožne galanterije
 16. Grafički operater
 17. Operater na mašinama za proizvodnju gume
 18. Unapređenje praktičnih veština zubnog tehničara
 19. Elektromonter
 20. Monter PVC i ALU stolarije

Za više detalja o samim programima obuka za koje ste zainteresovani, molimo vas da kontaktirate naše lokalne partnere.

Supported by

             Implemented by