Beograd: U Privrednoj komori Srbije završene su konsultacije sa predstavnicima privrede na temu izrade nove Nacionalne klasifikacije zanimanja. Okrugle stolove koji su okupili poslodavce iz svih grana privrede organizovali su Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Privredna komora Srbije. Nova Nacionalna klasifikacija dodatno će olakšati zapošljavanje posebno u novim industrijama poput IT industrije.

Privreda i drugi poslodavci u Srbiji svakodnevno se suočavaju sa problemima zbog nepostojanja klasifikacije zanimanja koja odgovara potrebama tržišta. Postojeća Jedinstvena nomenklatura zanimanja u upotrebi je od 1990. godine i ne obuhvata nova zanimanja koja se na tržištu kontinuirano i sve brže pojavljuju. Okrugli stolovi su bili idelano mesto da se privrednicima predstavi nova lista zanimanja i metodološki osnov za njenu izradu, sa ciljem da se od njih dobiju predlozi i sugestije za njeno unapređenje prema zahtevima moderne privrede.

Predlog liste zanimanja usklađen je sa međunarodnim standardom zanimanja ISCO-08, a pripremila ih je radna grupa sastavljena od predstavnika relevantnih institucija, kojom predsedavaju Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Izvor: SIPRU Tim, link