E2E Priča - Pojačanje u kragujevačkom timu

E2E Priča - Pojačanje u kragujevačkom timu

Kragujevac: Sa početkom rada Job info centra u Kragujevcu tim karijernih savetnika dobio je pojačanje, pošto su se u program karijernog savetovanja mladih o izboru škole i zanimanja uključile pedagog Aleksandra Radović i psiholog Ikonija Golić.

Znanje za savetovanje


Kako bi se što bolje pripremile za sve izazova karijenog savetovaja mladih u programu “Znanjem do posla” Aleksandra i Ikonija prošle su obuku za karijerne praktičare.

Kako kažu u BIPS-u, cilj ove obuke je bio da se kroz interaktivan rad i razmenu, učesnici upoznaju sa značajem koje karijerno vođenje ima za mlade, konceptima i metodologijom karijernog vođenja i savetovanja na projektu Znanjem do posla. Predstavljeni su im mnogobrojni i raznovrsni alati i instrumenti za procenu, informisanje i karijerno planiranje, kao i načini njihove upotrebe u direktnom radu sa korisnicima.

Nakon što me kolege karijerni paktičari upoznali sa alatima i procesom rada, prošla sam bazični trening za karijernog savetnika i stekla određene kompetencije za individualna i grupna savetovanja koje se smatraju suštinskim za profesionalno bavljenje karijernim savetovanjem. Takođe, stekla sam i veštine neophodne za razvijanje, planiranje, primenjivanje i upravljanje sveobuhvatnim programima karijernog razvoja u raznovrsnim okruženjima”, navela je Aleksandra Radović, nova savetnica u programu “Znanjem do posla” u Kragujevcu.

“Kao novim karijernim praktičarima, obuka nam je pomogla da proširimo znanja. Karijerni praktičari se kroz inicijalni razgovor upoznaju sa mladima, njihovim očekivanjima i potrebama. Nakon toga zajednički definišu cilj na kome će raditi u narednom periodu. Za uspešno karijerno savetovanje je neophodno da se stvori odnos poverenja”, ispričala je psiholog Ikonija Golić, koja je od nedavno deo tima karijernih savetnika u Job info centru.

Dodala je da se tokom trodnevne obuke kroz kreativne radionice prolaze sve faze karijernog savetovanja i uz sugestije eksperata iz te oblasti karijerni savetnici su osnaženi i sigurni, te spremno čekaju mlade osobe kojima je potrebno takvo savetovanje.

Izbor škole i zanimanja-važan korak


Aleksandra Radović je ukazala da karijerno vođenje i savetovanje mladih podrazumeva set usluga i aktivnosti koje imaju za cilj pružanje podrške u procesu donošenja odluka koje se tiču obrazovanja, obuka i zanimanja.


“Mladi mogu sa karijernim savetnikom da podele svoje dileme i pitanja, budu pažljivo saslušani, jer često ne znaju kako sve mogu da steknu dodatno obrazovanje. Cilj je da im se pomogne da upoznaju i preciznije odrede svoje sposobnosti, talente, interesovanja, vrednosti. Mlade treba osposobiti da upravljaju svojim profesionalnim razvojem i da ostvare svoje ciljeve. Izbor pravog zanimanja, izbor prave škole ili fakulteta je jedan od najvažnijih koraka u životu”, napomenula je Aleksandra.

Aleksandra ima bogato iskustvo u savetovanju mladih, budući da već sedam godina radi sa mladima kao pedagog u srednjoj školi, gde je član tima za karijerno vođenje i savetovanje i radi procenu interesovanja učenika. Takođe, u Centru za razvoj usluga socijalne zaštite „Kneginja Ljubica“, u dnevnom boravku za decu bez roditeljskog staranja, radila je sa mladima individualno i pomagala im u donošenju prave odluke.

“Ako pokušam da sumiram u jednoj rečenici svoj princip rada sa mladima, u traganju za rešenjima I imajući u vidu izazove pred kojima se nalaze, sve bi se svelo na jačanje kapaciteta pojedinca, da preskoče svoje karijerne prepreke i postanu ono što možda nisu sanjali, praksa je pokazala da je sve moguće”, objasnila je Aleksandra.


Izbeći pogrešne odluke“Smatram da je karijerno savetovanje ono što je neophodno mladima i da je to osnovni korak da u budućnosti budu zadovoljni. Jer ako taj korak naprave kako treba svaki sledeći korak je lakši. Pogrešan izbor prilikom donošenja karijernih odluka mlade ljude stavlja u okove zanimanja koja oni ne vole, što se kasnije projektuje na druge oblasti i na opšte nezadovoljstvo pojedinca. To nama kao karijernim savetnicima predstavlja izazov i veliku odgovornost, jer moramo na adekvatan način da odgovorimo na njihove potrebe, da ih navedemo da zavire u svoju ličnost i dođu do svoje prave karijerne odluke”, slikovito je objasnila Ikonija Golić.

Ona se uključila u program savetovanja “ Znanjem do posla” naoružana iskustvom nastavnika dečije psihologije u Medicinskoj školi i praksom u karijernom savetovanju mladih kroz razgovore i primenu psiholoških testova profesionalne orjentacije, testova ličnosti i sl.

“Naš osnovni zadatak je da ispunimo očekivanja mladih i da oni dođu do prave karijerne odluke. U okviru Job info centra mladima se pružaju informacije o obukama na radnim mestima, informišu se o zanimanjima, profesijama, se pripremaju se za uključivanje na tržište rada kroz radionice: pisanja CV-a, motivacionog pisma, simulacije razgovora za posao …” opisala je Ikonija.

Ikonija smatra da karijerni praktičari kroz primenu raznih alata navode mlade da spoznaju svoje kvalitete, veštine, sposobnosti, zanimanja koja su u skladu sa njihovim interesovanjima .

“Way-Fi-Karijerni kviz je jedan od značajnih alata za one koji još nisu jasno definisali svoja interesovanja i koji nemaju jasnu sliku o izboru zanimanja , kao I ostalima koji žele da provere svoja interesovanja i karijerni izbor. Na kraju kviza mladi dobijaju ličnu analizu o preporukama zanimanja koja su u skladu sa njihovim interesovanjima”, rekla je Ikonija.

Ona je dodala da se koriste i kartice zanimanja, gde se na fotografijama nalaze ljudi na različitim radnim pozicijama, a mladi po svom nahođenju biraju neke od fotografija i obrazlažu zašto su baš te fotografije njihov izbor.

“Basic Check je instrument za procenu kognitivnih i praktičnih sposobnosti pojedinca. Nakon procene sposobnosti ovim instrumentom, postoji mogućnost uparivanja rezultata sa profilima poslova”, istakla je Ikonija.

Na kraju , Ikonija I Aleksandra pozivaju mlade da iskoriste mogućnost savetovanja u Job info centru uz poruku:“Tu smo da vam olakšamo vaše karijerno putovanje!”.

Tekst i foto: Gordana Mirović / Uredila: Sandra Vlatković