E2E Priča - SKA metologija u Požegi

E2E Priča - SKA metologija u Požegi

Požega: Zahvaljujući višegodišnjem partnerskom projektu Švajcarske i Srbije osmišljenom da stvori preduslove za brže i odgovarajuće zapošljavanje mladih, u Požegi je počela primena savremene metodologije. Među takve se može uvrstiti i SKA metodologija (Skills, Knowledge, Attitude method).

Razvijena je kroz rad Švajcarskog Saveznog Instituta za stručno obrazovanje - SFIVET (The Swiss Federal Institute for Vocational Education and Training ). U pitanju je metod za profilisanje zanimanja, kao polazna tačka na osnovu čije primene i rezultata se može graditi jedinstven model za razvoj programa obrazovanja ili u ovom konkretnom slučaju - obuke.

Koristeći se ovim metodološkim pristupom FORCA je početkom decembra realizovala i praktičnu primenu u kompaniji „Matis“ u Ivanjici. Tokom prethodnih susreta sa rukovodstvom te kompanije, izrazili su zadovoljstvo zbog projekta, kojem su pružili punu podršku.

U drvno-prerađivačkoj industriji postoji stalna potreba za radnicima, a poslodavci su često prinuđeni da obavljaju prekvalifikacije ili dokvalifikacije potencijalno zaposlenih. Imajući u vidu da je ovaj projekat baziran na usmeravanje mladih ka željenoj karijeri, ali i da ih povezuje sa budućim poslodavcima, kompanija „Matis“ ja zainteresovana da participira u svim segmentima projekta. Posebnu pažnju im je privukla SKA metodologija.

Švajcarski Savezni Instituta za stručno obrazovanje – SFIVET je kao ekspertska organizacija, koja se bavi pitanjima stručnog obrazovanje i obuke, razvio posebnu metodologiju za analizu posla. Pored toga utvrđuje se i način profilisanja budućih trendova i eventualnih nedostataka unutar zanimanja u konkretnim oblastima privredne delatnosti.

Tako je u kompaniji „Matis“, na primer, za zanimanje pomoćni radnik u proizvodnji nameštaja, primenjena priprema i sklapanje ugaonih elemenata za zaštitu nameštaja prilikom transporta. Ovaj metod podrazumeva i razmenu iskustava sa zaposlenima koji su stručno osposobljeni da određena znanja prenesu onima kojima se kroz test kompentecija poklopi sfera interesovanja za određena zanimanja.

Pored kompanije „Matis“ i rukovodstvo preduzeća „Razvitak“ iz Požege odlučilo je da podrži projekat i učestvuje u realizaciji svih njegovih segmenata, kako bi na kvalitetan način, potkovani naučnim metodima, uspostavili kontakt sa potencijalno budućim radnicima.

Na osnovu rezultata SKA analize izrađuje se profil zanimanja i kompetencija, na osnovu kojih se razvija kurikulum za obuku novih zaposlenih za dato zanimanje. Profil kompetencija, kao rezultat SKA analize, podrazumeva spisak neophodnih znanja, veština i stavova ( Skills, Knowledge and Attitudes ) koje zaposleni u određenom zanimanju moraju posedovati, kako bi uspešno obavljali dato zanimanje. Na taj način brži je put i do poslodavaca, pogotovo onih koji imaju potrebu za deficitarnim zanimanjima.

FORCA zbog toga nastavlja sa uspostavljanjem mreže potencijalnih poslodavaca, primenjujući u praksi švajcarsku metodologiju, koja i mlade na vreme usmerava ka karijeri, odnosno put ka željenom zanimanju i povezuje ih sa poslodavcem koji bi im mogao omogućiti ostvarenje željene karijere.

Tekst i foto: Predrag Stojković / Uredila: Sandra Vlatković