O programu

SOCIJALNA INKLUZIJA

Socijalno uključivanje je proces koji omogućava da oni koji su u riziku siromaštva i socijalne isključenosti dobiju mogućnost i sredstva potrebna za puno učešće u ekonomskom, društvenom i kulturnom životu i postizanje životnog standarda i blagostanja koji se smatraju osnovnim u društvu u kojem žive.

Socijalna uključenost osigurava veće učešće građana u donošenju odluka koje utiču na njihove živote i ostvarenje osnovnih prava.

E2E I SOCIJALNO UKLJUČIVANJE

Program “Znanjem do posla” stavlja poseban akcenat na rad sa socijalno osetljivim/ranjivim grupama. Želja nam je da testiramo i napravimo sistem podrške kod zapošljavanja koji nudi jednake šanse svima!

U opštinama i gradovima u kojima delujemo nastavićemo da testiramo različite modele podrške socijalno osetljivim/ranjivim grupama i to posebno: omladini sa sela, ženama žrtvama porodičnog nasilja, mladima sa smetnjama u razvoju, mladima iz sistema kazneno-porpravnih domova, Romima, te mladima koji su u Srbiju došli u procesu readmisije.ZAJEDNO DO SOCIJALNOG UKLJUČIVANJA!

Ukoliko ste organizacija koja zastupa interese neke od navedenih osetljivim/ranjivim socijalnih grupa javite nam se! Želimo da čujemo i vaša iskustva, savete i razgovaramo o eventualnoj saradnji.