Beograd: U 2018. godini biće više novca iz budžeta za mere aktivne politike zapošljavanja, odlučila je Vlada Republike Srbije. Za ove mere svrhe predviđeno je oko 3,65 milijardi dinara. Ministar rada Zoran Đorđević najavio je da će država podstaći zapošljavanje teže zapošljivih lica i unaprediti kvalitet radne snage.

“Želimo da nastavimo sa stvaranjem zdravih osnova za realno i kontinuirano povećanje penzija“, kazao je Đorđevič na nedavno održanom Kopaonik biznis forumu.

Ministar Đorđevic je najavio nekoliko novih Zakona, među njima i Zakon o socijalnim kartama, koji se najavljuje dugi niz godina.

“Više od 20 godina se čekalo na Zakon o socijalnim kartama! Želja nam je da iskopiramo Dansku. Taj Zakon treba da nam da uvid u realno stanje, kako bismo imali pravičniju raspodelu socijalnih prava. Zakon je nužan uslov za raspolaganje tačnim podacima o socijalno-ekonomskom statusu, kako bismo unapredili postojeće stanje. Sprečavaju se zloupotrebe i poboljšava status onih kojima je socijalna pomoć potrebna. To je uspostavljanje mehanizma za pravedniju raspodelu”, izjavio je Đorđević.