U Gradskoj upravi danas je održana prezentacija projekta „Od znanja do posla“ koji finansira švajcarska Agencija za razvoj i saradnju. Grad Kruševac jedan je od pet gradova u Srbiji koji su odabrani za realizaciju, a projekat je rezultat saradnje Vlada Švajcarske i Republike Srbije.

Projekat „Od znanja do posla“ bavi se podrškom lokalnim modelima zapošljavanja mladih i trajaće do 2019. sa mogućnošću produžetka još 4 godine. Usmeren je na povećanje zapošljivosti mladih kroz promociju određenih zanimanja zanatske struke.

Biće zastupljeni karijerno vođenje i savetovanje u Kancelariji za mlade Gradske uprave Kruševac i Biznis inkubatoru, a uspostaviće se i saradnja sa poslodavcima, kako bi se mladima približilo tržište rada i podstakli na aktivnost. Takođe, ispitivaće se potrebe tržišta u pogledu znanja, veština i stavova potrebnih za dobijanje posla.

Ovaj projekat podrazumeva veliku saradnju, sa jedne strane nezaposlenih lica, a sa druge, aktera na lokalnom nivou – Gradske uprave, Nacionalne službe zapošljavanja, Privredne komore, Unije poslodavaca i dr.

Ukupna vrednost projekta je oko 6,3 miliona franaka za četiri fonda:

– unapređivanje postojećih i uvođenje novih aktivnosti u okviru karijernog vođenja i savetovanja
– rad sa decom iz osetljivih grupa sa posebnim osvrtoma na decu iz Vaspitno – popravnog doma
– analiza neophodnih kompetencija za određeno zanimanje sa jasnim profilisanjem radnika koje konkretni poslodavac želi
– obuke za konkretne poslodavce – mentore koji će pratiti mlade koji prođu sve obuke

U ime Grada skupu se obratila zamenik gradonačelnika Vesna Lazarević koja je tom prilikom istakla podršku lokalne samouprave i sistemsku brigu o mladima, o samom projektu je govorio direktor Kristof Bauman, o prvim iskustvima dualnog i neformalnog obrazovanja načelnik Školske uprave Zoran Asković, a o konkretnoj implementaciji projekta za šta je zadužena Kancelarija za mlade, Vesna Živković.

Jedan od glavnih subjekata je i udruženje građana “Omladinski savet” koje već ima određena iskustva u ovoj oblasti.

Izvor: krusevac.rs link