E2E Priča - Job info centri predstavljeni na Nacionalnom forumu o praksama za mlade

E2E Priča - Job info centri predstavljeni na Nacionalnom forumu o praksama za mlade

Job info centri iz Kruševca, Kragujevca i Pirota, koji su otvoreni u okviru programa „Znanjem do posla“, predstavljeni su na nedavnom Nacionalnom forumu, koji se bavio praksama za mlade i digitalnim alatima koji pomaži mladima u procesu zapošljavanja. Beogradska otvorena škola je organizovala pomenuti forum, u okviru projekta „Virtuelne prakse za inkluzivno društvo“.

Na trećem panelu, posvećenom karijernom vođenju i savetovanju, predstavnici Job info centara Kruševac, Kragujevac i Pirot, govorili su o programu „Znanjem do posla“, dosadašnjim rezultatima, perspektivi.

-Takođe, kao karijerni praktičari, govorili smo najpre o konceptu Job info centra, kao jednom mestu na kome mladi dobijaju kompletnu stručnu podršku u krijernom razvoju. Posebno smo govorili o digitalnim alatima koji su razvijeni i koje primenjujemo – kaže Violeta Stevović, izvršna direktorka Edukativnog centra Kruševac, organizacije koja u Rasinskom okrugu sprovodi program „Znanjem do posla“.

Stevovićka, koja se u okviru pomenutog programa bavi karijernim vođenjem i savetovanjem, navodi da su učesnicima bili posebno interesantni Basic check test, Way-Fi kviz i VR iskustvo razvijeno na projektu:

-Basic check je interesantan mladima, sadrži proveru iz teorijskog i praktičnog znanja. Osim što mogu da provere svoja znanja iz različitih oblasti, oni dobiju uvid u svoje snage, slabosti i tako mogu da se bolje usmere u odabiru daljeg obrazovanja ili prema određenom zaposlenju.

Predstavili su, kako dodaje, Way-Fi kviz, digitalni alat kroz koji mladi na zabavan i interesantan način mogu da provere svoje želje i mogućnosti i dobiju odgovore ka kojim konkretno oblastima treba da se usmeravaju.

-Najveću pažnju su izazvale VR naočare, najnoviji alat koji smo uključili u rad Job info centara. Prva VR aplikacija obuke na radnom mestu koja je razvijena u okviru programa „Znanjem do posla“ odnosi se na simulaciju i virtuelni ulazak u posao zavarivača. Mladi korišćenjem ovih naočara, ne samo da posmatraju, već učestvuju, i kroz viruelnu realnost dolaze na radno mesto, komuniciraju sa mentorom, proveravaju neka svoja znanja, ali mogu i sami da isprobaju neke praktične veštine – objašnjava ona.

Ovaj alat je, kako dodaje, značajan jer sa jedne strane mladi koji su zainteresovani za konkretan posao zavarivača mogu da se oprobaju i vide da li žele to da rade. Sa druge strane, VR je interesantan drugim mladima jer je prilagođen njima i pomaže u animiranju što više mladih da se uključe u program karijernog vođenja i savetovanja.

Predstavnici pomenutih centara su na Forumu predstavili rad cele mreže Job infor centara. Učesnike Foruma, odnosno mlade koji su u procesu obrazovanja ili tranzicije između obrazovanja i zaposlenja, potom prosvetne radnike i predstavnike kompanija, pozvali su da iskoriste mogućnosti koje im nude Job info centri.

Tekst: Jelena Božović / Foto: Beogradska otvorena škola / Uredila: Sandra Vlatković