Kruševac: Kako otkloniti prepreke koje stoje na putu do posla i brže integracije (bivših) štićenika jedinog vaspitno-popravnog doma u Srbiji, smeštenog u Kruševcu, bila je tema prve Javne, konsultativne rasprave koju je program Znanjem do posla organizovao 5. oktobra 2017. godine u prostorijama Regionalne privredne komore Rasinskog okruga.

Na raspravi, koja je okupila državne, lokalne i regionalne institucije, nevladine organizacije i medije zainteresovane ili uključene u rešavanje problema društvene brige za štićenike Vaspitno-popravnog doma, razgovaralo se o konkrentim koracima i evenutalnim sugestijama za izmenu javnih politika i zakonodavstva kako bi se ovoj kategoriji mladih koja spada u teže zapošljive grupe olakšao put do posla.

Za štićenike VDP posao ima i “dodatnu vrednost” jer ove mlade mogućnost da sami vode brigu o sebi često najbolje motiviše da ne ponavljaju dela zbog kojih su boravili u Domu. Omogućavanje dodatne pomoći pri zapošljavanju takođe je veoma bitno i za društvo koje tako umesto problematične osobe, dobija produktivnog člana zajednice.

Upravnik Vaspitno-popravnog doma Kruševac Ivan Mijailović izjavio je tokom prezentacije rada svoje ustanove. ” Ova rasprava je važna inicijativa za jednu grupu mladih ljudi koji se ne vidi uvek! CIlj našeg doma je stvaranje uslova za bolji i kvalitetniji život naših štićenika, a ova inicijativa je bitan korak u tom pravcu.”

Učesnici su kroz dijalog i razmenu iskustava identifikovali nekoliko konkretnih predloga za poboljšanje položaja štićenika pri zapošljavanju i sticanju neophodnih znanja, veština i radne prakse:

1. Kreirati efikasan sistem tzv. post-penalne zaštite – odnosno otvoriti mogućnost državnim i drugim institucijama, potput nevladinog sektora, da pružaju podršku mladima kad napuste VPD; za ovo je izuzetno značajno, smatraju učesnici, da štićenici budu prepoznati od strane države kao teže zapošljiva kategorija mladih. Takođe, javila se i ideja o formiranju mreže post-penalne zaštite u koju bi bile uključene relevantne državne institucije i organi, ali i lokalne zajednice;

2.  Formirati Jedinstvenu bazu podataka o štićenicima i omogućiti kontrolisani pristup bazi službama, poput Nacionalne službe za zapošljavanje, koje im mogu pomoći pri zapošljavanju ili sticanju veština i znanja koje vode zapošljavanju. Trenutno se zbog specifičnosti njihovog statusa, štićenicima ne može pomoći posebnim merama jer ih institucije ne prepoznaju kao posebnu kategoriju mladih;

3. Raditi na smanjenju predrasuda kod poslodavaca kada je u pitanju zapošljavanje štićenika. Interesantan je primer Kruševca u kojem su zahvaljujući radu osoblja VPD predrasude o štićenicima značajno smanjene i u kojima se na njihovo zapošljavnje, uglavnom, ne gleda kao na problematično;

4. Osnažiti mrežu Kancelarija za alternativne sankcije kako bi bile u mogućnosti da aktivno pomažu integraciju štićenika u zajednice, samostalno ili u saradnju sa drugim institucijama;

5. Omogućiti akreditacije za radnu obuku mladih kako bi štićenici koji prolaze kroz programe radne obuke u VPD imali mogućnost da steknu diplome ili sertifikate o zanatu koji su izučili tokom boravka. Takođe, u okviru ove grupe predloga za poboljšanje zapošljavanja, čule su se i ideje o uspostavljanju poreskih mehanizama podrške za zapošljavanje, ali i aktivnijem uključenju državnih preduzeća u zapošljavanje ovih mladih ljudi, po njihovom napuštanju VPD.

Konsultativne javne rasprave na temu uklanjanja prepreka zapošljavanju štićenika VPD biće nastavljene u Kruševcu i Beogradu.

Slične javne, konsultativne rasprave koje će prikupljati predloge za lakše zapošljavanje različitih ugroženih grupa mladih – ruralne omladine, mladih iz sistema readmisije, žena, omladine na selu i štićenika – biće redovno održavane u svih pet pilot zajednica u kojima je aktivan program “Znanjem do posla” – Kragujevcu, Kruševcu, Pirotu, Knjaževcu i Novom Pazaru.

Sledeća Javna, konsultativna rasprava zakazana je za 27. oktobar 2017. godine u Kragujevcu i baviće se predlozima za uklanjanje prepreka za zapošljavanje žena žrtava porodičnog nasilja. Ukoliko želite da nam se pridružite i da iznesete svoje predloge, predstavite svoja iskustva i učestvujete na raspravi, molimo vas da se javite ili našoj Službi za odnose sa javnošću ili našim lokalnim partnerima u Kragujevcu Lokalni partneri

 

Za više informacija molimo vas da se obratite našoj Službi za odnose sa javnošću ili nekom od naših lokalnih partnera.