E2E Priča - Partneri E2E na sajmu zapošljavanja

E2E Priča - Partneri E2E na sajmu zapošljavanja

Kragujevac: Na drugom ovogodišnjem Sajmu zapošljavanja koji je održan u Kragujevcu ponuđeno je oko 400 radnih mesta kod 20 poslodavaca. Među njima su bile i kompanije koje organizuju obuke na radnom mestu po programu “Znanjem do posla”, a nezaposlenima su predstavljene i usluge karijernog savetovanja i vođenja (KViS), koje pruža Job Info centar u Kragujevcu (JIC).

Traže se proizvodni radnici, obezbeđena obuka

AMM manufacturing koji je deo MIND Grupe iz Kragujevca ima otvoren poziv za radnike u proizvodnji - bravare, zavarivače, CNC operatere. U ovoj kompaniji kažu da redovno učestvuju na sajmovima zapošljavanja, jer je to prilika da prikupe dosta biografija za svoju bazu i po potrebi kontaktiraju i regrutuju nove radnike.

Saradnik za obuku i regrutaciju u MIND grupi Vladimir Marković rekao je da se uvek procenjuje iskustvo kandidata koji se prijavljuju za radno mesto u toj kompaniji.

“Za one koji imaju manje iskustva mi pružamo različite obuke za ta zanimanja, a po njihovom završetku, oni ulaze u našu proizvodnju”, rekao je Vladimir.

AMM Manufacturing realizuje i besplatnu obuku na radnom mestu za nezaposlene po projektu “Znanjem do posla” za zanimanje zavarivač aluminijuma.

Kompaniji “Leoni” u Kraljevu potrebni su radnici u proizvodnji kablova za različite marke automobila.

Miljana Đorđević, ekspert za regrutaciju i selekciju, smatra da su im sajmovi zapošljavanja jako korisni, jer zainteresovani mogu da dobiju kompletne informacije .

“Dosta kandidata na sajmu saznaje šta mi radimo, koja su nam zanimanja potrebna, kakvi su uslovi rada i da ukažemo na benefite koje imaju naši zaposleni, obezbeđen prevoz, usluge kantine i slično”, rekla je Miljana.

Ona je naglasila da je kompanija upravo na sajmovima došla do značajnog broja novih radnika iz Kragujevca. U Leoniju je prioritet upošljavanje radnika u proizvodnji , a za ta mesta ne postoji starosna granica, niti je bitan stepen obrazovanja.

“Nudimo i obuke. Svako ko dođe, prvo kreće sa našim školskim centrom gde se obučavaju za sam rad, ali i detaljno i o pravilima ponašanja, kodeksima bezbednosti na radu, zaradi...”, istakla je Miljana Đorđević.

Mladima se sviđa KViS

Takođe, mladi su bili veoma zainteresovani za štand Job Info Centra iz Kragujevca, gde su mogli da dobiju informacije o uslugama koje pruža.

“Ovo je prilika da ih informišemo o radu JIC-a, a sa druge strane da dogovorimo susret za savetovanje. Ovo okupljanje je i neka vrsta karijernog informisanja, jer ovde su i Nacionalna služba za zapošljavanje i privreda, pa mladi imaju mogućnost da se na istom mestu informišu o tržištu rada i o razvoju karijere”, kazao je karijerni savetnik Lazar Đoković..

Karijerna savetnica JIC-a Ikonija Golić navela je da oni, pored ostalog, pružaju podršku mladima koji traže posao u pisanju CV-ja, a takođe i u pripremi za razgovor za posao.

“Dosta mladih, po završetku školovanja, ima problem kada je razgovor za posao u pitanju, imaju strah, ne znaju kako da odgovore, na koji način. Mi radimo na ohrabrivanju pred razgovor sa poslodavcem, savetujemo da budu iskreni u razgovoru, jer nije poenta da stvore lažnu, idealnu sliku o sebi, nego realnu sliku i da istaknu sve svoje veštine koje često zanemaruju”, rekla nam je Ikonija.

Takođe, za mlade koji još nisu odlučili u kom pravcu će da ide njihova karijera, JIC ima alate da upoznaju sami sebe, da definišu svoje želje, sposobnosti i odaberu profesiju koja je prikladna za njih u tom trenutku.

Ikonija je navela da mladi obožavaju karijerni kviz koji im za 15 minuta selektuje tri zanimanja koja su u skladu sa njihovim željama

“To je jedan od alata, ali se taj izbor zanimanja ne uzima kao konačan. Obično ga koristima na početku savetovanja. Nekada ih taj izbor iznenadi, ali onda radimo procenu njihove sposobnosti. To je podsvesna projekcija i proces da, kroz fotografije zanimanja, istraživanje radnog mesta, dobijanje zadataka, upoznaju sebe i radno mesto”, objasnila je Ikonija.

Ona je pozvala mlade da u cilju planiranja svoje karijere iskoriste besplatno savetovanje u JIC-u koji se nalazi na adresi Trg Topolivaca 4 u zgradi BIC-a u Kragujevcu.

Tekst i foto: Gordana Mirović / Uredila: Sandra Vlatković