E2E priča - Kako postati psiholog?

E2E priča - Kako postati psiholog?

Knjaževac: Timočki klub, u saradnji sa karijernim timom Osnovne škole „Ljuba Nešić“ i Knjaževca, predstavio je učenicima i učenicama na kraju školske godine, polazeći od njihovog interesovanja, šta predstavlja zanimanje psiholog, koji su preduslovi bitni da bi se tim zanimanje bavili, koji smerovi postoje, koliko traju studije.

„Odsek za psihologiju veoma je popularan na svim univerzitetima u zemlji, a nakon pandemije korona virusa postaje još popularniji. Mladi su stalno u procesu preispitivanja stvarnosti, pa im je psihologija interesantna kao nauka koja ih uči da razumeju svet oko sebe“, rekla je osnovcima master psiholog Sonja Jelenković.


Psiholozi, dodala je, mogu da rade u predškolskim ustanovama, u osnovnim i srednjim školama, u preduzećima, u klinikama koje se bave bolestima zavisnosti, bolnicama, u raznim savetovalištima, a sve je više i onih koji otvaraju privatnu praksu.

„Odlazak kod psihologa u mnogim zemljama je sasvim obična stvar, a i kod nas sve manje je tabu tema“, rekla je Sonja.

Uz obrazovanje i stalno usavršavanje, psiholog treba da ima i veštine, koje će mu pomoći u radu sa klijentima. Neke od njih su veština posmatranja, veština komunikacije i slušanja.

Psihologija se, nakon završene četvorogodišnje srednje škole, može upisati na nekom od fakulteta koji nude ovaj smer. Takvi su Filozofski fakultet i Fakultet za medije i komunikaciju. Osnovne studije traju četiri godine, nakon čega se, radi daljeg usavršavanja upisuje master. Na masteru se studenti opredeljuju za određeni smer – kliničku psihologiju, pedagošku psihologiju, psihologiju rada, ili socijalnu psihologiju.

Tekst i foto: Liljana Pavlović / Uredila: Sandra Vlatković