Beograd: Predstavnici Ministarstva za rad, Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva finansija, NALED-a i Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju GIZ, potpisali su Memorandum o saradnji na realizaciji projekta „Povećanje prilika za zapošljavanje sezonskih radnika“ koji za cilj ima povećanje prava i zaštite sezonskih radnika u Srbiji.

Cilj ove inicijative je i smanjenje sive ekonomije odnosno rada na crno. Projekat predviđa izradu zakonskog okvira i razvoj elektronskog sistema za prijavu i uplatu poreza i doprinosa za sezonce. U poslednjem kvartalu 2016. godine, samo u sektoru poljoprivrede oko 65% radnika bilo je angažovano bez ugovora.

– Najveći deo poslova u poljoprivredi se obavlja u crnoj zoni.To je tako najviše zbog birokratskih prepreka”, kazao je Nedimović dodajući da će se uspostavljanjem vaučera, trenutnog elektronskog upisivanja radnika na terenu u sistem, 80 do 100 hiljada ljudi uključiti u sistem.

Kao rezultat ovog projekta, Nedimović smatra da će se sledeće godine povećati broj registrovanih zaposlenih koji će imati penzijsko i invalidsko osiguranje.

Zakon o privremenom radnom angažovanju na sezonskim poslovima bi trebalo da donose sigurnost i punu zaštitu prava radnika u poljoprivredi, kao i penzijsko i osiguranje od povrede na radu.

Izvor: jugmedia.rs link