E2E Priča – Paleta aktivnosti Job Info centra

E2E Priča – Paleta aktivnosti Job Info centra

Pirot: U prostorijama Job info centra u Pirotu, na zahtev kompanije, dodatno je testirano osam mladih korišćenjem Basic check testa, kako bi se izabrali najbolji kandidati za obuku na radnom mestu.

Karijerni savetnik Job Info centra Marko Cenić rekao je da se ovaj test pre svega koristi kao deo procesa analize kompetencija za mlade koji su se prijavili na neku od razvijenih i ponuđenih obuka na radnom mestu.

„Ova vrsta mernog instrumenta predstavlja jedan vid objektivne, a u odnosu na zanimanje, neutralne procene, jer upućuje na lični profil sposobnosti mladih“, naveo je Cenić.

Nova školska godina je počela, a to znači da u Job Info centru nastavljaju sa karijernim savetovanjem učenika.

“Ponovo ćemo obilaziti škole i učenicima predstaviti sve naše besplatne usluge koje nudimo. Ukoliko žele da razgovaraju sa našim karijernim savetnicima, mogu da posete našu kancelariju svakog radnog dana od 9 do 14 časova”, napomenuo je Cenić.

On je u ime Centra svim učenicima poželeo srećan polazak u školu, kao i uspešnu i radnu školsku godinu.

“Naši karijerni savetnici će obilaziti osnovne i srednje škole tokom školske godine, razgovarati sa učenicima o obrazovanju, smerovima za upis u srednje škole, planovima za budućnost i nastavak školovanja“, rekao je Cenić.

Job Info Centar pruža pomoć mladima prilikom nalaženja posla, izbora ili promene karijere, kao i kompanijama prilikom pronalaženja i obuke odgovarajuće radne snage

„U okviru projekta Znanjem do posla, naši karijerni savetnici pružaju pomoć prilikom pronalaženja posla ili odgovarajuće obuke za kasnije zaposlenje“, istakao je Cenić.

Podsećamo da je Job info centar otvoren u okviru projekta „Znanjem do posla“ koji podržavaju vlade Švajcarske i Srbije i koji pomaže smanjenju nezaposlenosti kod mladih kroz razvoj programa vanškolske obuke za one poslove koji se traže na lokalnom tržištu rada.

Na njihovoj Facebook stranici piše da će Job info centar pored redovnih aktivnosti na projektu u narednom period razviti svojevrstan model karijernog vođenja i savetovanja na lokalnom nivou stvarajući sistem koji povezuje škole, pojedince, privredu i civilni sektor na održiv i inovativan način.

Ključna uloga Job Info centra je da pomaže đacima, studentima i nezaposlenima u razvoju onih znanja i veština koje će im biti od značaja pri zapošljavanju, da pomogne u sticanju radnog iskustva posle školovanja i studiranja i da pruži saznanja o svetu poslovanja i da pripremi đake i studente za uspešan prelazak na sledeći nivo razvoja karijere posle diplomiranja, pronalazak odgovarajućeg posla.

POMOĆ MLADIMA I KOMPANIJAMA

Za mlade koji traže posao Job Info centar pruža informacije o zanimanjima i profesijama, poslodavcima i aktuelnim slobodnim radnim mestima. Pored toga nudi savremene tehnike traženja posla, individualno savetovanje prilikom donošenja odluka relevantnih za razvoj karijere, organizuje radionice o temi pisanja CV-ija, pripreme za pisanje motivacionog i propratnog pisma, kao i pripreme za prvi susret sa poslodavcem . Obavlja simulacije intervjua i radionica za aktivno traženje posla.

Poslodavcima omogućava oglašavanje njihovog konkursa za posao, pruža podršku i pomoć u koncipiranju, pripremi i realizaciji programa, obuka i treninga u kompaniji. Takođe, pruža i pomoć pri prikupljanju prijava i selekcija kandidata, obavlja njihovu predselekciju i organizuje intervjue sa kandidatima.

Tekst: Zoran Panić / Foto: Arhiva Job info centra / Uredila: Sandra Vlatković

slike arhiva Job Info centra