E2E Priča - Godinu dana karijernog vođenja

E2E Priča - Godinu dana karijernog vođenja

Šabac: Job info centar u Šapcu počeo je da radi u junu prošle godine i za nešto više od godinu dana ostvario prepoznatljive rezultate na polju poboljšanja zapošljivosti mladih i određenih kategorija stanovništva u Mačvanskom i Kolubarskom okrugu.

Karijerni savetnici sumiraju utiske povodom postignutog i priznaju da je rad na projektu “Znanjem do posla”, bio veoma izazovan za njih.

Do sada je više od 230 nezaposlenih koristilo usluge šabačkog Job info centra, a do kraja 2023. godine u programima plaćene prakse (WBL) učestvovaće šest kompanija sa 80 zaposlenih, od čega je 67 onih koji su posao započeli upravo zahvaljujući programu, a njih 13 je na ovaj način napredovalo ka višoj poziciji. Veće brojke doneće i proširenje aktivnosti na susedni Podrinjski okrug.

Na samom početku, kako kažu, smatrali su da je posao pružanja usluga karijernog vođenja i savetovanja lak, jer mnogima treba pomoć u poslovanju, ali se ispostavilo da taj put i nije baš jednostavan. Bilo je potrebno dosta truda, rada i strpljenja, koji se na kraju isplatio.

Najteže je, dodaju , doći do kontakta vlasnika ili direktora kompanije tj. donosioca odluke, kojima je potrebno predstaviti program i mogućnosti.

„U pokušajima da na internetu nađemo kontakt u kompaniji, nailazili smo na razne imejl-adrese. Slanje imejla na ovakve adrese, sa informacijama o programu i predlaganjem sastanka, donosilo je samo pet odsto odgovora, od čega samo polovina pristane na sastanak“, rekao je, govoreći o svom iskustvu, karijerni savetnik Saša Despotović, zaključujući da je najbitnija upornost.

U razgovorima sa vlasnicima kompanija došli su do zaključka da je na tržištu zapošljavanja trenutno veoma veliki problem pronaći adekvatnog kandidata za posao, jer se na oglase javlja mali broj interesenata, od kojih se većina ne odazove ni na razgovor za posao.

Od kompanija koje su se odlučile da sa njima ostvare saradnju kroz WBL – „Učenje na radnom mestu“, dobijaju pozitivne reakcije i poziv za nastavak saradnje, jer je i za njih ovakav način organizovanja procesa zapošljavanja novina.

„Mnogi od njih su tokom saradnje sa nama unapredili i druge aspekte svog poslovanja i počeli da uvode samostalne obuke za ostale zaposlene. Menjaju svoje principe i koncepte rada, unapređuju posao“, rekao je savetnik.

Kroz zajednički interes, kompanije i Udruženje „Svetlost“ iz Šapca, broker na programu „Znanjem do posla“, na lakši način dolaze u kontakt sa mladima, jer se ovo udruženje i inače bavi radom sa njima i njihovim razvojem.

Pored satisfakcije jer postižu dobre rezultate, delovanje u oblasti poboljšanja zapošljivosti, pomaže da unaprede svoje praktično iskustvo i osiguraju bazu kontakata.

„Kroz saradnju sa privatnim sektorom, naučio sam mnogo o radu u kompanijama, izazovima sa kojima se susreću, kao i konceptima poslovanja. Ovo mi veoma znači jer imam sopstveni biznis, pa ova saznanja primenjujem i u svom poslovanju. Takođe, značajno sam proširio svoju mrežu poznanstava“, istakao je Despotović.

Posmatrajući protekli period rada na projektu, lokalni brokeri kao najznačajnije postignuće u implementaciji programa „Znanjem do posla“ u svojoj sredini navode najpre unapređenje ličnih resursa i tehnika rada, a samim tim i veću spremnost za pronalaženje adekvatnih kandidata – polaznika programa i njihovo umrežavanje sa poslodavcima i kompanijama.

Tekst i foto: Ana Marić / Uredila: Sandra Vlatković