Beograd: Prvi konkurs za projekte koji će biti podržani od Regionalne kancelarije za saradnju mladih (RYCO) biće otvoren u oktobru 2017. U narednom periodu sve relevantne informacije o radu RYCO biće objavljivane na zvaničnom sajtu fondacije.

Svojim programima razmena RYCO će doprineti boljem međusobnom razumevanju kulturoloških različitosti i razvijanju međusobnog poštovanja kao i zajedničke odgovornosti za razvoj regiona i Evrope, među mladim ljudima sa Zapadnog Balkana.

U dijalogu sa evropskim partnerima, RYCO će pronalaziti inspiraciju i dobra iskustva sa polja već postojećih međunarodnih razmena mladih i koristiti ih u svom radu.

Izvor: Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva link

Koristan link: Regionalna kancelarija za mlade link