E2E Priča - Treći nacionalni dijalog JPOA

E2E Priča - Treći nacionalni dijalog JPOA


Treći nacionalni dijalog javno priznatih organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih (JPOA) održava se u Novom Sadu 23-24.03.2023.godine u prostorijama Edukativnog centra za obuke u profesionalnim i radnim veštinama, uz podršku projekta Znanjem do posla.

U ovom događaju učestvuju predstavnici Vlade AP Vojvodine, grada Novog Sada, Nacionalne službe za zapošljavanje, škola, JPOA i poslodavaca iz Vojvodine, projekta Znanjem do posla, kao i predstavnici JPOA iz drugih delova Srbije.

Kroz različite prezentacije i panel diskusije, predstavljene su novine u oblasti Nacionalnog okvira kvalifikacija u Srbiji (NOKS), neformalnog obrazovanja i Karijernog vođenja i savetovanja (KViS), razgovaralo se o izazovima i mogućnostima za akreditaciju JPOA za različite aktivnosti kao što su obuke, pružanje usluga KViS-a, itd.

Na skupu je predstavljen i promotivni video o podnošenju inicijative za razvoj standarda kvalifikacije koji je kreiran uz podršku E2E.