E2E na regionalnoj radionici u organizaciji Stalne konferencije gradova i opština

E2E na regionalnoj radionici u organizaciji Stalne konferencije gradova i opština

Projekat “Znanjem do posla” je učestvovao na regionalnoj radionici u organizaciji Stalne konferencije gradova i opština (SKGO), u četvrtak, 10. novembra 2022. godine, u Nišu. Radionica je bila prilika da Oliver Streit, direktor projekta, predstavi aktivnosti i rezultate na stvaranju preduslova za brže zapošljavanje mladih u Srbiji.

Prezentaciji su prisustvovali predstavnici jedinica lokalne samouprave, članovi SKGO.

Radionica SKGO sa temom: „Izrada lokalnog planskog dokumenta za LS u oblasti zapošljavanja u skladu sa Zakonom o sistemu planiranja RS“ realizovana je u okviru projekta „Institucionalna podrška SKGO – treća faza“ uz podršku vlade Švajcarske.