E2E priča - Forum mladih sa invaliditetom u programu Znanjem do posla

E2E priča - Forum mladih sa invaliditetom u programu Znanjem do posla

Kragujevac: Udruženje Forum mladih sa invaliditetom, koje pruža usluge poslodavcima u procesu zapošljavanja osoba sa invaliditetom, uključeno je u program Znanjem do posla i kroz osnovanu mrežu poslodavaca za zapošljavanje osoba sa invaliditetom učestvuje na svim info sesijama koje se u okviru E2E organizuju kao podrška poslodavcima.

Jedna od takvih sesija održana je u Kragujevcu, a prisustvovali su predstavnici poslodavaca iz Šumadije koji su zainteresovani da se uključe u novi ciklus obuka na radnom mestu „ Znanjem do posla“.

Mreža poslodavaca

Prema rečima projekt menadžerke Foruma mladih sa invaliditetom Slađane Lević, mreža poslodavaca za zapošljavanje osoba sa invaliditetom je kruna višegodišnjeg rada tog udruženja.

„To je neformalna mreža koju koordiniramo, u koju se poslodavci učlanjuju i mesto savetovanja, konsultacija, podrške u procesu zapošljavanja. Ono što je razlikuje mrežu od pojedinačne saradnje sa poslodavcima je dugoročna saradnja i strateška podrška poslodavcima u procesu zapošljavanja osoba sa invaliditetom“, objasnila je Slađana na info sesiji o novom pozivu za poslodavce E2E u Kragujevcu.

Ona je rekla da su se poslodavci ad-hoc javljali da žele da zaposle osobe sa invaliditetom, ali je Forum želeo da poslodavcima , kroz članstvo i potpisivanje ugovora o poslovno- tehničkoj saradnji, pruži dugoročnu i stratešku podršku , kako bi zapošljavanje osoba sa invaliditetom uvek bilo na „dnevnom redu“ kompanija.

„Hteli smo da im pružimo sve usluge i alate koji će omogućiti da pitanje zapošljavanje osoba sa invaliditetom bude uvek prisutno u kompanijama, da na taj način svi koji su članovi mreže doprinose temi zapošljavanja, da je ona uvek na dnevnom redu u poslovnoj zajednici i da se samim tim unapređuje položaj osoba sa invaliditetom“, navela je Slađana.

Aktivnosti Foruma

Forum pruža, dodala je, sve potrebne informacije poslodavcima o tome koja su to moguća prilagođavanja za osobe sa invaliditetom kako bi i na taj način podstakli poslodavce da ih u što većoj meri radno angažuju.

Forum, koji je razvio usluge podrške poslodavcima za zapošljavanje osoba sa invaliditetom na teritoriji cele Srbije, od ove godine širi aktivnosti u okviru E2E.

„Informišemo poslodavce, a od ove godine više radimo i sa brokerima u programu Znanjem do posla , kako bi oni više uključili osobe sa invaliditetom i u karijerno savetovanje i podstakli njihovo zapošljavaju u što većoj meri“, rekla je Slađana.

Ona je navela da je u programu Znanjem do posla bilo zapošljavanja mladih osoba sa invaliditetom, ali da Forum želi da to ubuduće bude u većoj meri.

Forum još 2007. godine, sarađujući sa timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, radio na razvoju programa radne prakse za osobe sa invaliditetom.

„Pilotirali smo tada program radne prakse kome smo dodali taj inkluzivni momenat i do danas ga realizujemo sa velikim brojem poslodavaca“, rekli su u Forumu mladih sa invaliditetom.

Pre dve godine Forum je počeo saradnju sa NIRAS-om u okviru koje je usavršio sve svoje usluge ka poslodavcima u procesu zapošljavanja osoba sa invaliditetom i to formalizovao osnivanjem mreže poslodavaca za zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Učestvovanjem na info sesijama o novom pozivu za poslodavce po projektu „ Znanjem do posla“ Forum pruža dodatnu podršku zapošljavanju osoba sa invaliditetom kroz ovaj program. Drago mi je da sam čula da poslodavci o tome ozbiljno razmišljaju i da imaju već takve planove“, rekla je Slađana na info sesiji u kragujevačkom Biznis inovacionom centru (BIC).

U Forumu mladih sa invaliditetom su naveli primer kompanije Delhaize koja je jedan od najuspešnijih poslodavaca koji zapošljava osobe sa invaliditetom, a na temelju programa koji je još ranije razvijen u saradnji sa Forumom.

„Intenzivno radimo i sa osobama sa invaliditetom i sa poslodavcima. Naše usluge su pored, karijernog vođenja i savetovanje, profilisanje za tržište rada, priprema za razgovor za posao, individualni rad i podrška osobama sa invaliditetom, ali i obuke za meke i druge veštine za prekvalifikacije, realizujemo program IT prekvalifikacije za osobe sa invaliditetom sa vladinom kancelarijom za IT, kao i program radne prakse“, istakla je Slađana.

Tekst i foto: Gordana Mirović / Uredila: Sandra Vlatković