E2E Priča – E2E- šansa za posao i usavršavanje

E2E Priča – E2E- šansa za posao i usavršavanje

Kompanija „Leoni“ u Kraljevu učestvuje u programu „Znanjem do posla“ od 2019. godine i obučava mlade za rad u proizvodnji kablova u auto-industriji. E2E se potvrdio ne samo kao šansa za zaposlenje mladih nego i za napredovanje budući da je jedan broj praktikanata u međuvremenu prešao na više pozicije u fabrici.

Kompanija ceni trud i zalaganje

„Prvi put smo učestvovali u programu Znanjem do posla 2019. godine , kada smo imali 40 praktikanata i svi su se zaposlili u našoj kompaniji. Većina njih, 80 odsto, prešla je sa proizvodne linije na višu poziciju, na primer na poziciju trenera u proizvodnji, vođe smene, dostavljača materijala...“, rekla je Miljana Vasiljević, referent za obuku i razvoj kadrova.

Ona je istakla da je manji broj praktikanata iz ove grupe polaznika obuke ostao na liniji.

„To znači da naša kompanija podržava napredak i razvoj mladih osoba, kao naravno i starijih radnika, u skladu sa njihovim zalaganjem“, navela je Miljana ističući i da je sama posle šestomesečnog rada u proizvodnji napredovala do pozicije trenera za obuku novozaposlenih radnika.

Miljana je podsetila da je 2020.godine obuku Znanjem do posla završilo 60 polaznika i da su se svi zaposli u kompaniji, dok je ove godine od 45 praktikanata ostalo da radi 43.

Uloga E2E u novom zapošljavanju

U kompaniji „ Leoni“, koja ima stalnu potrebu za radnicima, naročito su zadovoljni obukama Znanjem do posla.

„S obzirom da je u Kraljevu najveća Leonijeva fabrika u Srbiji, tu je i najveća potreba za zapošljavanjem. Većinu naših radnika čine oni do 40 godina starosti“, rekla je Miljana.

Ona je napomenula da u cilju novog zapošljavanja kompanija sarađuje sa lokalnom samoupravom Kraljeva, ali i drugim opštinama: Čačak, Knić, Kragujevac, Trstenik, Vrnjačka Banja...

„Zadovoljni smo programom Znanjem do posla, jer smo pružili mladim ljudima priliku da se usavršavaju, što mnogo znači i za nas kao kompaniju. Mi radimo na razvoju. Obuka se pokazala dobro, jer su zaposleni i napredovali“, rekla nam je Miljana.

U obukama praktikanata je bilo angažovano 15 mentora.

„To su bile osobe koje rade na poziciji trenera u proizvodnji. Oni polaznike obučavaju na konkretnom radnom mestu dok ne steknu kvalifikacije“, objasnila je Miljana.

Prema njenim rečima, prednost obuka Znanjem do posla je to što su polaznici mladi ljudi koji se lakše prilagođavaju poslu, brže nauče i ambiciozniji su.

„U našem Trening centru na početku obuke predstavlja im se samo ’delić’, a kada siđu u proizvodnju za neke od njih to je pravi šok, jer se prvi put sreću sa halom, tolikim brojem radnika i celokupnom radnom atmosferom. Ali, tu su naši mentori i mi kao služba ljudskih resursa da ih podržimo, ohrabrimo i pomognemo da se obuče za konkretne poslove i uklope u veliki sistem“, istakla je Miljana.

Za obuku u Leoniju formalno obrazovanje kao ni stepen stručnosti nisu presudni, jer se svima pruža šansa da se obuče i zaposle.

Tekst i foto: Gordana Mirović / Uredila: Sandra Vlatković