Projekat “Znanjem do posla” (E2E) unapređuje implementaciju programa - Garancija za mlade kroz studijsku posetu Portugalu

Projekat “Znanjem do posla” (E2E) unapređuje implementaciju programa - Garancija za mlade kroz studijsku posetu Portugalu

Projekat "Znanjem do posla" (E2E) nastavlja sa svojom predanošću stvaranju poboljšanog okruženja za zapošljavanje i obuku mladih, usredsređujući se na jačanje njihove pozicije na tržištu rada. Ovog puta, E2E je organizovao studijsku posetu Portugalu za predstavnike Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, kao i Nacionalne službe za zapošljavanje. Cilj ove posete bio je razmena informacija i sticanje novih znanja radi efikasnijeg sprovođenja programa Garancija za mlade u Srbiji.

U periodu od 6. do 9. novembra 2023. godine, članovi srpske delegacije imali su prilike da posete Institut za zapošljavanje i stručno osposobljavanje u Lisabonu. Tokom posete, upoznali su se sa organizacijom i implementacijom Garancije za mlade u Portugalu, istražujući aktivne mere zapošljavanja koje sprovode relevantne institucije, kao i model stručnih obuka za mlade i odrasle nezaposlene.

Poseta nije obuhvatila samo Institut za zapošljavanje i stručno osposobljavanje, koji je pandan Direkciji Nacionalne službe za zapošljavanje u Srbiji, već su članovi srpske delegacije posetili i lokalni centar za zapošljavanje u gradu Loures. Tu su imali priliku bolje razumeti sprovođenje Garancije za mlade u praksi. Takođe su posetili lokalni centar za stručne obuke u gradu Alverka, gde su dobili detaljne informacije o organizaciji obuka, ali su takođe čuli i iskustva mladih koji su trenutno u procesu stručnog obučavanja.

Posebno interesovanje srpske delegacije bilo je usmereno ka informacijama o online platformi za registraciju mladih u program Garancije, merama za bolje dosezanje mladih koji nisu u sistemu, kao i izazovima s kojima se Portugal suočava u sprovođenju ovog programa.

Na završetku studijske posete, obe delegacije su razmenile iskustva, izazove i predloge za moguća rešenja. E2E nastavlja da bude snažan partner u saradnji sa nacionalnim akterima, doprinoseći stvaranju unapređenih uslova za zapošljavanje i obrazovanje mladih u Srbiji.

Za dodatne informacije, molimo kontaktirajte: Sandra Vlatkovic, vlkc@niras.de, +381 66 8333 053

***

O Projektu "Znanjem do posla" (E2E):

Projekat E2E ima za cilj poboljšanje zapošljivosti mladih u Srbiji kroz pružanje podrške obrazovanju, obuci i integraciji u radnu sredinu. Sprovodi se u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Privrednom komorom Srbije, Nacionalnom službom za zapošljavanje, Agencijom za kvalifikacije i Zavodom za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.