Beograd –  Institucije Republike Srbije uključene u proces uvođenja dualnog obrazovanja u Srbiju aktivnog rade na podizanju svojih kapaciteta u ovoj oblasti i efikasnu primenu Zakona o dualnom obrazovanju koji većini njih daje uloge i zadatke sa kojima do tada nisu imali iskustva.

 

U sklopu priprema za nove dužnosti i obaveze koje imaju ili će imati u sistemu dualnog obrazovanja u Srbiji, zaposleni Centra za dualno obrazovanje Privredne komore Srbije (PKS) i Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije (ZUOV) imali su prilike da od svog kolege iz Federalnog instituta za stručno obrazovanje i obuku Švajcarske (SFIVET) Emanuela Vutriha saznaju više o praktičnoj primeni SKA metodologije, koja se u Švajcarskoj koristi za izradu nastavnih planova i programa u okviru njihovog sistema dualnog obrazovanja.

 

Srpskim stručnjacima je tako prikazana jedna od mogućih alternativa za izradu nastavnih planova i programa koja bi mogla da bude iskorištena i za potrebe sistema dualnog obrazovanja u Srbiji. Cilj ove obuke jeste da se nastavni planovi i programi što više prilagode realnom radnom okruženju.

 

Dvodnevni trening iz osnova primene SKA analize u procesu izrade nastavnog plana i programa za obuku učenika na radnom mestu organizovao je Program „Znanjem do posla“ koji je pored prilike da saznaju više detalja o SKA metodologiji, učesnicima pružio priliku i da saznaju konkretna iskustva koja Programa ima u primeni SKA analize u Srbiji, i to u pet pilot opština u kojima ovaj program za podizanje zapošljivosti mladih u Srbiji realizuje.

 

Švajcarska ima izuzetno nisku stopu nezaposlenosti, koja se trenutno kreće oko 3,5 odsto. Istovremeno jedna smo od najjačih ekonomija sveta i lider u primeni inovacionih tehnologija. Jedan od glavnih “krivaca” za ove rezultate je svakao i naš sistem stručnog obrazovanja kadrova koji se oslanja na model dualnog obrazovanja – odnosno kombinaciju teorijske i praktične nastave direktno na radnom mestu” kaže Emanuel Vutrih iz Instituta SFIVETi nastavlja: “Da bi ovakav sistem obrazovanja bio uspešan potrebna je saradnja privrede, države, škola i našeg Instituta – kako bi programi obuke bili relevantni privredi.”

 

Intervju sa Emanuelom Vutrihom pogledajte na našem E2E YouTube kanalu.

 

U Privrednoj komori Srbije i Centru za dualno obrazovanje aktivno rade na jačanju svojih kapaciteta kako bi uvođenje dualnog sistema teklo što efikasnije:

Zakon o dualnom obrazovanju je predvideo da Privredna komora Srbije učestvuje u izradi opisa poslova u saradnji sa Zavodom za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, a naš cilj jeste da obezbedimo aktivno učešće privrednika u izradi nastavnih planova i programa kako bi oni što više odgovarali realnim potrebama. Zbog toga nam je ova obuka važna, jer nam omogućava da saznamo više o SKA metodi kojom se ovaj cilj može efikasno postići” tvrdi Ana Stojanović, rukovodilac ovog Centra.

O značaju koji primena SKA analize (akronim od engleskih reči Skills, Knowledge, Abilities – odnosno veštine, znanja i sposobnosti) za privredu Švajcarske Vutrih kaže:

“Naš sistem obuke razvijen je u saradnji sa privredom da bi obuka na najbolji način odgovarala stvarnim situacijama koje će budući zaposleni susretati na svom mestu. Visoki kvalitet i relevantnost obuke omogućava privrednicima da se oslone na svoje zaposlene i planiraju svoj razvoj sigurni u sposobnosti svojih zaposlenih. Ovo je veoma bitno jer se u firmi troši minimalno vremena na prilagođavanje novih radnika”.

 

Za Švajcarce obuka na radnom mestu i dualno obrazovanje izuzetno su bitni i zbog kohezionog faktora koji imaju u društvu. Ovo je naročito bitno za ljude koji su iz bilo kojeg razloga propustili šansu da završe svoje formalno školovanje ili su u Švajcarsku došli bez obrazovanja ili sa neadekvatnim obrazovanjem.

“Nama Švajcarcima je, recimo, jako bitna tačnost i preciznost. To možete vrlo brzo da naučite upravo kroz obuku na radnom mestu odnosno u direktnom kontaktu sa kolegama. Što ste više u kontaktu sa kolegama učite više stvari o svom novom okruženju” smatra Vutrih.

 

Dvodnevnu obuku organizovao je naš Program „Znanjem do posla“ koji je učesnicima predstavio između ostalog i naša iskustva u primeni SKA analize u pet pilot opština u Srbiji u kojima se naš program realizuje. Program je uspešno koristio SKA analizu za izradu programa obuke na radnom mestu koje realizujemo u Kragujevcu, Kruševcu, Knjaževcu, Pirotu i Novom Pazaru kako bi mladima mlađim od 30 godina pomogli da lakše dođu do posla. Program je sredstvima iz svog “Opportunity” Fonda finansirao 22 programa obuke na radnom mestu za 350 nezaposlenih mladih ljudi i za realizaciju ovih programa uložio skoro 450,000 švajcarskih franaka.